MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

DMF får stryk (10.1.08, 07:15)

På Det medisinske fakultet strøk en av fem ved vårens eksamen. Det er verst i landet – men kan til en viss del forklares.

Tallene er hentet fra den ferskeste statistikken i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) . Tallene er rapportert inn av institusjonene selv.

Topp – på bunn
Det medisinske fakultet (DMF) er på toppen i å være på bunn av eksamensevalueringene for våren 2007, som er de siste tallene behandlet av DBH.

STIG SLØRDAHL er dekan ved Det medisinske fakultet - her foran studenter i faget Medisinere for ikke-medisinere.
Arkivfoto: NTNU Info/Synnøve Ressem
22,6 prosent fikk "ikke bestått". Her ligger hunden begravd, ifølge dekan Stig Slørdahl.

- Medisinstudiet er krevende, med få og store eksamener. Samtidig så har vi "bestått"/"ikke bestått" som evaluering. Det betyr at våre studenter som består har karakteren C eller bedre, det vil si at kravene til bestått er høyere enn ved studiesteder med karakterer.

Ved medisinerstudiet i Oslo brukes samme system for evaluering. Her ligger strykprosenten på 9,5 prosent for våren 2007. Profesjonsstudiet alene ved NTNU har 11,8.

Flere hunder begravd
DMF tilbyr også medisin for ikke-ordinære studenter ved DMF. Her stryker hele 42,1 prosent. Ifølge Slørdahl trekker dette opp totaltallet for fakultetet. - Faget Medisin for ikke-medisinere er blitt et svært populært fag, og noen har nok oppfattet at dette kunne være billige studiepoeng, noe som er en feiltagelse.

Økonomiske konsekvenser
Fakultetet får ikke betalt for studenter som stryker, og som dermed ikke får studiepoeng. Dette tapet setter Slørdahl på kontoen for høy studiekvalitet.

- Det medisinske fakultet har et svært godt renommé og har det mest populære medisinstudiet i Norge. Høy strykprosent har økonomiske konsekvenser, men vi ønsker ikke å redusere på kravene vi stiller ved eksamen. Undervisningen vår får stort sett god evaluering.

Vil vurdere tiltak
Slørdahl vil vurdere å se på om fakultetet kommuniserer kravene til studiene godt nok for å ikke inngi falske forhåpninger til studenter som ønsker å seile gjennom det medisinske pensum.

- Når det gjelder Medisin for ikke-medisinere så bør vi kanskje bli flinkere til å kommunisere de kravene som stilles i faget. Det skal allikevel påpekes at årets strykprosent var uvanlig høy, og kan skyldes at flere som ikke var motivert for faget har meldt seg opp.

DMF har vedvarende vært over dette tallet så langt DBH-statistikken går tilbake (2003). Faktisk har stryktallene økt jevnt fra 2003 og hvert år framover.

Gjennomsnittet for landets fire profesjonsstudier i medisin er på 6,6 prosent i 2007.

Tverrfaglighet har skylden?
Spesialrådgiver Yngve Bersvendsen ved DBH synes å være inne på samme spor som Slørdahl.

- Jeg ser heller ikke bort fra at tverrfaglighet kan være kilde til høy strykprosent ved DMF, sier Bersvendsen.

Mange studenter fra andre fakulteter eller andre universiteter tar muligens fag ved DMF, men det er DMF som får ”stryk” i statistikken dersom studenten mislykkes i sine tverrfaglige forsetter, ifølge Bersvendsen.

- Jeg ser at tallene kan være både uheldige og urettferdige.

Bersvendsen vil se på om metoden for utarbeidelsen av tallene er gode nok. Spørsmålet er hvem som skal få bokført stryken.

Byen e Bergen...
Universitetet i Bergen er best i landet, med en strykprosent på marginale 1,6. Professor Kjell Haug er prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

TORE I. HAUGEN - dekan på Fakultet for arkitektur og billedkunst – taler på Røros-møtet.
Arkivfoto: Thor Nielsen/NTNU Info
- Vi har ikke noen spesielle tiltak for lav strykprosent, sier han.

Bergen praktiserer bokstavkarakterer, og Haug utelukker ikke at dette kan ha noe med saken å gjøre. Dessuten framhaver prodekanen at de to første, pre-kliniske årene har høyere strykprosent, og at muligens en del studenter hopper av videre studier etter dårlige eksamener tidlig i løpet.

Best på NTNU
Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU gjør det best i 2007, hvor drøye to av hundre studenter stryker.

- Vi har noen av de høyeste søkertallene sammen med DMF, og har derfor veldig skoleflinke studenter. I tillegg er studiet arbeidsintensivt, med mange engasjerte studenter og en god studiekultur, sier dekan Tore I. Haugen.

Av:Tor H. Monsen