MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Studiehverdag i rus og angst (20.11.07, 07:57)

Hver femte student sliter med angst og en stor andel drikker så det går på helsa løs, forteller en fersk undersøkelse blant trondheimsstudentene.

TROSS enkelte striper i lakken setter studentene fortsatt pris på Trondheim som studieby. Arkivfoto
Hovedkonklusjonen er likevel at de aller fleste er aktive og ressurssterke og klarer seg bra.

Det er tns gallup som har gjennomført spørreundersøkelsen, på oppdrag fra Studentsamskipnaden. Formålet er å kartlegge trivsels- og psykososiale forhold hos studentene ved NTNU, HiST og DMMH.

Angstsymptomer
Undersøkelsen slår fast at en god del sliter i studiesituasjonen og opplever stress, dårlig samvittighet og utilstrekkelighet. De fleste problemene relateres til usikkerhet, bekymring, mangel på struktur i hverdagen, uklare framtidsplaner og dårlig selvtillit. En betydelig andel har symptomer på angstlidelser.

Mange er misfornøyde med forholdene på studiestedet. Misnøyen omfatter alt fra fasiliteter og lokaler til kvaliteten på undervisning og veiledning.

FEST OG FYLL preger alt for mange studentaktiviteter, men er løsningen å innføre alkoholforbud? Arkivfoto
Drikker som gutta
Videre går det fram at det drikkes mye, og en relativt høy andel har høy risiko for å pådra seg helseskader og alkoholrelaterte problemer.

Dette gjelder ikke minst kvinnelige studenter, som i følge undersøkelsen avviker klart negativt fra sine medsøstre ved Universitetet i Oslo.

Den økonomiske sårbarheten har økt siden tilsvarende undersøkelse for tre år siden og mer utbredt enn ellers i befolkningen. Nesten fire av ti svarer at de har problemer med å klare løpende utgifter. Fire av ti har fast arbeid ved siden av studiene, tre av fire har feriejobb.

Studietiden øker
I gjennomsnitt bruker studentene om lag 30 timer på studiet, i en vanlig studieuke utenfor eksamensperioden. Den effektive studietiden har økt siden 2004-undersøkelsen, og da særlig på Dragvoll. Men det er fortsatt store forskjeller mellom studiene. De som bruker mest tid på studiet er legestudentene, som har et gjennomsnitt på 44 timer per uke.

På plussiden kommer at de aller fleste oppfatter studiet de går på som meningsfullt, og det er så å si ingen misnøye med Trondheim som studieby.

Roper på hjelp
Velferdsdirektør Suzette Paasche ved Studentsamskipnaden tolker store deler av undersøkelsen som et massivt rop etter rådgivning og veiledning – ”hjelp meg til å studere, jeg trenger noen å snakke med”.

I kjølvannet av 2004-undersøkelsen etablerte Samskipnaden et prøveprosjekt med kurser, råd og veiledning på Lucassenteret. – Vi ser at det er behov for å styrke denne innsatsen, men i samarbeid med studiestedene. Det er klart at hvert enkelt studiested må ta større ansvar for studentenes velbefinnende, understreker Paasche.

Prorektor Julie Feilberg sitter i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NTNU og er helt enig i å styrke rådgivningstjenesten.

Tiltak som virker
- Etter forrige studentundersøkelse gjennomførte vi et kompetanse- og nettverksutviklingsprogram for studieveiledere (KNUS). I den nye undersøkelsen er studentene våre langt mer fornøyd med både studieveiledning og forelesninger. Det tror jeg er en effekt av KNUS, og viser at det nytter å sette i verk tiltak.

Nå er det ikke på den faglige siden at det ropes etter flere tiltak, men masse angst og kaos som er knyttet til studiesituasjonen. Førsteårsstudenter trenger åpenbart en innføring i det å studere, og hjelp til å bli loset gjennom studiet. Vi må finne måter å løse det på, innenfor de rammene vi har, og samarbeide både med studenttillitsvalgte og Studentsamskipnad, sier Feilberg.

HOLDNIINGSENDRING må til mener Anne Sølberg Ellingsen, og vil blant annet rette innsatsen mot fadderordningen og linjeforeninger. Foto: Synnøve Ressem
Innfører alkoholforbud?
Læringsmiljøutvalget jobber også med rusbegrensende tiltak. Seksjonssjef Anne Sølberg Ellingsen ved Studieavdelingen opplyser at en tiltaksplan er like rundt hjørnet.

– Vi ønsker å innføre felles standard og holdning til rusbruk, som skal gjelde over hele universitetsområdet. Blant annet diskuterer vi å innføre alkoholforbud på campus. Den store utfordringen er å finne en form som virker etter hensikten vi ønsker å oppnå.

Hensikten er jo ikke å ødelegge for noen, men å bidra til at det skal være hyggelig for alle, for eksempel ved å dempe det sosiale presset på å drikke alkohol.

Arrangementer på campus skal ikke ha et destruktivt innhold som det kan være vanskelig å være med på, sier Sølberg Ellingsen. Hun mener mye handler om å få til en holdningsendring, og tror veien må gå gjennom fadderordningen og linjeforeningene.

Av Synnøve Ressem

Les hele rapporten: