MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Irene Dragvik: Støtter utspillet om fagarbeiderlønn (20.2.08, 22:50)

Jeg støtter Trygve Foss i hans utspill i Universitetsavisa i dag. Jeg registrerer han synes NTL gjør for lite for håndverkernes lønn.

Det finnes en mulighet til lønnsjustering utenom de sentrale oppgjørene og de lokale forhandlingene, nemlig lokal forhandling hjemlet i Hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.4 - særlig grunnlag. Argumentasjonen må da være knyttet til 2.3.4 1a) som er endring i arbeidsoppgaver eller 2.3.4 2 hvor første ledd kan benyttes for å rekruttere og beholde arbeidstakere og andre ledd handler om ekstraordinær arbeidsinnsats.

Hvis vi ikke blir enige rundt forhandlingsbordet, kan vi ikke tvisteløse krav ihht pkt. 2. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Det er en tung og møysommelig prosess å føre krav fram for Statens lønnsutvalg om vi ikke enes om krav ihht. pkt. 1a).

Arbeidsgiver har en tid vært spesielt aktiv til å benytte forhandlingshjemmelen for økonomer og IT-folk. NTL har lenge sett samme utfordring i forhold til å rekruttere og beholde håndverkere med fagbrev.

Det har over lang tid vært stor byggeaktivitet i Trondheim og entreprenører har reklamekampanjer for å rekruttere folk. Dette medfører at NTNU får få og ingen kvalifiserte søkere til stillinger innenfor elektrofag, VVS og byggfag. Bare i løpet av ett år har 5 unge medarbeidere innen fagområde VVS sagt opp sin stilling ved NTNU.

Det har skjedd en liten bevegelse i lønnsnivået for enkelte håndverkere, men jeg har etterlyst en plan fra arbeidsgivers side, for hvordan beholde de medarbeiderne vi har og hvordan rekruttere nye.

For å dempe frustrasjonen, tror jeg det må være åpenhet rundt hvorfor den ene får lønnsopprykk og ikke den andre. Det bør også kommuniseres en plan for framtiden. De aller fleste synes det er viktig å bli sett og verdsatt for den jobben de gjør.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har anledning til å fremme lønnskrav ihht HTA pkt. 2.3.4. Vi har sett en markant økning i krav fra arbeidsgivers side de siste åra.

Det er imidlertid nødvendig med en massiv økning i lønnsnivået om Teknisk avdeling skal ha egne håndverkere i framtida.

Når det er sagt, må vi også legge andre momenter i vektskåla. Vi har i Staten noen klare fordeler som ikke alle i privat næring får ta del i. Vi har for eksempel avtalefesta den 5. ferieuka og ytterligere ferie for seniorer.

Videre kan nevnes at vi ikke nødvendigvis skriver timelister og må vise til inntjening. Ved NTNU er bygningsmassen av variabel alder og derfor utfordrende og spennende å drifte og vedlikeholde. Våre håndverkere har tilgang på moderne utstyr og verktøy.

Statsansatte er i tillegg garantert 66 prosent av lønna i pensjon gjennom vårt medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Irene Dragvik
Nestleder, NTL NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv