MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Krever milliarder til teknologiløft (8.1.08, 13:34)

Skole og utdanning er hovedtema når 800 næringslivstopper og politikere setter hverandre stevne under årets NHO-konferanse.

Tirsdagens konferanse ble innledet med et krav om tung satsing på ny teknologi, fremsatt i en felles uttalelse fra Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Sentralt for samfunnsutviklingen
Teknologi er en helt sentral drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen, og anvendelsen av ny teknologi har gitt oss en levestandard og et velferdsnivå som var utenkelig for bare noen tiår siden, påpekes det i den felles uttalelsen, der det også uttrykkes stor bekymring for den stadig synkende interessen for realfag blant både elever og lærere.

Politisk vilje til å satse tungt på forskning innenfor de nye teknologiske områdene nano-, bio-, og informasjonsteknologi vil være et meget viktig signal for å få utviklingen inn på rett spor, mener brevskriverne.

Olje for utstyr
Videre heter det i den felles uttalelsen at den mest lønnsomme investering samfunnet kan foreta er å omdanne finanskapital fra oljeformuen til realkapital knyttet til teknologisk forskning.

Da må det til investeringer i vitenskapelig utstyr og infrastruktur på et helt annet nivå enn tidligere. Gruppen foreslår derfor at 20 milliarder kroner investeres i vitenskapelig utstyr over en tiårsperiode. Midlene skal brukes til forskningsutstyr, bygg og infrastruktur, og dermed etablere grunnlag for langt mer avansert forskning i Norge på de nye teknologiområdene.

Tilgangen til det mest avanserte utstyret er dessuten en forutsetning for å hevde seg i kampen om de beste forskerne både nasjonalt og internasjonalt. En slik sterk og synlig satsing på teknologisentre i verdensklasse vil også gi positive ringvirkninger nedover i utdanningssystemet, mener UiO, NTNU, SINTEF og NHO.

Aasland vil ruste opp
– Vi erkjenner at det er et stort, udekket behov, og det er nødvendig å ruste opp det vitenskapelige utstyret. Vi har derfor bedt Forskningsrådet utarbeide en nasjonal strategi for hvordan slike investeringer bør gjøres. Denne rapporten skal komme i slutten av februar, og den vil danne grunnlag for det videre budsjettarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til Aftenposten.

Av Kenneth Stoltz

Les hele uttalelsen