MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 14.-15. NOVEMBER
Universitetsavisa får redaktørplakat (15.11.07, 10:53)

NTNU-styret gikk nølende med på Svein Lorentzens forslag om redaktørplakat. Det betyr at UA skal drives uavhengig av NTNUs Informasjonsavdeling.

- Vi ser en konstruktiv og kritisk universitetsavis som et gode ved et universitet. Jeg synes Universitetsavisa følger en journalistisk linje som stimulerer til debatt, og jeg synes nettutgaven av avisen fungerer godt etter formålet i dag, innledet rektor Torbjørn Digernes, som hadde vært klar på at han ikke så behovet for innføring av redaktørplakat.

- Vi trenger et organ som kan gå i dybden, mente Svein Lorentzen og etterlyste Universitetsavisa på papir. Det fant imidlertid ikke støtte i resten av styret. Alle foto: Tor H. Monsen
- Vi ser også kostnadselementet ved en papiravis som større enn nytteverdien, sa Digernes til det andre viktige punktet i S-sak 67/07.

Diskusjon
Svein Lorentzen: - Jeg mener at vi har ingenting å tape, tvert imot, på å legge Universitetsavisa under redaktørplakaten. Det andre viktige punktet for meg er papiravis. Her ser jeg naturligvis poenger både for og imot når vi vurderer kostnadsbildet, men jeg tror universitetsbefolkningen ønsker en papiravis.

Eivind Saga lurte på hvilken begrunnelse rektor hadde for å ønske seg et redaksjonsråd på bare tre personer? Andre steder er det vanlig med fem-seks medlemmer, sa Saga.

Jon Øyvind Eriksen: - Universitetsavisa bør få en annen organisatorisk tilknytning enn i dag. Samtidig mener jeg at ressurser ikke bør settes inn på en papirutgave, men heller brukes til å utvikle undersøkende journalistikk. Jeg vil heller ha én god nettavis, enn en halvgod nettavis og en halvgod papiravis. Når det gjelder redaksjonell uavhengighet, tror jeg ikke at bildet av NTNU utad har vunnet på at Universitetsavisa er lagt inn under Informasjonsavdelingen.

Troverdighet er viktig både i pressen og ved et universitet, uttrykte Eriksen, og han mente at saker som kan gi universitetet negativ presseomtale i dag, kan være positivt for organisasjonen på lang sikt.

- Papir blir flopp!
Ådne Cappelen: - Kunne man vurdere et felles organ med de andre universitetene? Vi er et lite land, og må tenke på at vi har knappe ressurser. Jeg vil være forsiktig med å satse ressurser på et slikt organ ved NTNU. Når det gjelder et slikt felles organ, gjerne fokusert på forskningspolitikk, er det forståelig at man har redaksjonell uavhengighet. Når det gjelder en NTNU-intern nettavis, så er det uklart for meg hvorfor det egentlig er viktig med redaksjonell uavhengighet. Jeg synes også det er uklart hvorfor Universitetsavisa ikke kan være en del av Informasjonsavdelingen.

Cappelen mente at Universitetsavisa uansett redaktørplakat eller ikke vil komme til å ha en herre, ettersom avisa ikke er selvfinansierende.
Lise Randeberg: - Jeg lurte også på dette med fysisk organisering av Universitetsavisa. Jeg måtte innhente synspunkter utenfra for å finne ut hva jeg egentlig mener, og jeg er ganske åpen her i dag også. Jeg har ikke noe behov for en papirutgave – jeg tror det blir en flopp! Det vil ganske sikkert bli sånn at ingen vil lese en ny papiravis, så blir den nedlagt igjen. Jeg vil heller legge mer arbeid i å markedsføre nettavisen og bedre utskriftsinnstillingene.

Marit Arnstad: - Jeg er enig med Lise i dette. Når det gjelder redaktørplakaten: jeg synes det er viktigere at man følger Vær Varsom-plakaten, og at man baserer seg på åpne kilder, og lar alle involverte komme til orde. Det syndes enormt mot disse prinsippene i norsk presse i dag. Når det gjelder papiravis må vi tenke over om det er riktig å bruke ressurser på dette. Dessuten må en tenke på at Universitetsavisa kan møte en konkurranseflate med Høgskoleavisa og Under Dusken på annonsemarkedet, og med Gemini dersom en eventuell uavhengig redaktør for UA for eksempel bestemmer seg for å skrive om forskningsformidling.

- Hva er den frie pressens idealer? spurte Eivind Saga, og ga selv svaret. Det innebærer blant annet at man er oppmerksom på særinteresser, forklarte Saga, som ikke trodde det er mulig for en informasjonsdirektør å ikke fremme ledelsens særinteresser. Saga trakk paralleller til konflikten mellom Under Dusken og UKA, og ønsket ikke en slik situasjon ved NTNU mellom redaksjonen og ”eierne”, representert ved NTNU-ledelsen.

Ikke et nytt Pravda
Austgulen: - Jeg har vært med på avissaken tidligere. Problemet den gang med en uavhengig redaktør, var at han kanskje heller ville skrive om sauebønder på Hitra, i stedet for samlingen av NTNU som skjedde på den tiden.

- Jeg er fortsatt usikker, men ikke lukket for redaktørplakaten, sa styreleder Marit Arnstad underveis i diskusjonen. Allerede tidlig i debatten ble det rimelig klart hvilken vei det bar i dette prinsipielle spørsmålet.
Austgulen beskrev også et annet ytterpunkt, nemlig internavisen Pulsen ved St. Olavs, som har gått under tilnavnet Pravda fordi de skrev bare solskinnshistorier selv når sykehuset var i dyp krise både økonomisk og arbeidsmiljømessig.

Kristin Dæhli: - Universitetsavisa er bra å ha, det er tidvis gode debatter å følge med på. Det redaksjonelle stoffet byr også på mye bra, men de er kanskje litt for forsiktige, synes jeg.

Morten Loktu: - Vi vil jo egentlig det samme, ikke sant. Problemet ligger jo i det at NTNUs informasjonssjef er ansvarlig redaktør, og det er det vi bør endre.

Svein Lorentzen foreslo dermed en kombinasjon av sitt eget forslag og rektors tilråding for å komme fram til et kompromiss i saken om Universitetsavisa. Forslaget om papiravis ble droppet, da stemningen i styret ikke talte i favør av dette, og slik ble det endelige, enstemmige vedtaket fra NTNU-styret:

1. Universitetsavisa er underlagt vedlagte formålsparagraf, styres etter Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat, og ledes av en ansvarlig redaktør tilsatt av styret.
2. Universitetsavisa drives uavhengig av, men i nært samarbeid med NTNUs informasjonsavdeling.
3. Styret ber rektor oppnevne et redaksjonsråd med mandat å se til at avisa drives i tråd med formålsparagraf og retningslinjer, og med spesielt fokus på redaksjonens uavhengige rolle og den kritiske journalistikken.
4. Det utvikles en brukervennlig utskriftsfunksjonalitet for avisa.

Av Kenneth Stoltz og Tor H. Monsen