MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Tøft for instituttene (1.2.08, 09:53)

- Det er krise i instituttenes økonomi nå, varsler NTNU-styremedlem An-Magritt Jensen.

Det er inntektsfordelingsmodellen (IFM) som får skylda for at en altfor stor andel av instituttenes budsjetter går med til lønn.

Situasjonsbeskrivelser fra blant annet Jensen og styrekollega Svein Lorentzen går på at hele 99 prosent av flere institutters budsjett skal dekke faste lønnsmidler. Dermed gjenstår marginale midler til disposisjon.

- Jeg får meldinger fra mange institutter om at de er i en fortvilt situasjon, sa Jensen.

”Produksjonsleddet” sliter
Bekymringsmeldingene utløste en oppfordring fra Svein Lorentzen til rektor om å ta opp effektene av NTNUs inntektsfordelingsmodell i sin fulle bredde.

- Instituttnivået er NTNUs produktive nivå. Det er her forskningen utføres og studentene undervises, og det er følgelig her det produseres studiepoeng og publikasjonspoeng, og skaffes eksterne inntekter.

Lorentzen forteller videre at en rekke sterke og velfungerende institutter ikke har noe handlingsrom til utvikling og strategisk planlegging, med det resultat at lederne fortviler og arbeidsmiljøet forvitrer.

- Hvis ikke NTNU har et optimistisk og dynamisk instituttnivå, så hjelper det lite med strukturendringer og styringssignaler på fakultets- og institusjonsnivå, mener Lorentzen.

Rettferdig fordeling?
Styret fikk gladmeldingen fra økonomidirektøren om at universitetets eksterne inntekter etter alt å dømme passerte én milliard i 2007.

Den statlige bevilgningen har heller aldri vært høyere – for 2008 får NTNU 2.868,4 millioner kroner. Dette er en økning på 181 millioner fra 2007-budsjettet. Realøkningen er imidlertid 67 millioner, eller 2,4 prosent. Aldri har det vært mer penger i NTNU-systemet.

- Det er ikke en katastrofebevilgning på toppen [fra KD, journ.anm.], så det er interessant å se hvordan dette fordeler seg ned på instituttnivået, ettersom vi får slike krisebeskrivelser, sa Rigmor Austgulen på NTNU-styremøtet tirsdag ettermiddag.

Slår inntektsfordelingsmodellen ut på en fair måte nedover i systemet? var det flere som etterlyste svar på.

Direktør for økonomi og eiendom, Frank Arntsen, mente at det er viktig å se på helheten i økonomien, og ikke bare inntektsfordelingsmodellen.

Styret besluttet å se nærmere på konsekvenser av modellen, og om den kan endres. Dette vil være klart og legges fram for NTNU-styret i august-møtet, antydet Arntsen.

Av Kenneth Stoltz