MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forklarer ulikhet ved hjelp av fysikk (29.1.08, 07:54)

Rikdommen i Norge blir mer og mer ulikt fordelt. Det er en av konklusjonene en fersk doktoravhandling - i fysikk.

– Fysikk er hierarkisk av natur, vi søker etter de helt grunnleggende prinsippene på toppen, i stedet for å starte på mikronivå. Derfor kan vi bidra med et nytt og alternativt perspektiv på mange sosiale fenomener, tror Henning Frydenlund Hansen.

DISPUTERTE: Fredag forrige uke forsvarte Henning Frydenlund Hansen sin avhandling i Rådssalen på Gløshaugen.
På fredag forsvarte han sin doktoravhandling, hvor teorier og metoder fra fysikk blir brukt blant annet for å beregne formuesfordelingen i Norge. Gjennom å estimere den såkalte Paretoeksponenten, et mål på fordelingen av goder i et samfunn, viser han at overklassen i Norge drar fra resten av befolkningen.

– Jeg tror dette kan skyldes at Norge historisk sett ikke har hatt en rik overklasse og adel slik som i mange andre land, og derfor har hatt en mer egalitær fordeling. Men det virker som om jappetiden og forlengelsen av denne er i ferd med å gjøre oss til et samfunn mer likt andre vestlige land, sier fysikeren.

Mennesker og atomer
Hva har dette med fysikk å gjøre? I følge Frydenlund Hansen finnes det likheter mellom atomer og mennesker på makroplanet. Virrevandring-teorien, en viktig byggesten i fysikken, sier at atomer beveger seg helt tilfeldig. Likevel kan vi observere lovmessige mønstre, som for eksempel at en dråpe blekk i et vannglass etter hvert vil blande seg ut i vannet.

Den samme tankegangen ligger til grunn i forhold til å studere relasjoner mellom mennesker, hevder Frydenlund Hansen.

NYTT PERSPEKTIV: Fysikken er hierarkisk av natur, og kan derfor bidra med et annet perspektiv på studiet av sosiale relasjoner, mener Henning Frydenlund Hansen, fersk doktor i fysikk.
Mennesker og atomer
– Poenget er at studier av oppførselen til et enkelt atom eller person ikke nødvendigvis sier noe om de kollektive effekter av samhandlingen. Det er mange trekk ved store systemer som vi ikke kan forklare ved å ta utgangspunkt i oppførselen eller intensjonene til hver enkelt person, forklarer Frydenlund Hansen.

På begrensede områder som aksjehandel og en del politiske saker er det naturlig å ta utgangspunkt i at mennesker opptrer rasjonelt, og da kan vi lage modeller basert på tall og fysiske lover.

– Men å modellere for eksempel kjærlighet og annen irrasjonell atferd er noe helt annet, humrer han.

Kollektive effekter
Ideen om kollektive effekter blir i økende grad brukt av fysikere for å analysere sosiale relasjoner, men det var først på midten av 1990-tallet at man virkelig begynte å bruke fysikk på denne måten, forteller en av opponentene, professor Janos Kertesz fra Budapest University of Technology and Economics.

– Det har vist seg å være fellestrekk mellom store nettverk, enten det er snakk om biokjemiske reaksjoner i en celle, internett, eller sosiale relasjoner mennesker. Dette er et spennende felt innenfor fysikken som blir stadig mer utbredt, sier Kertesz.

NYTT FAGFELT: Flere og flere griper fatt i sosiale problemstillinger med verktøy fra fysikken. Dette er en veldig moderne avhandling, mener opponentene Janos Kertesz fra Budapest University of Technology and Economics, og Kim Sneppen fra Niels Bohr-instituttet i København.
Lite tverrfaglighet
I tidligere tider var det få klare skiller mellom forskjellige fagdisipliner, hvor samme person gjerne jobbet med innenfor mange forskjellige disipliner. De siste hundre årene har grensene blitt veldig tydelige, men dette er i ferd med å endre seg, tror Frydenlund Hansen.

– Hvordan har forskningen din blitt mottatt i fagmiljøet på NTNU?

– Noen vil vel si at dette ikke er ”ekte” fysikk, men jeg er av den oppfatning at å være fysiker er å bli lært opp til å angripe spørsmål på en bestemt måte, enten de dreier seg om fundamentale partikler eller sosiale systemer slik som i mitt tilfelle.

– Jeg har også vært så heldig å ha en veldig åpen veileder, Alex Hansen, som har latt meg holde på med det jeg vil, sier Frydenlund Hansen.

Lite på Dragvoll
Det er tydelig at den ferske doktoren har troen på en tverrfaglig tilnærming til forskning, gjerne på tvers av tradisjonelle linjer. Men fagre ord om tverrfaglighet til tross, han har sjelden vært på Dragvoll for å diskutere med samfunnsvitere.

– Det er viktig å være ydmyk ovenfor andre fagmiljøer, og det er mitt ansvar å gjøre mine resultater og ideer tilgjengelig for samfunnsvitere. Jeg kan ikke forvente at de skal løpe ned døren min, sier Henning Frydenlund Hansen.

For som NTNUs ferskeste doktor avsluttet sin innledning på disputasen: Fysikerne vet ikke alt, de heller.

Tekst og foto Daniel Rees

Les mer om fagfeltetet på nettsidene til Center for Models of Life ved Niels Bohr-instituttet i København