MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Toppledere i gruppearbeid (23.11.07, 09:44)

Toppleder-konferansen 07 er den andre i rekken og markerer en ny tradisjon i NTNUs samarbeid med næringslivet. Universitetsmiljøet i samhandling med lokalt næringsliv for et felles løft for regionen, er formålet med konferansen. En biologisk nedbrytbar bil var ett av temaene for gruppearbeid.

Etter en serie med innledende foredrag for å tenne gløden hos deltagerne, bar det rett over i gruppearbeid, og det hele ble avrundet med en bedre middag i Erkebispegården. Ledere fra lokalt næringsliv, Møre inkludert, og faglige ledere fra NTNU/Sintef samt studenter utgjorde deltagerne. Det er topplederkonferansen i et nøtteskall. NTNU arrangerer og inviterer, og partneren SpareBank1 Midt-Norge betaler.

SAMHANDLING: I sin innledning til konferansen refererte rektor Torbjørn Digernes til OECD-evalueringen som påpeker at regionen ikke utnytter sine fortrinn – det må sterkere samhandling til mellom utdanning og næringsliv.
- Vi har valgt å holde politikerne unna denne konferansen, de har en tendens til å stjele showet. Dessuten ønsket vi at det i første omgang skulle være fokus på å bygge ned barrierene mellom akademia og industriledere, sier primus motor for opplegget, Jan Onarheim.

Men til Adressa uttaler sparebanksjef Finn Haugan at det kan være aktuelt å ta med politikerne neste gang, så det kan ligge an til en utvidelse neste år.

Skogplanting i Stavanger
Stavangerregionen har lyktes godt med å få fart på lokalt næringsliv – ikke bare på grunn av oljeaktiviteten, men også fordi mange gode krefter drar i samme retning. For å hente inspirasjon herfra, var direktør Terje Vareberg i SpareBank1 invitert til å fortelle om Stavangersuksessen.

Han hadde dette å si om lokal næringsutvikling:

- Dette dreier seg om skogplanting, vi må sette på fjernlyset og tenke langsiktig. Ikke la kvartalskapitalismen overta, advarte Vareberg.

FINANCIAL ENGINEERING er et uttrykk banksjefen fra Rogaland liker. Terje Vareberg brukte det flere ganger i løpet av sin presentasjon.
Vareberg har stor sans for det amerikanske uttrykket coopetition, en blanding av cooperation og competition. Og Vareberg har også hentet inspirasjon fra Trøndelag, Nils Arne Eggens godfotteori om samhandling har han meget stor sans for.

- Næringslivet har mye å lære av lagspill og Eggens teori om å gjøre hverandre gode, sa Varberg.

14 kommuner i Stavangerområdet har gått sammen med lokalt næringsliv for å motvirke ”gravitasjonen” fra Østlandet. Som et eksempel på lokal suksess trakk Varberg fram Skagenfondene, som med en forvaltningskapital på vel 50 milliarder er blitt ledende i landet.

NTNU er til nytte
Duncan Forbes fra britiske Rolls Royce orienterte om selskapets strategi for universitetssamarbeid: Etablering av såkalte UTC’er – University Technology Centers. De finansierer bortimot 30 slike sentra. Omlag 20 av disse ligger i Storbritannia, men det er også ett ved det marine miljøet her i Trondheim, ”Performance in a Seaway”.

Sentrene er spesialisert på oppgaver Rolls Royce har behov for å løse, og i miljøet her har de bl.a. fått hjelp til å hindre at en skipsmotor ruser opp hvis propellen kommer opp av sjøen ved høye bølger.

Mulighetene for uttesting i tanken på Tyholt har også vært til god hjelp for lokalt næringsliv.

FORNYBAR ENERGI: Først ut for å melde gruppearbeid var konsernsjef Bjørn Hølaas i Trondheim Energi, som ville ha en brainstorming med tema fornybar energi. Dette ble en av de mest populære gruppene, og en av de få der det ble tatt aksjon for videre oppfølging.
Det kunne Kåre Gisvold fortelle om da de utviklet og bygde Petrojarl 1 på midten av åttitallet. Som et av verdens første skip for produksjon av olje, var det mye nytt det måtte forskes på. På sin jomfrutur fra Yokohama ble det alvorlige problemer med baugen på skipet, problemer som ble løst ved modellforsøk på Tyholt.

Andre nybrottsprosjekter var forskning på fleksible stigerør fra havbunnen og opp til skipet.

- NTNU har vært meget nyttig i min virksomhet, og vil også være det i fortsettelsen, sa Gisvold, og la til at han savnet flere aktive initiativer fra fagmiljøene mot næringslivet.

Gruppearbeid uten klare konklusjoner
Firmaet TRD Innovation Lab, et knoppskudd fra HF-fakultetet, organiserte gruppearbeidet for topplederne. Det foregikk på den måten at ildsjeler ble oppfordret til å lansere ideer de ville ha utdypet i samtale med andre deltagere, og i løpet av kort tid var tavla fulltegnet med et tjuetalls temaer.

Eksempler på spørsmålsstillinger og lure påfunn som fremkom i gruppearbeidene:

 • Aktuelt med masteroppgaver i forbindelse med at SpareBank1 skal bygge et nytt, miljøvennlig hovedkvarter i Søndre gate.
 • Biologisk nedbrytbare biler som varer i maksimum 15 år.
 • Næringslivet ønsker en siv.ing-utdanning som gir kandidatene bedre kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Mer økonomisk bruk av vann ved separering i to systemer – ett for rent vann og ett for avløpsvann.
 • ”Fiskehotell” for nedkjølt fisk basert på kuldeenergi fra LNG-produksjon. Frakt av sushi-råstoff til Japan i spesielle kjøleskip.
 • Brikker innsydd i klær og redningsvester for sporing av personer via GPS.
 • Vi har det så godt i Norge at vi ikke gidder å tenke langsiktig...

  INGVALD STRØMMENS gruppe konkluderte med at suksess bør måles i noe annet enn penger. Det blir en utfordring å konkretisere måter å måle suksess på.
  I oppsummeringen fra gruppearbeidene var det en egen rubrikk for anbefalinger til neste steg. Denne var dessverre i de fleste tilfeller ikke utfylt.

  Konferansier og primus motor Jan Onarheim mener dagen var vellykket. Han synes denne måten å drive gruppearbeid virker godt og vil bli fortsatt på fremtidige topplederkonferanser, men med en modifikasjon: Klarere oppsummering av mål for videre arbeid med ideer som fremkommer, og fordeling av ansvar for oppfølging.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

  Foredragene er lagt ut på NTNUs nyskapingssider
 •