MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2008:
Nyanserer budsjettbildet (5.10.07, 19:08)

Aldri har så mange penger gått til UoH-sektoren, sa KD. Likevel vanket det kjeft fra mange hold for regjeringens forslag til Statsbudsjett fredag. Hvem skal man egentlig høre på?

TALLENES TALE ER KLAR: Her er endringene i den statlige bevilgningen til NTNU fra 2007- til 2008-budsjettet. 181 millioner i økning representerer en realøkning på 67 millioner kroner, eller 2,4 prosent, har økonomiavdelingen ved NTNU regnet ut.
Bildet som ble tegnet opp av NTNUs fagøkonomer da universitetets fakultetsledere ble orientert om statsbudsjettet fredag ettermiddag, utløste liten jubel fra dekanene.

Først noen konklusjoner slik Universitetsvisa oppfattet økonomenes oppsummering:

Regjeringen skynder seg for langsomt i forhold til Forskningsmeldingens mål. Det er et langt stykke opp fra budsjettforslagets offentlige andel på 0,77 prosent av BNP til forskning, til målet om 1 prosent i 2010.

Bevilgningene til forskning og utdanning øker, men ikke nok. Fjorårets hvileskjær, som mange mente endte i full spagat for kunnskapsministeren, er bare til en viss grad justert mot rett kurs.

Bevilgningene øker, men flere blir også oppgavene som skal løses. Og selv om bevilgningene øker, så satses det enda hardere i land vi gjerne sammenligner oss med. Og konkurrerer med.

SKYLDTE IKKE PÅ DJUPEDAL: Torbjørn Digernes fikk tid til å finpusse argumentene sine mens NRK-mannskapet ventet på klarsignal fra studio. – Budsjettet reflekterer det Regjeringen har vært villige til å sette av til sektoren, jeg vil ikke legge skylda for manglende satsing på fagministeren, presiserte Digernes da han kom på lufta.
Foto: Tor H. Monsen/ NTNU Info
Mindre handlingsrom
NTNU-rektor Torbjørn Digernes uttrykte det slik da han ble intervjuet av NRK fredag formiddag:

- Budsjettet gir ikke vår sektor handlingsrom. Vi er tilbake – knapt nok – på 2006-nivå. Forventningene våre var at det skulle tas et krafttak nå. De forventningene har ikke blitt oppfylt. Rammene er for små, og det holder jeg regjeringen ansvarlig for – ikke statsråden.

Handlingsrommet for NTNU ble da også diskutert grundig da økonomiavdelingen redegjorde for budsjettkonsekvensene for dekanmøtet helt på tampen av arbeidsdagen.

- Fjorårets kutt i basisbevilgningene blir permanente med dette budsjettet, sa økonomidirektør Frank Arntsen.

MAGER TRØST: Else Berit Skagen, controller i økonomiavdelingen ved NTNU, slet med å klemme ut siste rest magerost til sin heller tørre knekkebrødlunsj. Et godt bilde på årets statsbudsjett, tenkte Universitetsavisas utsendte, og knipset villig vekk over tallknusernes matbord.
Foto: Tor H. Monsen/ NTNU Info
- Hvilke konsekvenser får det for NTNU?

- Det betyr at det begynner å bli trangt innenfor den ordinære driften, og at muligheten til å drive utvikling reduseres, forklarte Arntsen. På bakgrunn av at Forskningsmeldingen har gitt oss forventninger om et betydelig løft, særlig innenfor NTNUs hovedprofil, kan vi ikke si annet enn at dette representerer en videreføring av det omtalte ”hvileskjæret”.

Mange får mer
Controller Trude Bersvendsen i Arntsens stab brakk ned Statsbudsjettet 2008 til lett leselige størrelser for dekangruppen:

 • Budsjettøkning på 6,3 % (UoH-sektoren)
 • Generell pris- og lønnskompensasjon 4,3 %
 • Resultatbevilgning øker med 42,4 mill pga økt studiepoengsproduksjon
 • 350 nye stipendiatstillinger fra høsten 2008
 • 38 mill til utstyr til høgskolene
 • ønsker å styrke forskerutdanningen – midler fra NFR til nasjonale forskerskoler
 • 100 mill til maritim næringsvirksomhet – herav 17 mill fordeles til ulike kompetansetiltak i maritim sektor
 • Ifb. med Regjeringens nordområdestrategi: 3 mill til Energi Campus Nord (ECN)
 • 40 mill til å styrke lærerutdanningen
 • øke med 40 mill til å bygge studentboliger
 • 40 mill til universitetsmuseene
 • EU-kontingenten økes med 330 mill

  OST SOM BUDSJETTMETAFOR II: …men så var det likevel nok igjen i tuben til at det ble et jevnt, tynt lag med ost på knekkebrødet…
  Foto: Tor H. Monsen/ NTNU Info
  Økning med øremerking for NTNU
  Ser man nærmere på budsjettkonsekvensene for NTNU, så viser nøkkeltallene at den statlige bevilgningen øker med 181 millioner kroner, eller 6,7 prosent, til 2.868 millioner kroner.

  Dette innebærer en realøkning på 67 millioner kroner, eller 2,4 prosent. Men dette er øremerkede midler, som skal gå til sikring av de verdifulle samlingene ved Vitenskapsmuseet, sikring av at staten oppfyller sine forpliktelser i HUNT 3-prosjektet (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), og 70 nye stipendiatstillinger, for å nevne noe.

  - Vi er flinke til å produsere studiepoeng, og øker med nesten ti millioner kroner på dette området, fortalte Trude Bersvendsen videre.

  NTNU OPPRETTHOLDER sin stipendiatandel i forhold til de andre universitetene.
  - Vi har fått en høyere pris- og lønnsjustering enn vi hadde regnet med, fortsatte hun. Økonomiavdelingen sitt anslag var 3,5 prosent økning, mens departementet dro til med 4,3 prosent.

  Av de 350 nye stipendiatene som Kunnskapsdepartementet finansierer, får NTNU 70 – fem færre enn forventet.

  Det var ingen krisestemning å spore blant dekanene og fakultetsdirektørene som møtte opp til økonomiavdelingens presentasjon. Det ville samtidig være feil å påstå at det var full fest og hæla i taket.

  Flere hadde bitt seg merke i et lite paradoks. Det ble uttrykt glede over sytti nye stipendiater, men samtidig bekymring over følgende spørsmål:

  BUDSJETTVINNEREN: Fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord ved DMF påpekte at det fantes lyspunkter tross mye negativ oppmerksomhet rundt statsbudsjettet som ble lagt fram fredag: - Vi på DMF er kjempeglade for bevilgningene som sikrer driften av HUNT 3. Jeg må bare takke så mye til de som har hjulpet oss med dette.
  Foto: Kenneth Stoltz/ NTNU Info
  - Hvem skal veilede disse stipendiatene? Hvor er satsingen på postdoktorer? Hvordan skal NTNU makte å bli mer konkurransedyktige på lønn, slik at ikke de skarpeste hodene forsvinner til privat sektor, der lønnsgapet i forhold til offentlig sektor stadig blir større?

  Etter en halv dags nærlesing av Statsbudsjettet har altså økonomiavdelingen ved NTNU kommet fram til følgende konklusjon: Statsbudsjettet gir NTNU mer enn forventet, men mindre enn man hadde håpet. Og økningen er bundet i øremerkede midler, slik at institusjonens handlingsrom, totalt sett, ikke endres nevneverdig fra fjorårets famøse ”hvileskjær”-år.

  Av Kenneth Stoltz

  Se hvor mye de andre universitetene fikk
 •