MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Europeisk eliteuniversitet tar form (8.10.07, 10:22)

The European Institute of Technology får nytt navn av Europaparlamentet, og tok nylig et skritt nærmere virkeliggjøring. NTNU jobber for å bli med når EIT starter opp i 2008.

Et stort flertall i Europaparlamentet vedtok i forrige uke å støtte Kommisjonens forslag om å opprette den fremtidige spydspissen for fremragende europeisk forskning.

Vedtaket innebærer imidlertid en omdøping til European Institute of Innovation and Technology, som skal reflektere institusjonens primære fokus på innovasjon.

EUROPAPARLAMENTET i Strasbourg har fattet vedtak om EITs videre framdrift.
Foto: Wikipedia
Piloter fra 2008
De europeiske folkevalgte ønsker at det først etableres en pilotfase der to eller tre såkalte kunnskaps- og innovasjonsfellesskap (KIC) kjører samarbeidsprosjekter som skal bekrefte om den planlagte modellen lar seg gjennomføre i praksis på en tilfredsstillende måte.

Pilotene skal i første rekke velges ut fra områder som hjelper EU å møte dagens og morgendagens utfordringer, slik som klimaendringer, bærekraftig mobilitet, energieffektivitet, og neste generasjon informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

KIC-pilotene bør dessuten lokaliseres nær eksisterende sentra for fremragende forskning for best å kunne nyttiggjøre seg infrastrukturen som allerede er på stedet, mener representantene fra Europaparlamentet.

Det anslås at seks KIC-sentra vil etableres i perioden mellom 2008 og 2013, hver med om lag 1000 ansatte og 1000 studenter på master- og Ph.D.-nivå.

PROREKTOR ASTRID LÆGREID vil ha NTNU og SINTEF med på banen når startskuddet går for eliteuniversitetet EIT i 2008.
Foto: Kenneth Stoltz/ NTNU Info
NTNU er med
NTNU har i nært samarbeid med SINTEF gått inn som deltaker i to pre-pilotsøknader:

 • SUCESS ligger innenfor området energi og klimaendringer, og her er KTH, universitetet i Karlsruhe, Statoil og Statkraft viktige partnere for NTNU/SINTEF.

 • DriveTech er rettet mot innovasjon og teknologioverføring innen software IKT. Madrids tekniske universitet og franske ERCIM er blant samarbeidspartnerne i dette prosjektet.

  - Det er levert i alt femti pre-pilotsøknader, mens bare to til tre vil få finansiering. Det er med andre ord et veldig trangt nåløye å komme gjennom, understreker Astrid Lægreid, prorektor for forskning og nyskaping ved NTNU.

  Hun legger ikke skjul på betydningen av å jobbe aktivt for å posisjonere seg inn mot EIT – og ikke bare for NTNU og SINTEF sin del:

  - Det er svært viktig at Norge som nasjon, at norske universiteter, forskningsinstitusjoner og næringslivet deltar i EIT. Kjernepunktet er å sørge for at mer av kunnskapen fra akademiske miljøer munner ut i nyskaping og verdiskaping i samfunnet. Derfor er vi nå så aktive vi kan for å posisjonere oss i forhold til EIT, og sikrer oss at departementet har fullt trøkk for å få Norge med, forteller Lægreid.

  Offentlige/private nettverk
  Nettverkstankegangen som ligger bak opprettelsen av EIT, forutsetter nemlig et nært samarbeid mellom universiteter, forskningsorganisasjoner og næringslivet, der utvelgelsen av samarbeidspartnerne vil foretas av et styre (Governing Board).

  Kunnskaps- og innovasjonsfellesskapene er tenkt å være egne juridisk fristilte enheter i forhold til EIT, påpeker Europaparlamentet, noe som innebærer en endring i forhold til de opprinnelige planene som lå bak opprettelsen av European Institute of Technology.

  Hver KIC forutsettes å bestå av minst tre partnerorganisasjoner, som må ligge i minst to ulike deltakende nasjoner, og inkludere minst én institusjon for høyere utdanning, og minst ett privat selskap.

  Enhver som har deltatt i europeiske rammeprogrammer for forskning vil nok gjenkjenne kravene som også tilkjennegis her. Så er det da også betydelige midler som tenkes brukt på denne prestisjesatsingen: hele 2,4 milliarder euro for de første seks årene skal finansieres med en kombinasjon av offentlige og private midler.

  Får snart svaret
  Søknadene fra NTNU/SINTEF ble overlevert Kommisjonen før fristen 31. august, og aktivitetene vil etter planen startes opp innen 30. desember i år, altså om drøye to måneder.

  Det betyr at man kan forvente en avklaring i løpet av november omkring hvilke prosjekter som får de første kontraktene innenfor European Institute of Innovation and Technology.

  Maksimum varighet på pilotprosjektene er 24 måneder.

  Ingen grad – i første omgang
  Europaparlamentet avslo for to uker siden Kommisjonens forslag om at EIT selv kan utstede grader.

  I stedet ser man ut til å falle ned på en løsning der man får en ekstra ”karakter” på eksamenspapirene fra moderinstitusjonen som deltar i KIC-partnerskapet, som angir at man har tatt en del av graden ved EIT.

  Av Kenneth Stoltz

 •