MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

CAMPUSUTVIKLING
Setter foten ned for privat partner (9.1.08, 18:10)

Kunnskapsdepartementet kritisk til KS1-prosess.

Prosjektet Campusutvikling i Trondheim (CiT), med partnerne NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Studentsamskipnaden og Trondheim kommune, fikk et skudd for baugen i nyttårsgave fra Kunnskapsdepartementet.

Omdiskutert løsning
I tre år har forutsetningen for hele prosjektet vært å finansiere nye bygninger ved salg av tomter på Dragvoll, med en privat utbyggingspartner med på laget. Modellen med en offentlig/privat prosjektallianse har vært omdiskutert.

CiT har likevel ikke villet gi slipp på modellen der de to konkurrerende grupperingene, med henholdsvis Entra og Skanska i spissen, har kjempet om campusoppdraget. Begge grupperingene kvalifiserte seg til å delta i anbudskonkurransen etter en prekvalifisering som ble lyst ut i november 2005.

Etter en lengre dialog med KD omkring KS1-prosessen, den lovpålagte kvalitetssikringen av offentlige byggeprosjekter som overskrider 500 millioner kroner, er svaret fra departementet klart:

Det presiseres at den normale finansiering for statlige prosjekter er gjennom bevilgninger over Statsbudsjettet. Andre finansieringsformer innebærer realisering på siden av styringssystemet som ligger i budsjettrammene, og må på denne bakgrunn gi en dokumentert merverdi for staten som helhet for overhodet å komme i betraktning. […] Departementet anser at det oversendte materialet ikke i tilstrekkelig grad ivaretar KS1-kravet til utredning av et statlig alternativ.

NTNU lenger bak i køen?
Dette betyr at det må gjennomføres en utredning der hovedmodellen for statlig byggevirksomhet legges til grunn, nemlig med bevilgning over Statsbudsjettet og med Statsbygg som byggherre som hovedalternativet.

Sett på bakgrunn av onsdagens nyhet om at KD går inn for å flytte Norges Veterinærhøgskole til UMB på Ås, noe som vil bli et flytte- og byggeprosjekt i milliardklassen, er det grunn til å tro at det nå vil ta enda lenger tid før Regjeringen og Stortinget kan behandle og finansiere NTNUs utbyggingsplaner.

Reaksjoner følger
Videre i brevet fra KD understrekes det i klartekst at NTNU og HiST ikke kan inngå kontrakt med en ekstern prosjektalliansepartner før rapport fra ekstern kvalitetssikrer er lagt frem og før Regjeringen og Stortinget har behandlet saken.

Avslutningsvis presiserer departementet at det forutsettes at videre utvikling av KS1-materiale utredes på en objektiv måte.

KD lukker imidlertid ikke døra fullstendig for den private prosjektalliansepartnermodellen, idet de allerede utredete campusløsningene skal legges ved de endelige KS1-dokumentene som alternativanalyser.

Les mer om hvilke konsekvenser dette får for den videre campusprosessen for både NTNU og HiST, med reaksjoner fra bl.a. NTNU-rektor Torbjørn Digernes og HiST-rektor Trond Michael Andersen i Universitetsavisa torsdag.

Av Kenneth Stoltz

Hele brevet fra Kunnskapsdepartementet