MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

RØROSMØTET 2008
Sett under ett – allerede mett? (28.1.08, 15:19)

Med et snev av irritasjon i stemmen ba Steinar Stjernø NTNU-erne på Rørosmøtet om å slippe spørsmål om sammenslåing av universiteter og høyskoler.

Håkon With-Andersen (HF):- Jeg er nok mer positivt innstilt til Stjernø-utvalgets innstilling enn de aller fleste.
Alle foto: Tor H. Monsen/Universitetsavisa
Sosiologen gikk nemlig til frontalangrep på forestillingen om at utvalget som bærer hans navn har gått inn for dette alternativet framover for norsk universitets- og høyskolesektor i rapporten ”Sett under ett” som ble overlevert forskningsminister Tora Aasland tirsdag i forrige uke.

Dagens situasjon
- Hernes sin knutepunktstrategi har brutt fullstendig sammen. Mjøs skapte et incentiv- og konkurransebasert system. I dag konkurrerer 38 statlige institusjoner om studenter, ansatte, forskningsmidler og så videre, innledet Steinar Stjernø.

Forskjellene mellom universitetene blir mindre og mindre. Samtidig blir det større forskjeller universitetene imellom og større forskjeller høyskolene i mellom.

An-Magritt Jensen (SVT): - Jeg har ikke lest hele utvalgets innstilling, men tok heller en lang skitur i helga. Jensen mente den teknisk-naturvitenskapelige profilen dannet et underliggende premiss.
Arbeidsdelingen brytes ned. De gamle forestillingene om hva et universitet er, må endres. De er i endring, understreket Stjernø, som sa at det er på tide at universitetene og deres ansatte tar inn over seg at universitetene er ikke lenger som på 1990-tallet.

Dagens system fragmenterer forskerutdanningen. Allerede i dag har 18 institusjoner rett til å gi doktorgrader.

Konkurransen skaper små mastermiljøer. Bare siden 2003 er det etablert 60 nye masterstudier – de fleste av dem uteksaminerer færre enn ti kandidater, viste utvalgslederens powerpoint.

Mellom Hernes og Mjøs
Så spørsmålet: Finnes det en alternativ vei mellom Hernes og Mjøs?

- Det har vært den store intellektuelle utfordringen for oss som har sittet i utvalget, sa leder Steinar Stjernø, og fortsatte:

- Det finnes ingen vei framover med bare fordeler. På veien har vi vurdert flere alternativer:

 • Nettverk mellom universiteter og høyskoler? Det er en bedre løsning enn dagens situasjon, hevdet Stjernø.
 • Slå sammen høyskolene i ulike landsdeler?
 • Slå sammen universitetene og høyskolene i de ulike landsdelene?

  Kathrine Skretting (HF): - Vi har et alvorlig problem med høyere utdanning i Norge! Skretting har vært medlem av Stjernø-utvalget og understreket behovet for å gjøre noe med sektoren.
  - Dette siste punktet har blitt debattert mye i mediene i det siste. Men la meg si det klart og tydelig: vi har ikke gått inn for noen av de tre alternativene her. Så la meg få slippe å få spørsmål fra dere som sitter her i salen i dag om dette, i hvert fall, sa Steinar Stjernø.

  - Hvorfor ikke? Strukturen er under utvikling, det er for tidlig å spikre en modell. En sammenslåing kunne passet i Nord- og Vest-, men ikke i Midt- og Øst-Norge, sa Stjernø, som nå imøteser en prosess der institusjonene legger fram sine synspunkter.

  Enig i mye – uenig i konklusjonene
  Og synspunkter fikk han tilbake i fullt monn fra den topptunge NTNU-forsamlingen på Røros mandag ettermiddag.

  - Vi er lei av geografidebatten, og håper vi nå kan dreie diskusjonen i retning faglig profil, sa Studenttingleder Anne Karine Nymoen. Fra studentenes perspektiv er det viktigste å sikre gode samarbeidsavtaler og en god arbeidsdeling mellom universitet og høyskole. Dette synet deler vi med Studentparlamentet fra HiST. Stjernø-innstillingen gjør at vi kan ta noen modige og fremtidsrettete valg, til det beste for kunnskapssamfunnet Norge.

  - Vi må ta utgangspunkt i faggruppene, og ikke ta utgangspunkt i at vi har et strukturelt problem, supplerte IVT-dekanus Ingvald Strømmen.

  Asbjørn Rolstadås (IVT): - Det eneste jeg er uenig i i utvalgets innstilling , er konklusjonene. Er det virkelig ikke mulig å skille mellom høyskoler og universiteter, spurte han retorisk.
  - Det står mye bra i rapporten, men det vekker min paranoide beredskap også, sa DMF-dekanus Stig Slørdahl, som hadde brukt helga på å nærlese Stjernø-rapporten. - Det er fortsatt litt periferi-sentrum som preger innstillingen, men vi ønsker å orientere oss mot å konkurrere på den internasjonale arena.

  - Jeg vil få gratulere Stjernø – det står fantastisk mye bra i rapporten. Det eneste jeg er uenig i, er konklusjonen, sa Asbjørn Rolstadås, prodekanus ved IVT-fakultetet.

  Reformtretthet?
  En engasjert diskusjon til tross: Steinar Stjernø forlot ikke Røros som hoggestabbe for misfornøyde universitetsfolk. For det vanket mye ros for viktigheten av og grundigheten i utvalgets arbeid og sluttresultat.

  Likevel: kreftene må settes inn på å fokusere på faglig utvikling snarere enn nye struktur- og organisasjonsendringer, var gjennomgangsmelodien.

  - Ta debatten tilbake til fagmiljøene, var sluttoppfordringen fra prorektor Julie Feilberg, som samtidig takket Stjernø for ikke å være redd for å stikke fram hodet.

  Stjernø-utvalgets innstilling sendes nå ut på en høringsrunde i utdannings-Norge, med frist 1. mai 2008 for tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet.

  Tekst og foto: Tor H. Monsen og Kenneth Stoltz

  Hele Stjernø-rapporten finner du her
 •