MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

50/50-fordeling fastslått (4.12.07, 13:38)

NTNU og fagforeningene har blitt enige om 50/50-prinsippet – som fastslår at forskernes arbeidstid skal fordeles likt mellom forskning og undervisning. Men vitenskapelige ansatte skal fortsatt administrere.

Forskerforbundet har etterlyst en klargjøring fra arbeidsgiver på dette området. Partene ble enige om en avtaletekst på siste SESAM-møte.

FAKTA

Avtaleteksten:

”Prinsippet om forskningsbasert undervisning skal være grunnleggende ved NTNU. Dette innebærer at undervisningen skal være basert på oppdatert viten innen faget ved at den enkelte lærer inkluderer og formidler resultater fra egen og andres forskning i undervisningen.

For vitenskapelig tilsatte i kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger er primæroppgavene undervisning og forskning. I tillegg kommer forskningsformidling og administrasjon m.v.

Som hovedregel skal den enkelte vitenskapelig ansatte over tid ha like stor arbeidsinnsats på forskning og undervisning når andre oppgaver er trukket fra. Stillingens grunnpreg forutsetter at formidling og administrasjon skal utgjøre en begrenset del. For å løse enhetens og instituttets behov kan primæroppgavene i begrensede perioder være skjevt fordelt. Individuell fleksibilitet bør kunne forutsettes samtidig som den enkelte tilsattes behov og forutsetninger blir ivaretatt.

Dersom den tilsattes forskningsplikt ikke oppfylles, kan grunnenhetens leder pålegge andre oppgaver innenfor arbeidsplikten.

Forskningsterminer er en mulighet den vitenskapelig ansatte har til å drive forskning på heltidsbasis og til faglig oppdatering. Denne holdes utenfor fordelingen av normalarbeidstiden.”

SESAM er det øverste samarbeidsutvalget mellom NTNU og arbeidstakerorganisasjonene. Teksten blir en del av NTNUs lønnspolitikk.

Formidling og administrasjon
Dette betyr ikke at hundre prosent av arbeidstiden skal benyttes til de to kjerneoppgavene. Femti/femti-fordelingen skal gjelde for den arbeidstiden som gjenstår etter at administrasjon og formidling er trukket fra.

- Vi har imidlertid ikke gått i detalj på hvor stor del disse oppgavene skal utgjøre, sier Svein Kristiansen, leder av Forskerforbundet lokalt ved NTNU.

Vitenskapelig ansatte over hele landet har tidligere uttrykt bekymring for hvor mye biten rundt administrasjon utgjør. Kvalitetsreformen på undervisningsområdet har fått skylden for økt press på forskningsandelen.

Plikt til forskning!
For å sikre en tosidighet med hensyn til plikter og ansvar, understreker avtaleteksten at også den enkelte forsker har en plikt til å bedrive halvparten av tiden til hver av hovedoppgavene. Hvis så ikke skjer, forbeholder arbeidsgiver seg retten til å pålegge andre oppgaver.

Svingninger over tid
Likefordelingen trenger heller ikke være lik over tid. Naturlige svingninger gjennom året kan bety at den ene eller andre hovedgeskjeften har forrang i perioder.

Særavtalen
Det var Særavtalen for lønns- og arbeidstidsforhold for vitenskapelige ansatte som formelt fastla 50/50-prinsippet inntil departementet sa opp avtalen i 2005. Som en forlengelse av Kvalitetsreformen ble denne retten til å disponere ressursene overlatt universitetene selv.

NTNU har ventet med å bekrefte at prinsippet fortsatt gjaldt. Tidligere har Universitetet i Oslo og Veterinærhøyskolen slått fast likefordelingsprinsippet, opplyser Forskerforbundet. Nylig fulgte Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) etter.

50/50-Prinsippet gjelder for førsteamanuensis- og professorstillinger.

Av:Tor H. Monsen