MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KVALITETSREFORMEN
- Holder fast ved målene (30.11.07, 13:26)

Forskningsminister Tora Aasland har nettopp presentert sin oppsummering av erfaringene med Kvalitetsreformen.

– Retningen er gitt, men det kan være grunn til å korrigere sider av reformen, sa hun foran et glissent pressekorps i regjeringsbygget i dag, fredag.

Ingen vei tilbake!
Aasland og Kunnskapsdepartementet har fått en bråte signaler og flere evalueringer på institusjonsnivå allerede. Ministeren advarer imidlertid mot bombastiske konklusjoner allerede nå.

– Kvalitet er vanskelig å måle, sa hun.

Hun mente at strukturen i reformen nå er kommet på plass, og at det er på tide å konsentrere seg om forbedre innholdet i omlegging av høyere utdanning og forskning. Noen form for motreformasjon kommer altså ikke på tale.

Studenten i sentrum?
Et av hovedperspektivene ved Kvalitetsreformen, i følge Aasland, var å sette ”studenten i sentrum”. Hun mente at endringen av gradsstrukturen har vært vellykket, og at oppfølgingen av studentene har blitt bedre.

Hun kom samtidig inn på den sterke kritikken som er blitt reist fra faglige ansatte om økt arbeidsbelastning på grunn av kravene om oppfølging.

– Det er kommet meldinger om oppsplitting av tiden til forskning, sa hun. Hun pekte på at institusjonene selv har fått rom for å selv ta ansvar for intern prioritering og fordeling av ressurser.

Det kommer en egen stortingsmelding våren 2008 som skal se nærmere på dette problemet.

Internasjonalisering
Aasland mente at flere studenter tar studiet eller deler av studiene ved en utenlandsk institusjon nå enn før innføringen av Kvalitetsreformen. Hun sendte et sterkt signal på akkurat denne biten:

– Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig jeg og regjeringen synes [internasjonalisering] er, sa hun, og mente både for undervisning og forskning.

Igjen: Det kommer en egen stortingsmelding om internasjonalisering i 2008.

Heltidsstudenten
Et delmål for Kvalitetsreformen har vært heltidsstudenten. Her har ikke regjeringen fått oppfylt sin visjon. Det er like mange nå som tidligere som har betalt arbeid ved siden av studiene, viser tallene. Men samtidig produserer hver student i gjennomsnitt flere studiepoeng enn tidligere.

– Endringer i studiefinansieringen har ikke rokket ved dette, sa Aasland.

Regjeringen vil vurdere endringer i finansieringssystemet for å komme i mål med Kvalitetsreformen, sa Aasland.

Formidling skal fortsatt ikke telles
Skal formidling også få sine tellekanter? Et utvalg har sett på dette spørsmålet, og kommet til at systemet for rapportering og kreditering vil bli meget komplisert. Kunnskapsdepartementet vil derfor ikke innføre denne komponenten i finansieringen, ”men ha den i tankene fremover”.

Styring og ledelse
Ansatt eller valgt ledelse? Det har vært opp til universitetene selv å bestemme hvilken styringsmodell de ønsker. Aasland mente valgfriheten har vært positiv for institusjonene. Hun ser ingen grunn til å sende nye signaler om ordningen, men minnet om den sterke demokratiske tradisjonen som eksisterer innenfor akademia.

Universitetsavisa kommer tilbake med reaksjoner på evalueringen på mandag.

Av: Tor H. Monsen