MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

En million til jubileumskonferanser (29.11.07, 08:19)

Som et ledd i jubileumsfeiringen i 2010, ønsker Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) å stimulere til internasjonale konferanser i Trondheim dette året. De to beste forslagene til konferanse premieres med en halv million hver.

Det konkurreres om konferanser i to klasser: Humaniora og teknisk/naturvitenskapelig/medisin. Fristen for å sende inn forslag gikk ut den 15. november

Professor Kristian Fossheim er ansvarlig for jubileumsarrangementene i regi av DKNVS, og har arbeidet med forberedelsene i over et år.

HISTORISK LOKALE: - Her, i Gamle Festsal i Harsdorff-bygningen på Katedralskolen, har DKNVS holdt sine medlemsmøter siden bygget ble reist i 1787, opplyser Kristian Fossheim. DKNVS eide bygningen fram til 1865, og sikret seg rett til å holde møtene her så lenge de måtte ønske.
11 søknader
- Støtten til konferansearrangement er vårt bidrag til å styrke forskningen i Trondheim, å trekke internasjonale krefter hit, og styrke rollen til DKNVS, oppsummerer Fossheim.

- Hvor mange forslag til konferanser har dere fått?

- Vi har fått inn 11 søknader – 7 innenfor humaniora/samfunnsfag og 4 innen naturvitenskap/teknologi/medisin. Den ulike fordelingen sier kanskje noe om mulighetene for å skaffe finansiering innen de to hovedområdene.

- Noen har lagt seg skikkelig i selen og har ambisiøse planer - noen vil bruke minst dobbelt så mye penger som det vi stiller opp med. Vi ser det slik at den halve millionen vi bidrar med utgjør selve kjernen i finansieringen, og er først og fremst tenkt å dekke utgifter til inviterte foredragsholdere.

Klima i fokus
- Kan du si litt om aktuelle tema?

- Klima og endringsprosesser er et stikkord, et annet globalitet kontra lokalitet, og endring knyttet til den globale utvikling. Bærekraft er også underliggende i en del av forslagene. Innefor humaniora er språk et tema. I det hele tatt er det et stort spenn, opplyser Fossheim.

- Når vil vinnerne være klare?

- Vi regner med at det vil bli i månedsskiftet januar/februar. Da vil det fortsatt være vel to år igjen til konferansene skal arrangeres, og det burde være tid nok.

- Komiteen er oppnevnt av styret i DKNVS, og vil ta kontakt med de som står bak de mest lovende forslagene for å sikre kvalitet og økonomisk oppfølging. Dokumentasjon (proceedings) i en eller annen form vil være et krav. Komiteen fremmer en innstilling for styret, som tar den endelige avgjørelse om hvilke konferanser som skal premieres.

Statoil støtter
- DKNVS har selv hentet støtte til de romslige konferansemidlene fra Statoil (200.000) og NTNU (200.000), og har i tillegg en søknad inne hos det tidligere Kunnskapsdepartementet. Siden alle søkerne har base i NTNU, mener vi NTNUs bidrag gir universitetet god valuta tilbake. Det kan også nevnes at DKNVS har fått økt sin årlige bevilgning fra departementet, slik at det nå kan ansettes en generalsekretær i heltidsstilling.

HEDER: - De tre grunnleggerne av DKNVS har skapt en institusjon som har overlevd i 250 år. Da er det på sin plass med et monument, mener Kristian Fossheim. Herrene Gunnerus, Schøning og Suhm har fått sine plasser her på veggene i Gamle Festsal.
Statue av grunnleggerne
- Kan du nevne eksempler på andre jubileumstiltak dere planlegger?

- Vi vil reise en statue for å hedre de tre grunnleggerne av DKNVS (Gunnerus, Schøning og Suhm) i jubileumsåret. Men det blir ingen ny Hjallis-statue, for å si det slik, heller ikke tre bronsemenn på sokkel. Vi ser for oss at dette minnesmerket skal få et moderne uttrykk. En komite er nedsatt også på dette feltet, og de skal ha sitt første møte 10. desember.

- Trondheim kommune er med og støtter dette initiativet, og det er svært positivt, mener Fossheim. Kommunen er også representert i den bredt sammensatte komiteen. Det er interessant at selv om alle komitemedlemmene bor i Trøndelag, har tre av dem utenlandsk bakgrunn. Det bør bidra til et internasjonalt perspektiv.

- Skulpturer utløser gjerne diskusjon. Den fysiske plassering er det naturlig å tenke seg nær Vitenskapsmuseet, uten at det på noen måte er avgjort. Det er heller ikke det mest spennende ved prosjektet, men en diskusjon om det kunstneriske uttrykket vil vi se på som positivt, sier Fossheim.

Tekst og foto Arne Asphjell

Historien om Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab