MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stor likestillingspris til NTNU (22.1.08, 09:58)

Halvannen million kroner fra KD til NTNU for målrettet og originalt likestillings-arbeid.

Statsråd Tora Aasland delte tirsdag morgen ut Likestillingsprisen 2007 til NTNU, samt Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg er imponert over det arbeid prisvinnerne har lagt ned i sitt likestillingsarbeid, sa forskningsminister Tora Aasland.

HANDLINGSRETTET RÅDGIVER: NTNUs "likestillingsminister" Svandis Benediktsdottir er klar på resepten for økt likestilling: - Vi har utredet mer enn nok, det vi trenger er handling.
Belønnet originalitet
Kunnskapsdepartementet har opprettet en ny likestillingspris på 2 millioner kroner. Den går til den institusjon som har de beste tiltakene for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Prisen deles i år med halvannen million kroner til NTNU og en halv million kroner til Universitetet i Tromsø.

Det var komiteen for integreringstiltak – Kvinner i forskning (Kif-komiteen) som leverte innstillingen til departementet etter vurdering av søknader fra 9 institusjoner.

NTNU får prisen for målrettet og originalt likestillingsarbeid. De kan vise til målbare resultater og tiltak som har effekt. Institutt for marin bioteknologi ved Universitetet i Tromsø får prisen for å ha lykkes i å integrere kvinner i sitt forskningsmiljø og for kraftig økning av kvinneandelen i vitenskapelige stillinger, heter det i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Begge vinnerne får prisen for målrettet og konkret handlingsplan i arbeidet for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

Statsråden poengterte at disse institusjonene utmerket seg gjennom å være kreativite, resultatorienterte og originale i utformingen av tiltak, og at de kan vise til resultater.

– Jeg håper dette kan inspirere flere institusjoner til videre arbeid, sier Aasland. Det jobbes godt med likestilling i sektoren, men vi har fremdeles en lang vei å gå.

- Overrasket, og veldig stolt
Likestillingsrådgiver Svandis Benediktsdottir får mye av æren for prisen, men hun er snar til å dele hederen med flere:

- Vi har vært flinke til å jobbe på toppnivå. Både ledelsen og NTNU-styret er veldig opptatt av likestillingstiltak, og når vi ser at det virker, er det lettere å få med seg hele organisasjonen.

- I KDs begrunnelse nevnes blant annet originalitet i likestillingstiltakene. Hva tenker prisjuryen konkret på her?

- Ja, vi er litt annerledes, bekrefter Benediktsdottir. - Vi er de første som har oppfordret fagmiljøene til å danne letekomiteer for aktivt å gå ut og finne kvinnelige forskere til vitenskapelige stillinger. Dette innebærer også å heve blikket ut over det lokale, og se ut i verden.

Likestillingsrådgiveren fremhever spesielt IVT-fakultetet som flinke:

- IVT-dekanus Ingvald Strømmen har virkelig tatt dette arbeidet til sitt hjerte, på et fakultet som tradisjonelt har hatt lav kvinnedekning, forteller Benediktsdottir.

Handling fremfor utredning
Filosofien i NTNUs likestillingsarbeid er å få konkrete tiltak satt ut i livet.

- Vi har utredet mer enn nok, sier rådgiveren, som beskriver seg som praktisk, og svært lite byråkratisk av legning.

Målrettet arbeid med nettverksbygging, fem mentorprogrammer med over 150 deltakere, samt det første universitet som i det hele tatt bevilget penger til likestillingsarbeid, står også på merittlisten.

- Nå kommer det altså halvannen million fra Kunnskapsdepartementet. Vil de øremerkes til nye likestillingstiltak, eller havner de i "det store sluket"?

- Nei, jeg regner med at likestillingskomiteen skal møtes, og vi finner nok gode formål til fordel for likestillingen for disse pengene, tror Benediktsdottir.

- Hva ville du prioritert først dersom du kunne bruke disse pengene fritt?

- Det er ikke stort nok beløp, men jeg ville prioritert en ny barnehage på campus. Dette er et viktig skritt både for å beholde og tiltrekke seg gode forskere, og tilrettelegge for at man kan kombinere jobb og familieliv på en best mulig måte, avslutter Svandis Benediktsdottir.

Av Kenneth Stoltz

Likestilling på nett