MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Energi21 vil gjøre Norge til forskningsener (5.2.08, 12:02)

NTNU og SINTEF vil bidra sterkt i nasjonalt løft for energiforskning.

NTNU og SINTEF støtter forslagene fra Energi21 om en samlet FoU-strategi for energisektoren, opplyses det tirsdag i en felles pressemelding fra de to institusjonene.

NTNU og SINTEF er klare til å gjennomføre en betydelig økning av egen aktivitet på området for å bidra til Energi 21s visjon: Norge som Europas energi- og miljønasjon.

Tirsdag 5. februar la strategigruppen Energi21 fram sin rapport, etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Formålet er å etablere en bred og samlende strategi for forskning og utvikling i energisektoren i Norge.

Nasjonal konsensus om økt forskning
SINTEF og NTNU er ledende internasjonale aktører innen energiforskningen, og samarbeider tett. De stiller seg bak forslagene fra Energi21, og signaliserer en betydelig økning i sin egen aktivitet på området.

Konsernsjef Unni Steinsmo i SINTEF og rektor Torbjørn Digernes ved NTNU peker på at det er svært godt samsvar mellom forslagene fra Energi21, budsjettforslag fra Norges forskningsråd og det klimaforliket som nylig ble forhandlet fram i Stortinget. Forslagene er også i tråd med EUs nye tiltakspakke på energiområdet.

- Det er nå bred konsensus om en kraftig økning i forskningen på fornybar energi og CO2-håndtering, og aksept for at ny teknologi er avgjørende for å motvirke klimaendringene. Dette er svært positivt, sier de to lederne.

Vil trappe opp egen forskning
NTNUs rektor og SINTEFs konsernsjef opplyser at de to institusjonene er klare til å ta utfordringen, og øke egen aktivitet i betydelig grad.

NTNU og SINTEF signaliserer en forventning om en vekst i virksomheten på til sammen 250 millioner kroner til doktorgradsutdanning og forskerinnsats og 600 millioner kroner til laboratorier og vitenskapelig utstyr i løpet av de neste tre årene.

SINTEF og NTNU vil også selv investere betydelig i forskningsprosjekter og laboratorier i tillegg til å foreslå etablering av store nasjonale satsingsprosjekter på de ulike områdene av energiforskningen.

Anbefalinger fra Energi21
Strategigruppen Energi21 legger fram følgende anbefalinger for å oppfylle en visjon om Norge som ledende energi- og miljønasjon i Europa:

  • En økt, bred satsing på FoU gjennom grunnleggende og anvendt FoU, demonstrasjon av løsninger og utdanning av fagfolk.
  • Satsing på fem spissede områder innen energieffektivisering, klimavennlig kraft, CO2-nøytral oppvarming, fleksible energisystemer og en tiltrekkende energi- og næringspolitikk.
  • En dobling av Olje- og energidepartementets FoU-innsats innen 2009, med offentlige investeringer på 400 millioner kroner pr. år som over tid forventes å trekke med seg private investeringer på minst 2,4 milliarder kroner pr år. Behovet etter 2010 er mye høyere.
  • Styrke det nasjonale systemet for demonstrasjon og kommersialisering av forskningsresultater og spredning av ny teknologi.
  • Etablere et permanent strategiorgan for Energi21 som kan iverksette tiltak med rullerende strategiplaner og sikre involvering fra aktørene.

    Les mer om Energi21
  •