MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREMØTE 29.1
Ledelse under lupen (30.1.08, 17:54)

- Instituttet er det viktigste ledernivået, ble det sagt på Røros-møtet. Dekan- og Rektorrollen er også viktig: NTNUs ledelsesmodell skal evalueres og generasjonsskiftet i 2009 forberedes.

Tidligere dekan ved Det medisinske fakultet – nå sykehusdirektør Gunnar Bovim – appellerte til Røros-møtet om å fokusere på lederne på instituttene. Styret ved NTNU vil se på erfaringene fra tilsatte Dekaner og Rektor.

Gunnar Bovim:Sykehus og universitet er ikke nødvendigvis så forskjellige å lede, mente Bovim. Sykehussjefen var en av de uoffisielle favorittene til rektorjobben, men valgte en (minst) like vanskelig lederjobb for skakkjørte St. Olavs Hospital. Arkivfoto: Synnøve Ressem/NTNU Info
Tilsatte Instituttledere?
På fakultetsmøter har det vært ytret ønske om å vurdere rollen som Instituttleder – holdningen til denne lederrollen kan i enkelte tilfeller være
ikke hvem som skal velges, men hvem som er villig.
Dette er et dårlig utgangspunkt hvis "instituttet er det viktigste ledernivået".

Spørsmålet er om også om disse lederne bør tilsettes, som dekanene og rektor er. Eller motsatt: Bør de øverste posisjonene gå tilbake til valgmodellen?

Tilsatt ledelse under lupen
Styremøtet på Røros på tirsdag ønsket å berede grunnen for rektorskifte allerede nå. Rektors åremålsperiode går ut i 2009. I god tid før dette bør universitetet ha konkludert på erfaringene med tilsatt Rektor, mente Marit Arnstad, styrets leder.

Haster med Rektor
- På grunn av den lange prosessen med å få ny rektor på plass, kan vi ikke vente med dette evalueringsarbeidet. Kanskje skal vi diskutere det allerede på juni- eller augustmøtet i år, sa styrelederen.

Hun ønsker også å sondere med Kunnskapsdepartementet, om deres syn på saken.

Ekstern evaluering
Styret var enig om at evalueringen skal settes ut til eksterne krefter.

Derimot delte medlemmene seg i spørsmålet om det samme skal gjelde for vurderingen av fakultetene og instituttene.

Arnstad mente at det var mest naturlig med en større grad av egenevaluering på fakultets- og instituttnivå, mens ansattes representanter mente alle nivåene burde sees i sammenheng, og evalueres over den samme lesten.

- Vi får tygge litt mer på det spørsmålet, mente Arnstad, men det haster mest med å finne en ekstern evaluerer av sentraladministrasjonen.

- Vi har avviklet en god del medbestemmelseskanaler, og det er på tide å se på effekten av dette, sa Kristin Dæhli.

Saken var til orientering, og det ble følgelig ikke fattet noe vedtak.

Fanny Duckert fortalte Røros-møtet om hvordan instituttledelse kan utøves

Av:Tor H. Monsen