MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Beste kantine på campus? (19.12.07, 12:58)

Kantina på Elektro er topp, fastslår Bendik, Ragnar og Håkon, studenter ved Institutt for energi og miljøteknikk. Hver dag må de innom, og fredagsgrøten har blitt et helt ritual.

TRIVELIG betjening og god mat gjør kantina i Elektro best på Gløshaugen, mener Bendik, Ragnar og Håkon. Kantinene på de andre campusene har de ikke prøvd.
Trekløveret er ikke alene om å sette pris på kantina i Elektrobygget.

Samskipnaden har gjennomført sin årlige spørreundersøkelse om kundetilfredshet blant studentene, Kundetempen 2007. Den omfatter alle SiTs tjenester og tilbud ved NTNU, HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og førskolelærerutdanningen Dronning Mauds Minne (DMMH).

Et av spørsmålene dreier seg om hva studentene synes om den kantina de bruker mest. Der scorer den i Elektro blant de beste.

IKKE bare sikringskost å finne i hyllene på SiT-Storkiosk. Studentene klager dessuten på prisen.
Forbedringspotensial
Når det er sagt, er det kafédriften i sin helhet som kommer dårligst ut på meningsmålingen. "Temperaturskalaen" viser at tilfredsheten har økt litt siden forrige måling, men at mange studenter fortsatt mener at prisene ikke står i forhold til kvaliteten.

- Dette skal vi jobbe videre med, forsikrer informasjonssjef Halvard Danielsen, som er en av de ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen. Han viser til at det er satt i verk flere forbedringstiltak siden forrige undersøkelse, og at tiltakene ser ut til å virke.

- Det er derfor vi gjennomfører disse målingene. Vi jobber alltid for å bli bedre, da trenger vi noe å måle oss mot. I tillegg til kafévirksomheten ser vi at informasjon er et område vi må gå nærmere inn på. Her noterte vi framgang i fjor, men nå har vi gått et stykke tilbake igjen. Det må vi finne ut av og se hva som kan gjøres annerledes, utdyper Danielsen.

Mye bra
I det store og hele har Samskipnaden all grunn til å være fornøyd med kundetempen:

SiT Tapir har mange fornøyde kunder i fagbokhandelen, mens storkiosken får litt pepper for prisnivå og usunne lunsjvarer. Idrettsbyggene har gjennomgående høy brukertilfredshet. Studentene sier de er bare middels fornøyd med hyblene, men desto mer fornøyd med andre typer boliger. Misnøyen dreier seg i hovedsak om standard, støy og renhold på fellesarealer.

Helsetjenesten holder et bra nivå, selv om brukertilfredsheten med psykososial helsetjeneste er dårligere enn i fjor. Rådgivningstjenesten SiT Råd har vært drevet som en forsøksordning og har fått svært gode tilbakemeldinger.

Halvard Danielsen, informasjonssjef ved Studentsamskipnaden i Trondheim.
Fornøyde ferskinger
Danielsen legger ellers vekt på at det er de yngste og ferskeste studentene som har den sterkere relasjonen til SiT.

– Dette er hovedtendensen. Langtidstrenden er at kundetilfredsheten har økt siden oppstarten av målingene i 1998 og skyldes at yngre og relativt ferske studenter mer fornøyd enn før. Dette er en indikasjon på av vi ikke svarer til forventningene over tid og er derfor en av hovedutfordringeme framover, utdyper Danielsen.

Han legger til at Helse- og trivselsundersøkelsen, som ble gjennomført tidligere i høst, viser at de eldste studentene sliter mer enn andre med rammebetingelser som er knyttet til økonomisk sårbarhet, gjennomføringsevne og bekymring for studiesituasjonen.

"Alt er så dyrt"
Spørreundersøkelsen ble gjennomført på internett, blant et tilfeldig utvalg heltidsstudenter i alderen 18 til 35 år. Det ble sendt ut 4.696 skjemaer. 1.124 har svart, det vil si at svarandelen bare er 24 prosent. Svarandelen er lavere enn tidligere år, men gir likevel et godt sammenligningsgrunnlag, mener Danielsen.

Spørsmålene om tilfredshet ble besvart etter en poengskala fra 0 til 100. Gjennomsnittsnivået kom på 63 poeng, som i følge meningsmålingsfirmaet TNS Gallup kan tolkes som et godt resultat. Over 40 prosent er svært godt fornøyde, få er direkte misfornøyde (ca en femtedel).

I tillegg til poengskala og kundetilfredsindeks har spørreskjemaet plass for begrunnelser og utfyllende kommentarer. Dette gir nyttig informasjon for videre bearbeiding. Et tilfeldig utvalg:

”Alle kantinene burde ha en ”bli mett- garanti”

”For dårlig mat og for mye kø på treningssenteret”

”Synes det oftere kan være taco”

”Alt er så dyrt, hvor blir det av pengene?”

Samskipnaden har holdt på med slike ”temperaturmålinger” siden 1998. De første spørreundersøkelsene omfattet også ansatte. Da det viste seg at ansatte og studenter svarte ganske likt ble det besluttet å gjennomføre rene studentundersøkelser.

Tekst og foto: Synnøve Ressem