MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STATSBUDSJETTET 2008:
-Ikke et godt forskningsbudsjett (5.10.07, 14:16)

Heller ikke Norges forskningsråd tar bølgen for regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008.

- Forskningsbevilgningene på statsbudsjettet er langt fra i tråd med ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon. For Forskningsrådet er budsjettet skuffende. Det imøtekommer ikke de utfordringene Norge står overfor, og er heller ikke i samsvar med de målsettingene som Stortinget stilte seg bak under behandlingen av forskningsmeldingen, sier administrerende direktør Arvid Hallén.

ARVID HALLÉN, administrerende direktør i Norges forskningsråd, ser ingen grunn til å juble over Statsbudsjettet.
Arkivfoto: Tore Oksholen/ NTNU Info
- Forskningsrådet får i realiteten en realnedgang i sitt budsjett. Særlig skuffende er det at regjeringen ikke tilgodeser den viktige forskningen for fornybare energikilder, slik vi har anbefalt. Det er heller ikke lagt opp til vekst for forskning på CO2-håndtering, som ellers er et satsingsområde for regjeringen. Det er riktig at regjeringen bevilger mye penger til arbeidet med å ta i bruk klimavennlig energi, men det blir galt å ikke samtidig satse på forskning.

- Det er positivt at regjeringen bevilger penger til 350 nye doktorgradsstipendiater. Dette er helt nødvendig, men egentlig i underkant, for å kunne håndtere den rekrutteringsutfordringen som forsknings-Norge står overfor.

- Det er også positivt med en viss vekst i helse- og omsorgsforsking, men totalbildet er at nesten ingen av våre store satsinger kan realisere sine programplaner.

- Det er også positivt at kapitalen i Forskningsfondet økes, men gevinsten blir borte når midlene ikke brukes slik intensjonen med fondet var. Nå benytter regjeringen midler fra forskningsfondet for å betjene den økte kontingenten i EUs forskningsprogram. Det er svært viktig at deltakelsen i EU-programmene opprettholdes, men det er ikke i tråd med de opprinnelige intensjonene for fondet å bruke midler herfra til denne kontingenten.

- Vi noterer oss at bevilgingene til utstyr øker med 38 millioner kroner til høyskolesektoren. De 200 millionene som Regjeringen for øvrig henviser til, er allerede i ferd med å bli disponert, og vil ikke bidra til noen vekst på utstyrssiden i 2008.

- Det er i realiteten ingen vekst til forskning for næringslivet generelt. Dette er beklagelig, avslutter Hallén.