MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

ÅRETS MØBIUS 2007:
Idun Reiten ble Årets Møbius 2007 (26.9.07, 14:40)

Professor Idun Reiten ved Institutt for matematiske fag mottar i dag Forskningsrådets høyeste anerkjennelse for fremragende forskning: Møbiusprisen og 500.000 kroner.

Her kan du lese juryens begrunnelse for tildeling av Årets Møbius til professor Idun Reiten.

IDUN REITEN, Årets Møbius 2007, under utdelingsseremonien i Oslo Konserthus onsdag kveld.
Foto: Arne Langleite/ Norges forskningsråd.
”Årets prisvinner har gjennom en årrekke vært en av Norges fremste matematikere.

Gjennom snart 40 år som forsker, har prisvinneren først og fremst vært en kraftfull teoribygger – og faglig miljøbygger. Hennes matematiske ideer er originale og dype. Fagområdet innen matematikken er algebra, og spesialområdet er representasjonsteori for algebraer.

Hun beskrives som en person med en enestående evne til å finne overraskende sammenhenger og trekke ut essensielle egenskaper i de underliggende algebraiske strukturene. Tre av hennes forskningsområder kan trekkes fram som særlig viktige.

Det første området er Auslander-Reiten teori
. Teorien for Auslander-Reiten-sekvenser er blitt en viktig del av representasjonsteoriene for endeligdimensjonale algebraer. Den har også fått innflytelse på en rekke andre forskningsfelt innen matematikken. Auslander-Reiten teori anses så sentral at den er gitt en egen kode i den matematiske klassifiseringsindeksen ”Mathematical Science Citation”.

Det andre området er prisvinnerens bidrag til såkalt tilte-teori
. Tilte-teorien er nå et meget viktig verktøy i mange forskjellige deler av matematikken, og den har også anvendelse innen matematisk fysikk. Årets vinner har bidratt vesentlig til dette.

De seineste fire årene av prisvinnerens forskningskarriere har i hovedsak vært viet cluster-teori
. Her har hun demonstrert hvordan spesielt Auslander-Reiten-teori og tilte-teori kan brukes for å studere kombinatoriske problemer med anvendelser innen flere felt.

Cluster-algebraer ble introdusert i 2000, og det ble tidlig klart at det var forbindelser til representasjonsteori. Det er gjennom arbeider av prisvinneren og hennes mange medforfattere at disse forbindelsene har blitt studert og forstått.

Prisvinneren er i dag en av verdens ledende forskere innen sitt fagfelt, og resultatene av hennes forskning har hatt vidtrekkende internasjonal innflytelse. Hun er Norges desidert mest siterte matematiker.

Som kvinnelig forsker på høyeste nivå har hun vært en pioner i norsk og nordisk sammenheng. Da hun tok doktorgraden i matematikk i 1971, gjorde hun det som andre norske kvinne, og den første siden 1902.

Hun er kjent som en fremragende miljøbygger. Under hennes ledelse er det skapt en internasjonalt sterk og synlig forskergruppe ved NTNU med PhD-studenter og postdoktorer fra 10 land foruten Norge.

Gjennom sin inkluderende og entusiastiske stil er prisvinneren en sterk rollemodell for sine yngre kolleger, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en sterk pådriver i rekrutteringsarbeid og har blant annet tatt initiativ til Abelstipendene for lovende mastergradsstudenter i matematikk.

Hun er i tillegg engasjert i en rekke vellykkede samarbeidsprosjekter over landegrensene og har også vært sentral i oppbyggingen av algebramiljøer ved universiteter i Argentina, Mexico og Kina.

Prisvinneren er i dag mer aktiv enn noen gang før, og hun har i seinere tid oppnådd noen av sine aller beste og mest betydningsfulle resultater. Et samlet norsk matematikkmiljø står bak nominasjonen av årets prisvinner.

Det er en stor glede å tildele Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Møbiusprisen for 2007 til professor ved NTNU, matematikeren IDUN REITEN."

Juryen var satt sammen av følgende medlemmer:

  • Professor Stein Kaasa, Det medisinske fakultet, NTNU, leder
  • Professor Inger Moen, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Prorektor, førsteamanuensis Anne Kathrine Hvoslef-Eide, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap - UMB
  • Dekan, professor Tore Ola Vorren, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø
  • Professor Marit Melhuus, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

    Reiten første kvinne i Nobelpriskomité
  •