MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KURSDAGENE 08
Skjerpede energikrav til nye bygg (2.1.08, 17:05)

Nye byggeforskrifter skal sørge for at det spares 400 millioner kilowattimer i 2008. Det tilsvarer energiforbruket i en middels norsk by.

INVESTER I KOMPETANSE: - La energisparing i bygg bli en leve- og tenkemåte, sa statssekretær Guri Størvold til byggebransjens representanter. – Sats på kompetanseoppbygging innen dette feltet, det er en god investering, fremholdt hun.
Statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet kunne på Kursdagenes første dag opplyse at nye energikravene til bygg som ble innført i februar 2007 skal gi en reduksjon i energiforbruk på 25 prosent, og i løpet av et år vil dette bety 400 millioner kilowattimer, tilsvarende forbruket til 20.000 husstander.

Strengere kontroll
Statssekretæren lovet også et strengere regime når det gjelder kontroll og tilsyn med at regelverket overholdes, og det innføres energimerking av bygg.

Energieffektivisering sto i fokus i statssekretærens innlegg på seminaret om energikrav til bygninger.

- Vi skal gjøre brukerne mer bevisste på fornuftig energibruk, understreket Størvold, og sa videre at arbeidet med dette er godt i gang, blant annet gjennom arbeidet Enova og Husbanken gjør.

Skryt til Thon
- Vi vil ha flere historier som Thon-hotellene, sa hun, og fortalte at hotellkjeden har spart 28 prosent energi, tilsvarende 20 millioner kroner per år, og samtidig fått bedre inneklima.

Nasjonens mål er å redusere energiforbruket med 30 terrawattimer innen 2015, og det kan forventes en stadig skjerping av kravene fremover, lovet statssekretæren.

HELSE I FOKUS: - Vi må ikke la energisparingen gå ut over kvaliteten når det gjelder helse, var oppfordringen fra Gaute Flatheim (rød skjorte), som er skuffet over Enova. – De svarer ikke en gang på brev, sa han.
Fra 2009 blir det forbudt å installere oljefyring i nye bygg. Bedre tetting av bygg og mer regulering av energibruken er andre tiltak som kommer.

Dyr standby
Størvold nevnte også de mange strømtyvene i dagens samfunn, TV-apparater på standby-funksjon, batterieliminatorer som er plugget inn hele tiden o.l.

Bare innen EU er det beregnet at 62 terrawattimer årlig kastes bort på denne typen strømforbruk, opplyste hun.

NTNUs egen professor Voja Novakovic ledet seansen, og han takket for et engasjert og interessant foredrag.

- I fjor var den tidligere energiministeren her, og han snakket i tre kvarter om CO2-rensing. Han nevnte energisparing med bare en setning. Du gjorde det til et hovedpoeng, konstaterte Novakovic.

KURSDAGSVETERAN: Lokal Tekna-representant Turi Østerlie har vært med på Kursdagene siden 1968, kun med et lite avbrudd. Men årets Kursdager blir hennes siste, til sommeren går hun av med pensjon.
CO2-innstramming
Senioringeniør Elin Økstad fra Staens forurensingstilsyn utdypet de nasjonale målsettingene på området klimautslipp: Innen 2012 skal Norge redusere sine CO2-utslipp med 50 millioner tonn, enten ved tiltak eller kjøp av klimakvoter.

Mest å vinne er det innen petroleumsvirksomheten og transportsektoren. Innen transport er det økt bruk av biodrivstoff og elektrisk drift som blir de viktigste tiltakene. Målet for transportsektoren er en reduksjon på 4 millioner tonn i året. 2 millioner tonn kan fjernes ved å redusere fyring med olje og parafin, og en tilsvarende mengde kan også spares i industrien.

En klimakvote koster 170 kroner
Økstad konkretiserte dette med klimakvoter for forsamlingen: En klimakvote er ett tonn CO2, og like før jul kostet en klimakvote 22 Euro, ca 170 kroner. FNs klimapanel anslår at prisen bør ligge på ca 100 dollar, eller om lag 540 kroner.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Program for Kursdagene