MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Walter Keim: Når blir samarbeidet Campusutvikling i Trondheim (CiT) oppløst? (19.2.08, 15:47)

Campusutvikling i Trondheim (CiT) er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, HiST, NTNU og SIT. Målet er å utvikle framtidsrettete løsninger for universitetet og høgskolen i Trondheim.

Etter flere år med utredning er prosjektet siden mai 2007 opp til "eksamen" hos Kunnskapsdepartementet (KD). Planen var at Regjering og Stortinget skulle godkjenner prosjektet i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett 2008.

Det har nå vært utført kvalitetssikring KS1 i mer enn et halvt år. Etter en dialog kom departementet 21. desember 2007 med et brev der det legges "særlig vekt på behovet for en tilfredsstillende utredning".

Departementet anser at det "oversendte material ikke i tilstrekkelig grad ivartear KS1-kravet til et statlig alternativ". For det videre arbeid ber "departementet at det utarbeides et samlet og helhetlig KS1 materiale i samsvar med kravene, og forutsetter at alternativanalysen utredes på en objektiv måte".

Prosjektalliansemodellen stoppes og utsettes til etter behandling i Regjering og Storting høsten 2008.

Departementet fokuserer på framtiden og kommenterer ikke direkte det som er gjort. Men alle burde vel forstå at det er ikke godt nok så langt. Departementet gir indirekte en korreks til den subjektive ønsketenkning som har ledet prosjektet hittil.

I svaret 11.1.08 står det ""HiST/NTNU ønsker å få "forankret forutsetninger og eierskap (...) hos departementet". Videre "det er avgjørende viktig for HiST og NTNU at Kunnskapsdepartementet tar en ledende rolle i arbeidet med alternativanalysen".

Har HiST/NTNU egentlig forstått Kunnskapsdepartementets rolle som kvalitetssikrer? I HiST-styret ble utredningen av Kalvskinnet sommeren 2006 nedstemt mot en stemme. Det første departementet sommeren 2007 ga beskjed om er å ta dette alternativet med. Er det nå ingen utredningspenger igjen, og skal Kunnskapsdepartementet gjøre arbeidet og dermed betale det som ble forsømt av HiST?

Selv om KD gjør det klinkende klart, at "HiST og NTNU er ansvarlig" for presentasjon av konseptene forsøker rektorene å skyve utredningsarbeidet over til KD.

Er rektorene på en ørkenvandring av mangel på midler til videre utredning som frembringer en fata morgana? Når man leser KS1-beskrivelsen er det ingen tvil om at departementet kan be om at søkeren utreder mangelfulle utredninger. Det er ingen muligheter for at departementet skal rette på utilfredstillende søknader.

Videre ber rektorene ved HiST og NTNU om en avklaring på om de to forskjellige prosjektene for HiST og NTNU blir behandlet samlet eller separat?

HiST kunne ha begynt å bygge på Kalvskinnet for flere år siden: Det var byggeklart, det gjenstod bare å stikke spaden i jorden. Dette ble stoppet til fordel for et total mislykket frieri av HiSTs avgåtte rektor om å slå sammen HiST og NTNU. HiST er langt foran i køen for byggeprosjekter. Når prosjektalliansemodellen først må godkjennes av Regjering/Stortinget "senest" gjennom revidert nasjonalbudsjett 2009 er det en ulempe å være sammen med NTNU.

Fra NTNU sin side er organisatorisk samarbeid med HiST avvist, og heller ikke samlokalisering er særlig ønsket, da det fryktes at det fremmer sammenslåing senere.

Trondheim kommunes bidrag er mer av ideell natur, og nødvendige finansielle bidrag til f.eks. kulvert for Elgeseter gate sitter langt inne.

I NTNU-styret er det blitt fremmet et forslag å oppløse CiT. Dette blir nå tatt opp med CiT før forslaget realitetsbehandles.

Hvem er egentlig lengre tjent med CiT? Samlet KS1 har så langt ikke lyktes og partene har forskjellige interesser og hindrer hverandre mer enn de hjelper hverandre.

Forsøkes det her å skyve svarteper til hverandre? Synger CiT på siste verset?

Walter Keim

Walter Keims hjemmeside
 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv