MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Viggo Pedersen: Informasjonskompetanse som læringsmål (21.12.07, 18:00)

Faglærere og studenter er frustrert over at innholdet i undervisningen og kursingen ved NTNU i stadig større grad bestemmes fra administrativt hold uten ryggdekning på det operative nivå.

Mange studenter opplever at de pålegges å ta kurs og emner som de mener ikke er med på å gjøre dem bedre utrustet til å lykkes i sine studier, eller til å mestre jobbutfordringer de møter senere. I mitt virke som senioringeniør i industrien ser jeg hvor avgjørende det er for en sivilingeniør å ha gode kunnskaper i basis fagene fysikk og matematikk samt linjefagene.

Informasjonskompetanse er et emne universitetsbiblioteket mener bør gjøres obligatorisk.

I mitt virke som universitetsbibliotekar ved NTNU erfarte jeg at informasjonskompetanse er et emne som bør tilpasses de lokale behovene, dersom slike behov finnes. Læringsmålene bør settes opp lokalt for å sikre at de samsvarer med kursdeltagernes læringsbehov. Informasjonskildene er nemlig fagspesifikke, vurderingene av kildene gjøres med basis i fagspesifikke kriterier, det samme gjelder bruken.

Universitetsbiblioteket fokuserer etter min mening for mye på gjenfinning av trykt litteratur via Bibsys. Å opprettholde eller utvide det fysiske biblioteket med mange utlånsskranker og trykt litteratur er en annen agenda universitetsbiblioteket har. Dette preger tilbudene som universitetsbiblioteket gir.

Er informasjonskompetanse et så komplisert emne at alle studentene må kurses spesielt i det?

Et nettbasert selvstudieopplegg i informasjonskompetanse ville nok gjøre nytten for svært mange. Det finnes en rekke tilbud på markedet, slik som Big6 turbo tools. Fordelen med å satse på et slikt ”eksternt” kurs er at den enkelte institusjon slipper å lage og vedlikeholde sitt eget arbeids- og ressurskrevende online-kurs.

Den enkelte student bør uansett få avgjøre, helst i samråd med faglærer, om et selvstudium i informasjonskompetanse er tilstrekkelig.

Nettbaserte informasjonskilder er i ferd med å bli enerådende i nesten alle virksomheter. Jeg vil derfor anbefale studentene å venne seg til å tilfredsstille sitt informasjonsbehov på nettet.

For de svært mange handler informasjonskompetanse om systematisering av prosessen rundt det å tilfredsstille et informasjonsbehov. Hensikten er å skaffe og bruke, riktig informasjon effektivt. For de som vil vite mer om emnet anbefales å kikke nærmere på Big 6 skills.

Viggo Pedersen
Siv.ing Marinteknikk (Senioringeniør og prosjektleder)

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv