MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

EFIKS:
NTNUs beste konferanse (12.10.07, 07:51)

Energifolkene har funnet et nytt konferansekonsept som virkelig har slått an. Best i klassen, uten tvil. Andre konferansearrangører kan lære mye av energimiljøet på Gløshaugen.

ALTERNATIV ENERGI: Teatralske medlemmer av Smørekoppen åpnet EFIKS med et skjevt blikk på muligheter for alternativ energi. Tour de France og fangst av lyn var blant forslagene. Her demonstreres en bygg-selv-vindmølle fra IKEA.
Navnet på konferansen, EFIKS, er kanskje det minst fikse med opplegget. Akronymet EFIKS står for Energi, Forskning, Innovasjon, Kreativitet, Studenter. Signalordet energi kommer først, og de andre ordene som er bakt inn dekker bra for konferansens tema og vinkling.

Populær blant studenter
EFIKS ble arrangert for første gang for to år siden, og er møteplassen for alle som studerer eller arbeider med energi. Konferansen arrangeres under UKA, i auditorium EL5 med plass til 300. Derfor er 300 den øvre grense på antall deltagere, og det er en kvote på 150 studenter og 150 fagfolk – fra næringsliv, undervisning og forskning. EFIKS er en møteplass for både unge lovende og gamle erfarne innen energifeltet.

Blant studentene hadde det gått gjetord om konferansen for to år siden, så studentkvoten var fulltegnet i løpet av to timer. Studentene betaler en symbolsk deltageravgift. Studentene er også representert i konferansekomiteen, og bidrar med sine ideer og sitt nettverk.

Humor og drama
Hva er det som skiller EFIKS fra mer tradisjonelle konferanser? Jo, den er spekket med kultur- og humorinnslag, presentasjonene er helst av oversikts- eller erfaringstype, og paneldebatter er et fast innslag.

AUDITORIUM EL5 med tilhørende vrimleområde er meget godt egnet for konferanser.
Etter en dramasekvens som satte rammen for dagen – fremført av EMIL og Smørekoppens revygruppe – startet den faglige delen av årets EFIKS med en fiktiv doktordisputas om bioenergiens muligheter og begrensninger.

Helle Brit Mostad fra Hydro Ny Energi disputerte, med opponentene Øyvind Leistad fra Enova og NTNUs egen økologiprofessor Edgar Hertwich. Ved å velge ”disputasformen” fikk man belyst bioenergiens muligheter fra flere synsvinkler.

For to år siden ledet Fredrik Skavlan en energivariant av sitt populære TV-program, for anledningen kalt ”Først og Fremst”, og det slo meget godt an (se Universitetsavisas omtale av forrige EFIKS.) I år var fredagshelten fra Nytt på nytt, Jon Almaas, hyret inn, og det ble også en knallsuksess. Med programlederen på plass, slo den karakteristiske Nytt på nytt-humoren igjennom i fullt monn (se egen UA-artikkel). Konferanser med humorinnslag er det alt for lite av.

HYDRO-STANDEN var svært godt besøkt.
EL5 beste konferanseauditorium
EL5 er etter undertegnedes mening NTNUs beste konferanseauditorium. Det er bredt og åpent, og ikke for bratt. Auditorier med bratt stigning i benkeradene (de på Stripa) er ikke trivelige. Et romslig gulv der framme gjør det mulig med teatralske innslag og paneldebatter med mange deltagere.

Det er også en fordel at publikum trekker ut via utganger på siden av podiet – det blir lettere å ta kontakt med sentrale aktører på den måten, og det oppstår gjerne mingling der framme.

EL5 har også den fordel at det er utmerkede vrimlearealer utenfor auditoriet, der utstillinger som supplerer konferansen kan stå. EFIKS hadde valgt å servere ”poselunsj” i dette området, nettopp for oppmuntre til mingling blant deltagerne.

I tillegg til at næringslivssponsorer hadde sine stands her, var det lagt opp til et ”Energitorg” der masteroppgaver utført av NTNU-studenter hos bedrifter ble presentert.

HALLSTEN AASTEBØL var ansvarlig for organiseringen av Energitorget der studentene presenterer sine masteroppgaver.
Inspirerende!
For en observatør som undertegnede, så det ut til at dette møtet mellom studenter og næringslivets aktører og forskere fungerte helt utmerket.

Et bevis for at møtested og inspirerende presentasjoner fungerte etter hensikten, var at undertegnede satt igjen med en sterk følelse av at ”hadde jeg bare vært 40 år yngre, så skulle jeg sannelig ha engasjert meg i alt det spennende som nå skjer på energiområdet”.

Tekst og foto Arne Asphjell

Se programmet på nettsidene til EFIKS 2007