MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2008:
Skuffelse ved NTNU (5.10.07, 13:01)

Statsbudsjettet betyr et fortsatt sparebluss for forskning og utdanning, skriver NTNU i sin pressemelding.

- Vi hadde klare forventninger om at hvileskjæret skulle erstattes av et krafttak for norsk forskning og høyere utdanning. Årets budsjett er et lite skritt i riktig retning, men innfrir langt fra ambisjonene i Soria Moria-erklæringen. Som et av verdens rikeste land og med et av verdens høyeste utdanningsnivå, har vi de beste forutsetninger for å løse de store utfordringene innenfor miljø og energi, helse og velferd. Da kan vi ikke drive forskning og utdanning på sparebluss, sier NTNU-rektor Torbjørn Digernes i pressemeldingen.

DIREKTE PÅ NRK: Mediene var på hugget for kommentarer fra Torbjørn Digernes fredag formiddag. NTNU-rektorens hovedbudskap var at regjeringen ikke satser nok på forskning og utdanning med budsjettforslaget for 2008.
For universiteter og høgskoler er det meget bekymringsfullt at kuttet i basisbevilgningen i forrige budsjett, i praksis videreføres for 2008. En redusert basis-bevilgning svekker handlingsrommet og muligheten til offensive satsinger, og fører til forskning og utdanning på sparebluss. Enten må det gå på bekostning av kvaliteten, eller på omfanget av forskning og utdanningstilbud, understreker NTNUs rektor og påpeker:

- Sektoren har i praksis brukt opp sine reserver, og i 2008 vil kuttet føre til permanent reduksjon i virksomheten. Når det gjelder utdanning, rammer et fortsatt kutt i basisbevilgningen både vår evne til å oppfylle intensjonene i Kvalitetsreformen om en tettere oppfølging av studentene, og til å opprettholde bredden i undervisningstilbudet.

- Norge og det internasjonale samfunnet står overfor store utfordringer som krever kompetente mennesker med relevant kunnskap. Humankapitalen utgjør to tredjedeler av nasjonens totale kapital. Å investere for å styrke denne er avgjørende viktig for Norges utvikling som kunnskapsnasjon. Det gjelder ikke minst innenfor miljø, energi, helse og velferd. Norsk konkurranseevne er også avhengig av at vi utvikler ny kunnskap og nye teknologiske løsninger. Vi har konkrete og offensive strategier for å bidra til å løse disse oppgavene, men dette budsjettet bringer oss i stedet over på defensiven, sier Digernes.

Glad for stipendiater
- Nyrekruttering er avgjørende for å styrke forskningen. Vi er derfor glad for at regjeringen nå tilbakefører de 350 stipendiatstillingene som ble strøket i forrige budsjett. Av disse får NTNU 70. Men det kreves en ytterligere opptrapping for å møte det reelle behovet for nyrekruttering og erstatte det kommende generasjonsskiftet. Vi imøteser den varslede rekrutteringsmeldingen som skal komme i 2009, og forventer at den inneholder en forpliktende opptrappingsplan som tilsvarer 520 stipendiatstillinger til sektoren hvert år fram til 2016, sier Digernes.

Nullvekst til vitenskapelig utstyr
NTNUs rektor er skuffet over nullvekst til vitenskapelig utstyr til universitetene.

- For NTNU er det positivt at vi får 7,9 millioner som er øremerket Vitenskapsmuseet. Men hele forskningssektoren har behov for et solid løft når det gjelder oppgradering av og investering i den nasjonale forskningsinfrastrukturen. Det gjelder avansert, vitenskapelig utstyr og store installasjoner; vitenskapelige databaser/registre og samlinger for alle fag og disipliner i sektoren. Dagens infrastruktur er til dels nedslitt, og innenfor de fleste disipliner skjer utviklingen i raskt tempo slik at utstyr og infrastruktur raskt blir utdatert dersom det ikke fornyes. Denne investeringen må komme i budsjettet for 2009.

Nevrovitenskap og helseundersøkelse får støtte
Ved NTNU er det glede over et tilskudd til Kavli-instituttet for nevrovitenskap på 2,3 millioner. Det nyopprettede forskningssenteret vil gi NTNU muligheten til å satse tyngre og mer langsiktig på å utvikle nye eksperimentelle og analytiske metoder som skal gi svar på hvordan hjernen vår fungerer.

NTNU-rektoren er også lettet over at HUNT 3 nå får finansiering som sikrer at helseundersøkelsen kan gjennomføres som planlagt. I årets budsjett er bevilgningen på 8 millioner kroner, som er en styrking på 2 millioner kroner. Det blir også presisert at tilskuddet vil bli videreført i budsjettforslagene for 2009 og 2010.