MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Knapt budsjett – hvileskjæret fortsetter (25.10.07, 08:40)

- Vi er i en trang økonomisk situasjon, og vi har mindre handlefrihet enn vi skulle ønske, er budskapet fra rektor. Samtidig kan han melde til fagmiljøene at det ikke blir ytterligere budsjettkutt for 2008. Men CO2 og solceller går et magert år i møte.

BEGRENSET HANDLINGSROM: - Når opp mot 100 prosent av budsjettet for instituttene går til lønnsmidler, blir det lite handlingsrom, sier rektor. Han legger til at institutter med gode muligheter for ekstern finansiering er heldigst stilt.
Det var knyttet spenning til om det såkalte hvileskjæret ville forsette i statsbudsjettet for 2008. Til tross for en realvekst i bevilgningen på vel 2 prosent, konstaterer økonomidirektør Frank Arntsen at hvileskjæret fortsetter.

- Problemet er at vi ikke får noen økning i basisbevilgningen, og det reduserer vår handlefrihet, sier Arntsen.

Realøkningen i neste års bevilgning fra departementet er på 40 millioner, og det er i hovedsak til Revita-prosjektet ved museet og 70 nye stipendiatstillinger.

Basisbevilgningen må opp
Rektor Torbjørn Digernes og økonomidirektør Frank Arntsen gleder seg over denne støtten fra sentralt hold, men beklager at effekten over tid av redusert basisbevilgning er vanskelig å takle. Rektor utdyper:

ROS TIL HF: - Historisk-filosofisk fakultet har hatt en tøff jobb med å kutte i budsjettet dette året, sier økonomidirektør Frank Arntsen. – En jobb de har taklet godt.

 • NTNU har fått flere nye bygg, bl.a. Realfagbygget og på medisin, og det har gitt en økning i årlige, bygningsmessige driftsutgifter på 60 millioner som ikke er kompensert.

 • For å kunne være konkurransedyktig, har det vært en markert økning i lønnsutgifter, og mange institutter har en lønnsandel som nå utgjør over 90 prosent av budsjettet. Da blir det lite igjen til driftsmidler og liten handlefrihet.

  - Vi har hatt en indirekte erosjon av midlene som gjør at vi mangler 150 – 200 millioner, påpeker rektor. - Her ligger det en ubalanse vi må få rettet opp.

  Savner styringssignaler
  Hvis denne disharmonien i budsjettet fortsetter, er rektor klar på at man da må begynne på en vanskelig prosess med å peke ut områder der aktiviteten må trappes ned.

  Han beklager også at det ikke kommer klare styringssignaler fra departementet om intensjonen med redusert basisbevilgning er et varig redusert aktivitetsnivå.

  BEKLAGER: - Instituttene får ikke de belønningsincentiver de er lovet, og det virker demotiverende, beklager rektor.
  - Fremover våren vil vi være tydelig i media på at vi trenger en styrket basisbevilgning, og vi vil være i dialog med departementet om prioriteringer framover, proklamerer rektor.

  Prioriterer nano og HUNT 3
  Til tross for redusert økonomisk spillerom, er det to felt han vil prioritere i året som kommer: Utbygging av en avansert nanoteknologilab som skal stå ferdig i 2009, og bistand til fullfinansiering av HUNT 3 som mangler 20 millioner.

  - Vi legger til rette for en slik satsing, men den endelige bestemmelsen tas av styret, understreker rektor.

  Samtidig forsikrer han om at de ulike fagmiljøer ikke vil bli pålagt ytterligere kutt i året som kommer – budsjettlinjen fra 2007 blir videreført.

  INNERTIER: - Ved utgangen av året vil vi ha mellom 110 og 140 millioner på bok, og det vil jeg karakterisere som en innertier, sier Frank Arntsen. – Det utgjør i underkant av 5 prosent av et budsjett på 3,7 milliarder, og såpass buffer må vi ha.
  CO2 og solceller blir skadelidende
  Det er spesielt på to områder at rektor beklager at NTNU ikke kan innta en offensiv holdning på grunn redusert økonomisk frihet:

  - Store laboratoriearealer i kjemiblokk IV står tomme på grunn av HMS-standarden i lokalene, og det betyr at vi ikke kan utvikle laboratoriene for forskning på CO2-håndtering. Manglende midler til laboratorier medfører også at vi ikke kan gjennomføre den nødvendige fornying av de metallurgiske laboratorier, og dermed uteblir styrkingen av den videre forskning på solceller. Vi er fratatt muligheten til å være offensive på viktige nasjonale forskningsfelt, konstaterer rektor.

  Tekst og foto Arne Asphjell

 •