MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny stilling, store forventninger (15.10.07, 15:49)

For første gang har NTNU fått egen personalsjef. Arne Kristian Hestnes har ambisjoner om å forene vår mangslungne organisasjon om en felles personalkultur. Hvilke forventninger møter ham?

Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir nevner spesielt kvinner og utlendinger når hun blir spurt om forventninger til ny personalsjef. Begge grupper krever spesiell oppfølging, mener hun.

– Mange utlendinger opplever et kultursjokk når de kommer hit. Organisasjonen vil tjene mye på å legge forholdene bedre til rette, mener Benediktsdottir.

Positivt førsteinntrykk
Seniorrådgiver og NTNU-styrerepresentant Kristin Dæhli
var hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet i mange år, og vet følgelig mye om hvor skoen trykker i personalsaker. Hun medgir at personalpolitiske spørsmål var blant hennes fremste kjepphester, og hun var også søker til personalsjefstillingen.

– Jeg har et positivt inntrykk av Hestnes og tror han ser behovet på grunnplanet. Min største forventning er at han skal få på plass en handlingsplan raskt. Jeg ønsker en personalpolitikk som er operasjonell og forutsigbar, og som betrakter ansatte som en sentral ressurs. Vi trenger å løfte blikket, fra strukturelle diskusjoner og omorganiseringsprosesser til en moderne og ivaretakende personalpolitikk, sier Dæhli.

Likeverd og respekt
Heidi Egseth, Hovedverneombud
lister opp følgende forventinger til personalsjefen:

- At vi kan ha en god dialog med ham. I dette ligger det blant annet at vi er like parter som sitter "på hver side av bordet", og vi skal ha respekt for hverandres synspunkter.

- At vi får en tydeligere personalpolitikk. I dette ligger det både at ledelse har klare og felles synspunkter, men også at når enheter/ansatte ringer Personalavdelingen og søker råd, så skal de få tilnærmet likt svar uansett hvem man søker råd hos.

- At vi kan ta med lærdom fra prosessen i forbindelse med etableringen av personalpolitikken for å forbedre prosessen i forbindelse med personalpolitisk tiltaks/handlingsplan.

- Kravene i arbeidslivet hardner til. Vi har et økende press ut mot enhetene for å levere "produksjon", samtidig som midlene (spesielt det siste året) er redusert. Samtidig skal NTNU være en IA-bedrift, hvor vi også skal ha plass for den som i en periode, eller for resten av yrkesaktivt liv, ikke kan levere full produksjon. Den videre utformingen av personalpolitikken må ta høyde for mulige løsninger her.

Synlig og tydelig
Irene Dragvik, nestleder NTL
har også store forventninger til den nye personalsjefen.

- Jeg regner med at han vil ha full fokus på at NTNU skal være en god arbeidsplass for den enkelte ansatt, uansett stillingskategori. Jeg forventer at han skal bidra til å tilrettelegge for at alle ansatte skal kunne fungere godt i jobben sin, gjennom å etablere gode og smidige rutiner. Ansatte vil ha forskjellige behov som følge av ulike livsfaser. I tillegg håper jeg selvfølgelig han vil betrakte tillitsvalgte og vernelinja som medspillere i dette arbeidet.

Store deler av NTNU-befolkningen forventer at en personalpolitikk med tilhørende handlingsplan skal være synlig i arbeidshverdagen. Jeg forventer at personalpolitikken skal være så tydelig at alle ansatte kan føle seg trygge på lik behandling, uavhengig av hvilken enhet man er ansatt ved.

Felles forståelse
Svein Olav Antonsen, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet
legger vekt på at personalpolitikk må fungere i det daglige arbeidet. Han mener det er flere saker som skurrer og viser tydelig uenighet, og nevner i fleng:

 • Enhetlig ledelse og manglende skriftlighet ved beslutninger
 • Avvikling av kollegiale organ og det meste av universitetsdemokratiet
 • Opplevd avstand mellom ledelse og ansatte/ gjensidig mistro til hverandre
 • Dominerende fokus på overordnet ledelse
 • Ukritisk kopiering av ledelsesteorier fra den private sektoren og som er fremmed for den skandinaviske bedriftskulturen
 • Bruken av eksterne konsulenter, ad hoc utvalg og liknende
 • Strategisk satsing på bekostning av ressurser til den daglige virksomheten
 • Sikre at virkemidlene understøtter mål og strategier
 • Utrygghet knyttet til fremtidig bruk av eksterne aktører (outsourcing, private alliansepartnere)
 • Svekket individuell rett til forskning
 • Økende fokus på eksterne inntekter vs. anledning til fri forskning
 • Økende bruk av tellekanter (IFM)
 • Tilstramming av normer for vurdering av arbeidsbelastning
 • Innskrenking av mulighetene for forskertermin
 • Økende tendens til tilsetting av ansatte uten kunngjøring
 • Sviktende evne til å håndtere konflikter; uklar rollefordeling mellom ledelse, HMS, vernelinje og tillitsvalgte

  Antonsen mener at det må finnes en felles forståelse av disse spørsmålene, som alle parter kan slutte seg til.

  - Dette vil utgjøre et fundament for et felles sett av verdier og en felles institusjonskultur. I arbeidet med personalpolitikken må det være en gjensidig respekt mellom ansatte, tillitsvalgte, mellomledelse og toppledelse. Den sentrale ledelsen må legge vekt på tilretteleggerfunksjonen, og ikke bare på lederfunksjonen.

  I det store bildet tror Forskerforbundet at den kritiske suksessfaktoren er å rekruttere og beholde topp kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og i mindre grad formell styring og organisering. Vi tror heller ikke at ledelsen ser alvoret i den fremtidige rekrutterings-situasjonen for NTNU, avslutter Antonsen.

  Av Synnøve Ressem

  Les portrettintervju med Arne Hestnes
 •