MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Rekordmange doktordisputaser i 2007 (27.2.08, 13:37)

For første gang er det gjennomført mer enn 1000 doktorgradsdisputaser på årsbasis ved norske universiteter og høgskoler. 257 doktorgrader ble avlagt ved NTNU i fjor.

- Jeg er meget tilfreds med at regjeringens satsing på flere stipendiatstillinger bidro til at det i fjor ble avlagt et svært høyt antall doktorgrader i Norge, sier statsråd Tora Aasland i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Nye tall fra NIFU STEP viser at det i 2007 ble gjennomført 1030 disputaser. Økningen de siste årene medfører at målene fra forrige rekrutteringsmelding om årlig uteksaminering av 1100 kandidater snart er oppfylt.

- Opptrappingsplanen har dermed vært en vellykket satsing. Men for å nå hovedmålene for norsk forskning må ambisjonsnivået fortsatt være høyt og jeg vil derfor legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning i løpet av våren, sier statsråden.

14 prosent økning
Nye tall fra NIFU STEPs Doktorgradsregister viser at det ble gjennomført 125 flere doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler i 2007 enn i 2006.

Økningen er på 14 prosent. Veksten har vært balansert mellom de ulike fagområdene, men aller størst innenfor samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Innenfor teknologi ble det avlagt like mange doktorgrader i 2007 som i 2006.

Veksten i antall disputaser skyldes i første rekke vekst ved de fire eldste breddeuniversitetene, og ikke minst Universitetet i Oslo. Der ble det gjennomført 51 flere disputaser i 2007 enn i 2006.

Den klart største relative økningen hadde Universitetet i Tromsø, med en økning fra året før på hele 67 prosent.

Samlet sett styrket disse fire institusjonene sin rolle i forhold til de øvrige institusjonene i 2007.

Økt kvinneandel
De siste fem årene har kvinneandelen ligget på rundt 40 prosent. I 2007 steg den til nærmere 45 prosent.

Som i fjor er det kvinneflertall i medisin, og i år også i humaniora og samfunnsvitenskap. I teknologi er bare en av fem kvinner, og i naturvitenskap en av tre.

- Vi vil videreføre arbeidet med å bedre kvinnerekrutteringen til realfag og teknologi. Det er opplagt behov for tiltak som kan motivere flere kvinner til å velge disse fagene, sier Aasland i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

NIFU STEPs Doktorgradsregister