MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Varslingssak på medisin (25.1.08, 14:49)

Rektor har opprettet varslingssak med bakgrunn i en alvorlig arbeidskonflikt ved Institutt for nevromedisin. Oppsigelser, tvangsflyttinger, sykemeldinger og dyp mistillit preger arbeidsmiljøet.

En bitter arbeidskonflikt har pågått ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP) siden 2006. RBUP er administrativt en del av Institutt for nevromedisin. Jevnlige konflikter har oppstått mellom ledelsen og flere av de ansatte. Situasjonen synes fastlåst.

"Trakassering"
Like før jul sendte fem ansatte ved senteret et brev til Rektor med beskrivelse av arbeidsmiljøet

"Undertegnede har alle opplevd og vært vitne til det vi oppfatter som trakassering og utilbørlig opptreden fra ledelsen - både lokalt ved RBUP og ved INM (Institutt for nevromedisin. Journ.anmerk.)."

Brevskriverne oppfatter saken som en

"[...] systematisk, tilsiktet marginalisering og eksklusjon av personer som har hatt sentrale roller ved senteret [...] iscenesatt av nye ledere."

Menneskelige konsekvenser
Universitetsavisa har snakket med to av brevskriverne, som begge tilhørte den tidligere ledelsen ved RBUP. Sverre H. Utseth er tidligere kontorsjef, Graham Clifford er professor og var leder av RBUP fram til 2006. De er villig til å stå frem fordi de føler seg maktesløse i en fastlåst konflikt.

- Vi har gått til dette skritt fordi vi føler at universitetssystemet er ute av stand til å håndtere arbeidskonflikter. Dette er konflikter som har stått uløst i land tid, som involverer mange mennesker, og som har store menneskelige konsekvenser. Derfor sendte vi brevet til Rektor, sier Sverre H. Utseth.

Arne Kr. Hestnes - personalsjef ved NTNU. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info
Brevskriverne inkluderer både vitenskapelige og administrativt ansatte, på alle nivåer. Utseth og Clifford lurer på om andre miljøer kan være i lignende konflikter.

- Fulgt "linjen"
Brevskriverne mener de lojalt har fulgt "linjen" i NTNUs organisasjon, som brevskriverne mener har vært ute av stand til å håndtere konflikten etter lover og regler i arbeidslivet.

"Håndtering av vår situasjon har dessverre vist seg å være preget av unnfallenhet og ansvarsfraskrivelse, både fra instituttets, fakultetets og sentraladministrasjonens (organisasjonsavdelingens) [som nå heter Organisasjon og informasjon. Journ. anmerk.] side", som det står i brevet.

- Vil ikke kommentere enkeltsaker
Rektor ved NTNU – gjennom direktør for Organisasjon og informasjon, Trond Singsaas og personalsjef Arne Kr. Hestnes - har besluttet å behandle saken som en varslingssak. Personalavdelingen skal i følge brevet følge opp konflikten.

Trond Singsaas - direktør for Organisasjon og informasjon. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info
- Slik vi leste brevet, og med tanke på alvorlighetsgraden, valgte vi å behandle saken som en varslingssak, sier Arne Kr. Hestnes.

Han vil ikke gå inn på den konkrete kritikken i brevet, siden personalsaken er under behandling.

Arbeidsgiveransvaret
- Fakultetet har helt klart arbeidsgiveransvaret her. Personalavdelingen kan tilby opplæring, rådgiving og hjelp til å utvikle personalpolitikken, sier Hestnes.

Universitetsavisa har vært i kontakt med lederen av RBUP - Matthew Colton - og instituttleder ved nevromedisin - Ursula Sonnerwald. De avslo å kommentere saken, og henviste i stedet til Det Medisinske Fakultet som arbeidsgiver.

Etter diverse kommunikasjon mellom fakultetet og sentraladministrasjonen, skriver fakultetsdirektør Anne Katarina Cartfjord i en e-post til Universitetsavisa at

Anne Katarina Cartfjord - Fakultetsdirektør - DMF. Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness
"[…] vi ikke finner det riktig å kommentere denne saken. DMF henviser til uttalelse fra Organisasjon og informasjons-direktøren."

Mellom alle stoler
Clifford og Utseth beskriver arbeidsmiljøet ved RBUP som preget av sykemeldinger, oppsigelser, påtvunget permisjon, tvangsflytting av kontor, at folk blir fratatt arbeidsoppgaver, og en isfront mellom en gruppe av ansatte og ledelsen.

I april 2007 henvendte tre av brevskriverne seg til Organisasjon og informasjon sentralt i håp om at dette øvre nivået kunne gå inn og forsøke å løse konflikten. Dette ble avslått, med henvisning til at personalansvaret lå på fakultetet.

Brevskriverne føler at de har falt mellom alle stoler når institutt- og fakultetsnivået ikke har klart å løse flokene i løpet av to år, og med et sentralnivå som ikke kan eller vil ta ansvar.

- Selvfølgelig kan folk komme å snakke med oss, men i regelen skal konflikter løses på nivået de har oppstått, sier personalsjefen.

- Nå skal vi i første omgang få mest mulig fakta på bordet. Vi vil muligens bringe inn en ’ekstern’ ressurs fra NTNU som ikke kan assosieres med den aktuelle konflikten.

Uklart ansvar
Sturla Søpstad er leder av Norsk tjenestemannslag (NTL) ved NTNU. Han mener måten universitetet er bygd opp på fører til spesielle vanskeligheter i fastlåste konflikter i arbeidsmiljøet. Særlig er skillet mellom sentraladministrasjon og fakultet vanskelig.

Sturla Søpstad - leder av NTL ved NTNU. Foto: NTNU Info/Arne Asphjell
- Det er helt klart at denne type saker tar for lang tid. NTNU har en stor utfordring på ansvarsfordelingen. I dag er det ikke tydelig nok hvem som har ansvaret, og det er dermed lett for arbeidstakere i konflikt å havne mellom flere stoler. Saker har en tendens til å bli liggende, sier han.

Kritikkverdige forhold
Fra 1. januar 2007 ble endringer i Arbeidsmiljøloven iverksatt. § 2-4 sier at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. "Kritikkverdige forhold" defineres av Arbeidstilsynet som

"[…] forhold i strid med lov eller etiske normer, eksempelvis korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø."

I følge den nye loven er arbeidsgiver pliktig til å opprette systemer og retningslinjer for å legge forholdene til rette for varsling.

Retningslinjer for varsling
Retningslinjer for varsling er under arbeid. Søpstad sitter i gruppen som arbeider fram reglementet.

- Målet er å bli ferdig til rett over påske, sier han.

Av:Tor H. Monsen