MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Flere avlegger doktorgrad (23.10.07, 21:25)

Naturvitenskap, medisin – og kvinner – øker mest.

To ganger i året utgir NIFU STEP nyhetsbrevet Doktorgrader i tall, som viser den fullstendige oversikten over doktorgrader avlagt i Norge – etter fagfelt, lærested, kjønn, grad og etter statsborgerskap.

Status for første halvår 2007 viser en fortsatt økning i antall doktorgrader totalt. Det ble gjennomført 561 doktordisputaser ved norske universiteter og høgskoler. Dette er 64 flere enn i 1. halvår 2006.

Som vi kan lese av tabellen, var økningen størst ved universitetene i Bergen og Tromsø, dernest ved NTNU.

Kvinnene fosser frem
Mens det var to færre mannlige doktorander i første halvår 2007 sammenlignet med første halvår 2006, økte antallet kvinnelige doktorander med 66, som tilsvarer en prosentvis økning på hele 25 prosent. Dette bringer kvinneandelen blant doktorandene opp i 47 prosent i første halvår 2007.

I de senere år har kvinneandelen ligget rundt 40 prosent, skriver NIFU STEP. I første halvår 2007 utgjorde kvinnene mer enn halvparten av doktorandene i alle fagområder, bortsett fra innenfor teknologi og matematikk/naturvitenskap. I teknologi var 21 prosent av doktorandene kvinner og i matematikk/naturvitenskap 29 prosent.

Kraftig økning for naturvitenskap og medisin
Disse to fagområdene stod for mesteparten av økningen sammenlignet med første halvår 2006. Til sammen ble det avlagt 53 flere doktorgrader (293) enn i løpet av de første seks månedene av fjoråret.

Andelen doktorander med utenlandsk statsborgerskap var 18 prosent i første halvår 2007. Dette er lavere enn i de to foregående årene, og andelen faller for første gang siden 2004 under 20 prosent.

Av Kenneth Stoltz

Mer om doktorgrader i tall