MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Brakkeuniversitetet (24.1.08, 09:58)

KD slipper ikke tøylene – NTNU eneste universitet uten eiendomsfullmakt.

Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til NTNU for 2008 bød på en lite positiv overraskelse for økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen rett før jul.

Den viktige eiendomsfullmakten blir heller ikke for kommende år delegert til NTNU. De andre universitetene i Norge slipper unna denne innskrenkningen av handlefrihet og selvstyre.

BOULEVARD OF BROKEN DREAMS: Drømmen om campusutbygging i milliardklassen blir ikke virkelighet på en stund. Mens NTNU venter på Staten, skal nok en paviljong reises på Dragvoll, på snuplassen for TT-bussene. Men NTNU får ikke eie, bare leie.
Ryddet opp i fjor
I fjor var det omstendigheter rundt salg og tilbakeleie av Idrettsbygget Gløshaugen som var bakgrunnen for inndratt fullmakt. Dette forholdet er nå i orden. Likevel vil ikke KD gi slipp på overoppsynet med NTNU på byggområdet.

- NTNU har fått signaler fra Riksrevisjonen om at Idrettsbygg-saken ble ryddet opp i på tilfredsstillende måte sist år. Hvorfor er NTNU fratatt eiendomsfullmakten for andre året på rad?

- Vi har foretatt en helhetsvurdering ut fra hvordan vi har sett at NTNU har forvaltet fullmakten. Departementet behøver ikke gi en begrunnelse for at vi har valgt å ikke delegere eiendomsfullmakten for 2008, forklarer avdelingsdirektør Rolf L. Larsen, som innrømmer at KD ikke er fornøyd med måten NTNU har forvaltet fullmakten på hittil.

Universitetet mangler gode systemer på eiendomsområdet, mener Larsen.

- Ser dere for dere at situasjonen vil vedvare lenge, og hva må NTNU gjøre for å få redelegert denne fullmakten?

- Departementet vil foreta en selvstendig vurdering til neste år, svarer Larsen, og gjentar at systemene må på plass.

VM-PAVILJONGEN på Gløshaugen er det gamle pressesenteret fra VM på ski i Trondheim i 1997 - og én av en rekke provisoriske bygg som er blitt permanente løsninger ved NTNU.
På KDs venterom
- NTNU mangler systemer for å håndheve eiendomsfullmakten på en tilfredsstillende måte, sier KD. Hva tenker du om dette, og vil du iverksette tiltak i år for å få tilbake fullmakten ved neste korsvei, Frank Arntsen?

- La meg først si at det kom som en overraskelse på oss at NTNU ikke fikk delegert eiendomsfullmakten for 2008. Derfor har jeg tatt kontakt med departementet, og vi har fått et møte med KD i Oslo i februar for å få klargjort nærmere hva vi må gjøre for å oppfylle kravene de stiller til oss i denne saken. Det ser jeg fram til, sier Arntsen, som opplever at dialogen med departementet er god, og at NTNU blir tatt på alvor.

Paviljongifisering
NTNU Samfunnsforskning AS, et heleid datterselskap av NTNU, har fått tillatelse til å oppføre en paviljong på 1050 m2 på et område på Dragvoll som i dag benyttes som snuplass for Team Trafikk sine rutebusser.

Det er Maja Eiendom som eier og skal leie ut paviljongen med 70 kontorer, som skal samle NTNU Samfunnsforskning AS i ett bygg.

NTNU vil deretter leie tilbake 650 m2 brutto i en leieavtale som går over 7 år.

- Kan innskrenkning i eiendomsfullmakten, det uavklarte campusprosjektet og lang statlig byggekø medføre at NTNU mer og mer blir et paviljonguniversitet, med midlertidige løsninger på byggområdet?

- Paviljongen er midlertidig, men dekker et akutt behov for kontorplasser på Dragvoll. I en mellomfase er dette en både praktisk og økonomisk fornuftig løsning, sier Arntsen.

SISTE NYBYGG: Bygg 6B på Dragvoll, som ble tatt i bruk i januar 2007, er det ferskeste tilskuddet til NTNUs selveide bygningsmasse på 494.000 m2. I tillegg leier universitetet 71.000 m2 forskjellige steder i Trondheim.
Få bygg i kø
Hvor lang denne mellomfasen blir, er en politisk sak. Alternativet til å selge tomter på Dragvoll til campusutvikling ved NTNU er å stå 10-15 år i statlig byggekø, har NTNU-ledelsen gjentatte ganger påpekt overfor Kunnskapsdepartementet.

Det argumentet er imidlertid ikke KD ubetinget enig i:

- Det får stå for NTNU-rektorens regning, svarer avdelingsdirektør Rolf L. Larsen.

- Hvor lang er egentlig den statlige byggekøen innenfor universitets- og høyskolesektoren?

- Pr. i dag er det tre prosjekter som står i den køen: det dreier seg om nytt odontologibygg ved Universitetet i Bergen, en samlokalisering av Høgskolen i Bergen, som i dag ligger på fem forskjellige steder, og til slutt er det et nytt bygg for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Kostnadsrammen er om lag 3 milliarder kroner for disse prosjektene, opplyser Larsen.

- Da har altså ikke flyttingen av Norges Veterinærhøgskole til Ås tatt plass i køen ennå?

- Nei. Det er ikke ferdig prosjektert, og det samme gjelder for NTNU og alle andre sin del – først når et byggeprosjekt er ferdig prosjektert og behandlet, kommer det i byggekøen, avslutter Larsen.

Tekst og foto: Kenneth Stoltz

Flere vil ha nybygg