MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

KD tar grep om likestilling (15.2.08, 11:30)

Nå skal alle offentlige institusjoner rapportere om likestillingstilstanden i virksomheten. Fordeling av kjønn og lønn må gjøres nøye rede for også ved NTNU.

- Dette er en fin mulighet for oss til å følge med utviklingen, og se oss selv nærmere etter i sømmene, noe vi faktisk bruker å gjøre ved de lokale lønnsforhandlingene sier likestillingsrådgiver ved NTNU, Svandis Benediktsdottir.

"Alt" skal rapporteres
I det årlige tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet blir det presisert at gjennomsnittslønn for kvinner og menn og lønn i kvinnedominerte stillinger kontra mannsdominerte stillinger skal rapporteres inn så langt det er mulig.

Benediktsdottir hevder dette er et signal fra myndighetene om at de ønsker fortgang i likestillingsprosessen:

- De øker presset på universitetene for å få fortgang på likestillingsfronten, skaffe seg oversikt over situasjonen og bedre dialog med universitetsledelsen.

Kjønnsfordeling blant de lavest og høyest lønnede, samt full- og deltidsansatte, skal også med i den årlige rapporteringen.

Videre skal rekruttering og opprykk avdekkes gjennom rapportering av kjønnsfordeling blant nytilsatte og på internt avansement.

Selv overtidsarbeid skal registreres etter kjønn, krever Kunnskapsdepartementet.

Stø kurs
NTNUs likestillingsrådgiver sier at dette er en mer tydelig kurs i likestillingspolitikken enn tidligere:

- Fokus og fortgang er to viktige effekter av disse tiltakene. Fordelen er at vi får oversikt over situasjonen og kan stoppe opp, reflektere og eventuelt korrigere kursen etter resultatene.

Benediktsdottir mener NTNU kommer godt ut sammenlignet med andre institusjoner i sektoren:

- Vi gleder oss til å se resultatene av handlingsplanen vår. Det er nå vår gylne mulighet skal bli til virkelighet.

Tallene for andel kvinner i ulike stillinger ved NTNU i 2007 viser en jevn økning i antall kvinner i stillinger som tradisjonelt har vært dominert av menn. Kvinneandelen i professorstillinger har økt fra 9,2 til knappe 15 prosent fra 2001 og frem til i dag.

Det eksisterer foreløpig ingen kjønnsdelt lønnsstatistikk ved NTNU.

Av Dina M. Aspén

NTNUs handlingsplan for kvinnerekruttering