MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STJERNØ-UTVALGET
Slik kan nye NTNU se ut (21.1.08, 17:10)

Etter alt å dømme, går Stjernø-utvalget inn for å regionalisere universitetene og høgskolene i landet. Det betyr for NTNU en superkonstruksjon av universitetet og fem høgskoler. Se det nye "campuskartet".

Stjernø-utvalget har fått i mandat å se på organiseringen av høyere utdanning i Norge. Formelt skal utvalget levere sin innstilling i morgen, tirsdag.

CAMPUS PLENTI: Encampus-argumentet om den geografiske avstanden mellom Gløshaugen og Dragvoll vil miste noe av sin kraft om landsdelsuniversitetet Midt-Norge blir en realitet.
Illust: UA
Nå synes det likevel klart at utvalgets flertall anbefaler at Norge deles opp i åtte universiteter.

NTNU blir i så fall et geografisk neksus i en ny nord-sør superkonstruksjon av en flercampusmodell. Campusene vil ligge i Steinkjer, Levanger, Molde, Ålesund og Volda, i tillegg til Trondheim.

Frivillighet eller tvang
Innstillingen åpner for at institusjonene fører fusjonsforhandlinger selv. Om disse ikke fører fram innen 1. januar 2010, vil departementet gjennomføre sammenslåinger. Uansett er det de politiske myndighetene som har siste ordet.

- Det er vanskeleg å peike på nokon frivillig reform i Noreg som har ført til særlege resultat, sa Steinar Stjernø til NRK.

Liker ikke ”hybriden”
- Med forbehold om at lekkasjene er riktig, må jeg si jeg er litt overrasket over innstilling, sier rektor Torbjørn Digernes.

Han mener en tvungen sammenslåing ikke er en farbar vei å gå, og er redd for at både høyskolene og universitetenes egenart vil ødelegges i den foreslåtte ”hybriden”.

I dag er det nærmest full autonomi på undervisning og delvis på forskning, mener rektor.

Dette gir mange små akademiske miljøer og for mange og overlappende undervisningstilbud. Digernes mener at utvalgets modell for å styrke og samordne bedre gjøres ved å gi positive insentiver til institusjonene om samarbeid og samordning.

Skeptiske fagforeninger
Svein Kristiansen – leder av Forskerforbundet, NTNU – spør seg hva NTNUs fremtidige profil vil bli:

- Jeg er redd vår nasjonale posisjon kan bli visket ut, sier han.

Kristiansen frykter at så store organisasjoner som det her forespeiles, vil bli svært tungrodde. Det igjen, kan bety at det blir behov for et helt nytt forvaltningsnivå.

Han er på den annen side forståelsesfull overfor en av Stjernø-utvalgets utfordringer, nemlig at mange og spredte fagmiljøer er for små til å trives vitenskapelig.

- Men å velge en modell etter oppskrift fra helseforetakene er den verst tenkelige løsningen, sier lederen av Forskerforbundet til Universitetsavisa.

Helseforetak?
Norsk tjenestemannslag ved NTNU drar onsdag til Oslo for å diskutere innstillingen med NTL sentralt, opplyser Sturla Søpstad.

- Vi er meget skeptisk til utvalgets tankegang. Vi synes dette ligner på foretaksmodellen hentet fra de nye helseforetakene. NTL er redd for at ansvaret skal flyttes fra departementet til foretakene. Vi kjenner fra helseforetakene at dette ikke virker. Når upopulære avgjørelser tas av foretakene, kommer politikerne inn og overstyrer.

Søpstad minner om at foretakene har et eget avtaleverk for ansatte. Omfattes et fremtidig NTNU av dette, kan regler om lønn- og arbeidsforhold endres på lengre sikt, og ikke nødvendigvis til det bedre, mener lederen av NTL.

Universitetsavisa følger opp denne saken med flere kommentarer i morgen, tirsdag.

Av:Tor H. Monsen