MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ingen identitet uten penger (21.2.08, 15:48)

Globalisering er det yngste medlemmet i familien av tematiske satsingsområder. Både kulturelle og finansielle instrumenter er mangelvare, mener Tor A. Åfarli.

En gruppe internasjonale eksperter har nylig evaluert de seks tverrfaglige områdene som skal spisse NTNUs strategiske satsing på forskning.

SATSINGSOMRÅDET GLOBALISERING har hatt flere prosjekter knyttet til nye former for global produksjon, også rettet mot Sørøst-Asia.
Gemini hadde et temanummer om globalisering.
Arkivfoto: NTNU Info/Tore Oksholen
Hvordan står det til på innsiden av ett av dem – Globalisering? Tor A. Åfarli sitter i ledergruppen for Globalisering. Til daglig jobber han ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

Han leder delområdet ”Kulturell oversettelse”, en fagbakgrunn som oppfattes som relevant i møtet mellom Dragvoll- og Gløshaugenmiljøene.

Diffust begrep
- Det er svært ofte, om ikke alltid, problematisk med tverrfaglighet. Vi har nok ikke kommet langt på drøye ti år, mener Åfarli.

Delvis er problemet av strukturell art. Forskningen er innrettet etter fagfelt og stadig mer spesialisert. Forskere med ambisjoner må innrette seg etter dette.

- Globalisering som begrep er for vidt og diffust definert i dag. Det favner alt og ingenting. Dette må konkretiseres inn i noen få felt, mener Åfarli.

”For drøy”
Dette viste seg blant annet i publiseringslisten sendt inn til evalueringen. Deltakere på et strategiseminar i november, karakteriserte den som ”for drøy”.

Manglende grenseoppganger mellom området og linjen muliggjør at Globalisering kan ta æren for publisering som uansett ville ha funnet sted om det ikke hadde eksistert satsingsområder.

TOR ANDERS ÅFARLI er professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.
Arkivfoto: NTNU Info/Tore Hugubakken
Kronene følger linjen
For alle satsingsområdene er det dessuten et altfor stort misforhold mellom ambisjonene på den ene siden, og ressurser på den annen, mener lingvisten.

Kronene følger linjen, det er for få økonomiske incentiver for tverrfaglighet.

Globalisering har en del samarbeid mellom fakultetene. Men de har også opplevd å bli møtt med en kald skulder i sine tverrfaglige tilnærmelser.

Også blant egne forskere ved HF og SVT holder mange satsingsområdet på armlengdes avstand, selv om de selv driver forskning med relevans til globalisering, mener han.

-Rektoratet må satse!
Rektoratet var til stede på strategimøtet sist november. Enkelte forskere opplevde ledelsen som lite tilstedeværende, ”søkende og lite entusiastisk” i møte med områdene.

- Rektoratet har gitt seg lite til kjenne under evalueringen, noe som sikkert er forståelig, gitt at satsingsområdenes skjebne skal avgjøres i løpet av året, sier Åfarli.

– Jeg mener likevel at det er riktig å si at rektoratet ikke har satset på områdene. Jeg håper at rektor tar signalene fra evalueringen, og satser betydelig mer, blant annet når det gjelder forskerstillinger knyttet til Globalisering.

Direktør for globalisering
Ifølge professoren er det en viktig forutsetning å bygge en identitet rundt globalisering som forskningsfelt om satsingen skal lykkes.

Her kan stillinger som er organisatorisk knyttet til et senter for globalisering, og ikke til instituttet, være et virkemiddel.

Da trenger man en daglig leder for senteret, slik som også evalueringen pekte på. Åfarli stiller seg bak dette. Dekan Kathrine Skretting er også leder av Globalisering i dag.

- Dekan er altfor opptatt som det er. Lederskapet for området blir lett en salderingspost. En fulltidsengasjert leder vil være en mer effektiv og identitetskapende løsning, mener han.

Han ser for seg dekan som mer en ”utenriksminister”: I en utadrettet rolle som promotor og ambassadør.

Det er ikke diskutert konkret innhold og kandidater for en eventuell ”direktør for globalisering” ifølge Åfarli. Uansett kan dette tidligst komme på plass i forbindelse med 2009-budsjettet.

Nytt styre på vei
Globaliseringsområdets tverrfaglige profil rettet seg mye etter næringslivets behov og utfordringer. Derfor er styret også dominert av representanter fra industri og næringsliv. Dette har blitt kritisert.

Evalueringen av globaliseringsområdet pekte på viktigheten av vitenskapelig produksjon som suksesskriterium. I tråd med dette er et nytt styre på vei inn, med en sterkere forskerprofil, avslutter Åfarli

Av:Tor H. Monsen

Globalisering