MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hektiske tider for historikere (4.10.07, 07:42)

Året 2010 vil stå i de mange jubileers tegn, og stadig flere fagmiljø blir bevisst på at de vil få dokumentert sin fortid. Historikere er nå sterkt etterspurt for skriving av jubileumsberetninger.

HISTORIKERE PÅ HISTORISK GRUNN i Bystyresalen. Ola Nordal innleder.
Historikerforeningen Sør-Trøndelag møttes tirsdag kveld i Bystyresalen. Ikke tilfeldig valgt, for temaet var det forestående multi-jubileet i 2010, og det var nettopp i Rådhuset at grunnlaget for Teknologihovedstaden Trondheim ble lagt: Trondheim Tekniske Læreanstalt - forløperen for NTH som ble grunnlagt 1870 – hadde sitt tilhold her.

Historiker Ola Nordal, som er i gang med å skrive NTNUs datahistorie, ledet møtet og orienterte innledningsvis om temaet som var satt på dagsorden:

 • Belyse hvordan kunnskapsinstitusjonene og byen henger sammen.
 • Se på historien til fagmiljøene ved NTNU.

  Blomstring i opplysningstiden
  Professor Ida Bull innledet om de lange linjer – Trondheim Katedralskole som er etablert i 1152 og er ”alle skolers mor”, og videre om opplysningstiden på 1700-tallet da Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble etablert. Den første forskningen i Trondheim skjedde i regi av Katedralskolen og Kirken, opplyste Bull, og mot slutten 1700-tallet ble kunnskapen synlig i form av symbolbygg som Harsdorff-bygningen på ”Katta” og Sukkerhuset på Kalvskinnet.

  ETTERSPURTE HISTORIKERE med solid erfaring fra bokprosjekter: Anne Kristine Børresen og Ida Bull.
  Førsteamanuensis Anne Kristine Børresen har sammen med kollega Jan Thomas Kobberrød skrevet bergingeniørutdanningens historie (se omtale i Universitetsavisa), og hun orienterte om viktigheten av å skrive historien til de ulike fagretninger som utgjør kunnskapsmiljøet i byen.

  Kjemihistorie neste prosjekt
  - Faghistoriene er gunstig for å forstå mangfoldet, understreker Børresen. Gjennom faghistoriene får man flyttet blikket bort fra institusjonen og får posisjonert seg, mener Børresen.

  Børresen har nå fått en forespørsel fra kjemikerne på Gløshaugen om å bistå med en jubileumsbok.

  Historikerne Thomas Brandt og Yngve Jacobsen har fått i oppdrag å skrive ”Universitetshistorie i teknologiens by”. På møtet orienterte de sine kolleger om hvilke tanker de hadde om oppdraget, og inviterte til innspill.

  PARADOKS: - 2010 er et paradoksalt jubileum – vi skal markere NTH 100 år, en institusjon som ikke lenger eksisterer, sier Thomas Brandt (t.h.). Med bare to år igjen til jubileet, har han og kollega Yngve Jacobsen en stri jobb foran seg.
  Veien videre med basis i fortiden
  - Hvorfor skrive en ny historie? innledet Brandt med, og ga svaret:

 • Vi må bruke fortida til å stake ut veien videre
 • Vi må forstå de veivalg som er gjort og hvilke drivkrefter som har ligget bak
 • Vi må tenke nytt for fremtidig utvikling
 • ..og bygge identitet og tilhørighet til institusjonen.

  Jubileumsnettsider planlegges
  De to forfatterne har sett på og hentet inspirasjon i hva andre institusjoner har gjort for å markere sine jubileer, blant annet ETH Zürich og Imperial College i London. Begge har i tillegg til jubileumsbok laget jubileumssider på nettet, og det er helt klart at den ideen også vil bli fulgt opp for jubileet som skal markeres her.

  - Vi regner med en jubileumsbok på nærmere 500 sider, opplyser forfatterne. De presiserer at fotomaterialet vil få stor betydning, og at de vurderer en disposisjon for boken som ikke baserer seg på en kronologisk fremstilling: Først perioden 1900-20, så et hopp tilbake til 1700-tallet, og til slutt blir etterkrigstiden fokusert.

  - Vi har kort tid på oss, og må balansere mellom det ønskelige og det mulige, sier forfatterne.

  Tekst og foto Arne Asphjell

  Se Ola Nordals oversikt over historieprosjekter om Trondheims kunnskapshistorie
  Trondhjems Tekniske Læreanstalt
  ETH 150 år – jubileumssider på nettet
 •