MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NYSKAPING:
Midgard neste randsonebedrift? (22.11.07, 08:36)

- Vi er den tverrfaglige drømmen til rektoratet, er Andrew Perkis’ ubeskjedne karakteristikk av Midgard Medialab.

STORE SKJERMER dominerer kontoret hos Andrew Perkis. Om kort tid drar han på friår/studieår til Sør-Øst Asia. Han skal bl.a. ta deler av NTNUs mastergrad i teknologiledelse (MTM) ved National University of Singapore.
Midgard Medialab er i dag et tverrfaglig prosjekt med finansiering fra rektors strategipott, en såkalt SO (Strategi og omstillingsmidler).

Midgard Media Lab ble etablert som et prosjekt med mange aktører innenfor telamatikk/telekommunikasjon i 1999. Telematikkprofessor Steinar Andresen og ekstern konsulent Bjarne Kjøsnes må betegnes som idéhavere og grunnleggere av prosjektet.

Etter hvert viste det seg å være en uheldig organisasjonsform, og for tre år siden søkte og fikk Midgard status som en SO. Dette gjaldt for tre år, fram til utgangen av 2007, men er nå forlenget fram til juli 2008.

Kan bli AS
Prorektor for forskning, Astrid Lægreid har, sammen med ”randsonedirektør” Per Ivar Maudal, Midgards fremtidige organisasjonsform til vurdering. Etablering av Midgard som et aksjeselskap i randsonen er aktuelt.

MIDGARD MEDIALAB finansierer deler av sin virksomhet ved å ta medlemskontingent av tilknyttede bedrifter, forklarer Andrew Perkis. - Ved utgangen av året vil det være ca 20 medlemsbedrifter, og det gir oss en inntekt på 2 mill kroner.
- Det er viktig å presisere hva Midgard ikke gjør, sier Andrew Perkis. – Vi underviser ikke og vi forsker ikke.

- Hva gjør dere da?

- Vårt viktigste prosjekt er AV Arena Norway, et ressursnettverk for å utvikle samarbeidsprosjekt mellom akademia og industrien, og går ut på å gjøre Trondheim og Norge til et av de viktigste kompetansesenter når det gjelder utviklingen av nye digitale medier.

Digitaliserer norske kinoer
- Et annet viktig prosjekt er NORDIC – NORway’s Digital Interoperability in Cinemas – som omfatter digitalisering av kino i Norge. Vi er på andreplass etter USA på dette feltet. Av de ca 440 kinolerreter i Norge vises det nå digital kino på 30 av disse. Ved utgangen av året vil det være 40. USA har til sammenligning 25.000 kinolerreter, hvorav 4.000 er digitale.

FAKTA

AV ARENA NORWAY
finansieres av partnerne og får i tillegg støtte fra Innovasjon Norge Sør-Trøndelag og NFR under VERDIKT programmet. Selve finansieringsmodellen er en rollemodell for tilsvarende resursnettverk og gir rom for en organisering basert på et sekretariat og utvikling av pilotprosjekt innenfor utvikling og bruk av nye digitale medier.

Ved en slik kobling mellom utdanning, næringsliv og offentlig forvaltning, kan studentene bryne seg på ”real world” problemstillinger. Og undervisningen kan tilpasses reelle behov i norsk og internasjonalt næringsliv. ”Eksperter i Team” bygger på tilsvarende erkjennelser.

- Hva er fordelen med digital kino?

- Teknologien representerer et kvalitetsmessig løft, men viktigst er kanskje tidsaspektet. Med digital kino kan alle få nye filmer samtidig. Du slipper å vente seks måneder på den nyeste James Bond-filmen. Digital kino gir oss også et nytt digitalt visningsrom for ODS – ”Other Digital Stuff” - bl.a. digitalt innhold for konferanser, undervisning og avansert visualisering og presentasjoner.

- Men er det ikke en utvikling i retning av at vi får digital kino på storskjerm hjemme?

- Nei, kinoopplevelsen vil alltid være spesiell, og jeg tror det nettopp er digital kino som kan motvirke piratkopiering av nye filmer til hjemmebruk. Når en ny film kommer på din lokale digitale kino når den er helt fersk, blir det mindre aktuelt med piratkopiering,

Samarbeid med Sør-Korea
Bjarne Kjøsnes har som nevnt vært med på oppbyggingen av Midgard siden starten, og er en engasjert pådriver som har nettverksbygging med NTNU-eksterne og internasjonale relasjoner som sitt hovedområde.

THE KOREAN CONNECTION: Bjarne Kjøsnes har fire ganger vært på besøk hos samarbeidspartnere i Sør-Korea, og nylig var han vert for et besøk av den sør-koreanske ambassadøren i Norge.
Nylig tok han i mot den sørkoreanske ambassadøren, og orienterte om samarbeidet mellom Midgard og fagmiljøer i Sør-Korea. Dette er etter hvert blitt ganske omfattende. Det er spesielt overføring av høyoppløselige bilder fra operasjoner samarbeidet dreier seg om. For eksempel kan det overføres direkte fra operasjoner her ved St. Olavs Hospital til medisinstudenter i Sør-Korea.

Flere representanter fra Midgard, Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi og Trådløse Trondheim deltok da kronprinsparet besøkte Sør-Korea i vår, og 4. desember kommer en delegasjon koreanere hit til Trondheim. Da skal det blant annet signeres et Memorandum of Understanding (MoU) om videre samarbeid.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Midgards nettsider