MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

JUBILEUM I 2010
Klima og sikkerhet tema i jubileumsåret (7.3.08, 14:30)

To internasjonale konferanser vil sette fokus på Trondheim i jubileumsåret 2010: En tar for seg klimaendringenes mulighet for å påvirke sikkerhet og konflikter i verden. En annen inviterer til en tverrfaglig diskusjon om sikring av biologisk mangfold.

GODE STØTTESPILLERE: - Vi er svært glade for at Statoil og NTNU er økonomiske støttespillere til vår konkurranse om jubileumskonferanser, fremhever Kristian Fossheim. Statoil og NTNU spytter i 200.000 hver, DKNVS bidrar med 600.000.
På slutten av fjoråret utlyste Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) en ”konferansekonkurranse”: En halv million skulle det fagmiljøet få som kom med det beste forslaget til en jubileumskonferanse i 2010.

Det ble konkurrert i to klasser – naturvitenskap/teknologi/medisin og humaniora/samfunnsvitenskap. 11 forslag kom inn, og nå er de to vinnerne kåret.

Finaleheat med to vinnere
- Vi er godt fornøyde med responsen på vår invitasjon til fagmiljøene i Norge om gode forslag til jubileumskonferanse i 2010, sier professor emeritus Kristian Fossheim, visepreses i DKNVS og leder for selskapets jubileumskomité.

- Mange av forslagene var meget godt egnet til å markere selskapets 250-årsjubileum, påpeker Fossheim, som forteller at et mindre utvalg av forslagene havnet i et eget ”finaleheat” som ble bedt om å utdype sine planer ytterligere. Av disse ble to vinnere kåret:

 • Sustainable Conservation: bridging the gap between disciplines
 • Climate Change and Security

  SUBSIDIERER: - Biodiversitet har et viktig u-landsperspektiv, og deltagere fra utviklingsland vil få subsidiert sin deltagelse på konferansen, opplyser professor Bernt-Erik Sæther.
  Legger opp til uenighet
  Professorene Bernt-Erik Sæther og Gunilla Rosenqvist ved Institutt for biologi står bak den første konferansen som setter fokus på bevaring av biologisk mangfold.

  - Vi har som mål å samle hele hurven, sier Sæther, og med det mener han at vil invitere folk fra alle faglige disipliner som utvikler strategier for vern av det biologiske mangfold – systematikere, økologer, økonomer, samfunnsvitere osv.

  - Vi vil hente inn folk vi vet er uenige og få dem til å snakke sammen. Alle må høre på alle – her blir det ingen parallelle sesjoner, opplyser han.

  - Vi vet hvor uenighetene ligger, og vår strategi er at andre fagdispliner som deltar på den tverrfaglige konferansen kan bidra til å løse opp i uenighetene, sier Sæther.

  Gunnerus var en pionér
  Sæther håper også at konferansen skal bidra til å markedsføre Trondheim som et senter med allsidig kompetanse på biodiversitet.

  Han påpeker at en av de tre grunnleggerne av DKNVS, biskop Johan Ernst Gunnerus, var en av pionerene innenfor biologiens område, sterkt inspirert av svenske Linné.

  - Gunnerus var en skikkelig racer på dette feltet, fastslår Sæther.

  VEKST I ASIA: - Sterk økonomisk vekst i India og Kina driver fram klimaendringer, men å forsøke å stoppe denne økonomiske veksten kan være vel så farlig som klimaendringene, tror Nils Petter Gleditsch. – Om disse statenes utvikling som handelsstater skulle slå feil, vil faren for konflikter øke, mener han.
  Klima et sikkerhetsproblem
  Klimaendring som sikkerhetsproblem og som årsak til konflikt, er temaet Nils Petter Gleditsch og Ola Listhaug ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Ragnar Torvik ved Institutt for samfunnsøkonomi har valgt for sin jubileumskonferanse som skal gå midtsommers i jubileumsåret.

  Samfunnsviterne spiller på den tosidige begrunnelsen som ble gitt ved utdelingen av fjorårets fredspris: De fysiske virkninger av endret klima – økning av havnivå, flom, tørke og lignende – kan føre til et stort antall miljøflyktninger.

  Og det er de landene som allerede preges av fattigdom, naturkatastrofer og konflikter som sannsynligvis vil bli hardest rammet. Dette er det rimelig å se som et sikkerhetsproblem i vid forstand.

  Klimaflyktninger
  - Flyktningestrømmen er ikke bare et problem for flyktningene selv, men kan skape konflikter om knappe ressurser i motttakerlandene. Dette kan også gi opphav til væpnede konflikter, påpeker Nils Petter Gleditsch, forsker ved Institutt for fredsforskning og professor II ved NTNU. Men han legger til at denne migrasjonen vil skje over en såpass lang periode at et velfungerende samfunn kan være i stand til å tilpasse seg flyktningstrømmen.

  - Men det er gjort lite forskning på dette feltet, og vi håper at konferansen kan stimulere til videre gjennomtenking og legge grunnlaget for forskning på området, håper Gleditsch.

  Et annet håp han har er at konferansen og eventuelle følger av den kan føre til at det internasjonale klimapanelet (IPCC) blir mer oppmerksom på og tar opp denne problemstillingen.

  Tekst og foto: Arne Asphjell

 •