MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Pål Ivar Brekke: Stjernø-rapporten: Bare litt bedre enn før (23.1.08, 08:45)

Stjernø-rapporten er fortsatt temmelig fersk, med sine ideer om regionale universitet sammensatt av de nåværende universitetene og høgskolene. Et av argumentene for de nye konglomeratene, konstellasjonene eller konsernene er at norske utdanningsinstitusjoner skal kunne hevde seg internasjonalt, både på rankinglister, i søknadskøen hos EUs rammeprogram og i kampen om de beste studentene og forskerne.

Stjernø-utvalget beskriver et eliteuniversitet som et universitet hvor alle fagmiljøene holder internasjonal toppklasse på alle sine virkeområder. Dette er typisk Ivy League-materiale, der logoen på vitnemålet betyr mer enn karakterene.

At Norge i dag ikke har noen slike universitet er ikke ukjent for noen. Utvalget klassifiserer de tre store norske universitetene som mosaikk-universitet, universitet med høye studenttall og hundreårig historie, men uten spesielle satsningsområder, og der kvaliten varierer stort fra ett institutt til et annet.

Utvalget beskriver hvordan de tre store universitetene UiO, UiB og NTNU står for 2/3 av de norske publikasjonene, og hvordan de alle tre har strategier om å bli internasjonalt fremragende, selv om Oslo og Bergen er forholdsvis mer nøkterne enn det vårt kjære NTNU er i sin 2020-strategi.

I utvalgets vurderinger skisseres det fire mulige hovedstrategier "for å sikre at Norge har utdannings- og forskningsmiljøer på høyt internasjonalt nivå."

Disse fire modellene er:

 • 1. Å fortsette som i dag og la markedet styre, for å se om det tilfeldigvis dukker opp et eliteuniversitet som resultat av fri konkurranse.
 • 2. Å peke ut ett av de eksisterende universitetene som nasjonalt toppuniversitet
 • 3. Å lage et hierarki mellom de eksisterende og kommende universitetene, der de gis særlige vilkår på spesifiserte forsknings- og utdanningsområder.
 • 4. Å videreføre ordningene med SFF-er, sentre for fremragende forskning, eventuelt i en litt forandret utgave.

  Den første modellen forkaster utvalget glatt, og dette er nok også realistisk selv om det er fristende å score billige poeng på vitser om SV i regjering.

  Den andre modellen avvises også, ettersom en satsning på å dyrke frem ett universitet (UiO) vil føre til en svekking av de andre sterke miljøene i landet. (UiO har under halvparten av alle SFF i dag.)

  Den tredje modellen avvises også, her er rapporten litt utydelig på hva som menes med hierarki, men dette ordet er tidligere brukt i sammenheng med "de nye universitetene" i Stavanger, Agder og, på sikt, Bodø. Jeg leser dette som at de vurderer å lage A- og B-universiteter, der de tre store universitetene får A-stempel og mer penger, mens resten får B-stempel. Innbakt i denne modellen finnes imidlertid også en løsning, å gi institusjoner strategisk ansvar for forskning og doktorgradsutdanning på enkelte fagområder, og å sende penger med ansvaret for å gi mulighet til å oppfylle kravet.

  Det fjerde alternativet er det som fører til minst omstilling, nemlig å la institusjonene ture frem som de gjør, så vente til det faller ut et bra miljø og kaste penger etter det. Dette er egentlig det samme som den første modellen, et fravær av styring og i stedet et tellekantsystem som fører til at enkelte miljø er gode uavhengig av hva de har rundt seg, en tilstrekkelig løsning forskerne.

  Dette er utvalgets konklusjon på hvordan Norge skal vinne tilbake pengene vi putter inn i EUs forskningsprogram, og kanskje også litt mer av kaka, ved at en fri konkurranse mellom institusjonene fører til at noen vinner og noen taper.

  Den modellen som ikke presenteres er de "smale" universitetene, som eksempelvis Karolinska Institutet i Stockholm. Dette er de som satser på ett eller få fagområder og er fremragende på disse uten nødvendigvis å ha noe tilbud i teknologiske, juridiske og humanistiske fag. Disse toppinstitusjoner kan eksistere ved siden av andre og bredere utdanningstilbud.

  De tre anbefalingene fra utvalget er altså at:

 • 1. SFF-ordningen videreføres.
 • 2. Institusjonene får styrket enkelte av sine forskningsområder gjennom langsiktige kontrakter med staten.
 • 3. Forskningsmiljø som "nesten" er gode nok til å få EU-penger skal også få støtte, statlige midler skal utløse ytterlige midler fra EU.

  Disse løsningene ivaretar forskningen i en europeisk kontekst, og sikrer de virkelig gode fagmiljøene finansiering til å drive forskning. Sett litt bredere er ikke dette en fullgod løsning for den norske universitets- og høgskolesektoren.

  I nasjonal sammenheng er problemet med denne løsningen at den ikke ivaretar de bredere behovene for tverrfaglighet som er ønskelig for å kunne gi en god utdanning. Et lite fagmiljø kan ha en internasjonalt fremragende kompetanse på sitt fagfelt, men for å utdanne gode kandidater på masternivå er det nødvendig med en god kompetanse på et bredere kunnskapsfelt.

  Det er også nødvendig med en kritisk masse av studenter for å kunne tilby bredde i utdanningen, med ulike fordypninger og med et godt tilbud innen valgbare emner. Dette er nødvendig for å tiltrekke og tilfredsstille dyktige studenter og for å kunne utdanne kandidater til et differensiert arbeidsmarked.

  I internasjonal sammenheng er problemet med utvalgets anbefalte løsning at den ikke tar hensyn til konkurransen om de beste studentene, bare til konkurransen om EU-midlene til forskning.

  For å hevde seg i kampen om studenter og ansatte er det nødvendig med noe mer enn bare å være en budsjettpost i Brussel, det trengs også en merkevare og publisitet om det en gjør.

  Nyheter om et senter for fremragende forskning når ikke ut som annet enn døgnfluer og fotnoter før Nobelprisene begynner å stå tett på peishylla, det trengs et større miljø for å være synlig for de studentene som vurderer å ta deler av eller hele sin mastergrad i utlandet, og for at disse skal velge et universitet i Norge som sitt mål.

  Jeg mener det kreves en sterkere statlig styring av norsk høyere utdanning, dette landet er ikke stort nok til at vi kan ha fagmiljø med god kompetanse på alle fagfelt både i bredde og dybde åtte steder i landet.

  Pål Ivar Brekke
  Studenttingsrepresentant, NT-fakultetet

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv