MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Store hull i kvalitetssikringen (11.3.08, 10:14)

Referansegruppesystemet er langt ifra optimalt ved NTNU viser en rapport som legges frem av AltUnd i dag.

Rapporten er ingen systematisk gjennomgang av ordningen, men er basert på samtaler og spørreundersøkelser blant studenter, fakultetstillitsrepresentanter og instituttansatte.

ANSVAR FOR EGEN EVALUERING: - Det er opp til fagmiljøene å tilpasse kvalitetssikringen til lokale forhold, sier Ole K. Solbjørg, rådgiver i Studieavdelingen.
Dragvoll dårligst ut
På fakultetsnivå kommer det frem at HF og SVT på Dragvoll har en dårlig praktisering av referansegruppesystemet. Uoversiktlige ansvarsforhold og lavt engasjement blant studenter og forelesere har svekket gjennomføringen av ordningen.

Rådgiver Ole K. Solbjørg ved Studieavdelingen mener imidlertid at det eksisterer klare retningslinjer for kvalitetssikring:

- Det er emneansvarlig som har ansvar for å opprette og holde kontakten med referansegruppene mens instituttleder er ansvarlig for at kvalitetssikring blir satt på dagsorden og dermed at rutiner for referansegruppesystemet blir fulgt.

Delte inntrykk
I tillegg til samtalene er det gjennomført en spørreundersøkelse hvor studenter har svart på sitt forhold til og inntrykk av referansegruppesystemet.

Av de 553 respondentene svarte omtrent halvparten av studentene at de hadde tatt emner uten referansegrupper.

- Når halvparten av studentene sier at de har tatt emner uten referansegrupper, er ikke dette nødvendigvis et uttrykk for at det ikke er gjennomført kvalitetssikring i emnet. For eksempel er det i fag med få studenter ikke hensiktsmessig å opprette referansegruppe. Det er derfor ikke overraskende at studenter krysser av for at de har hatt emner uten referansegruppe, sier Solbjørg.

Halvparten av de spurte mente også at folk vet for lite om referansegruppesystemet til å engasjere seg i en gruppe.

På spørsmål om hva slags inntrykk studentene hadde av referansegruppesystemet svarte 23 prosent at de hadde et dårlig eller meget dårlig inntrykk, mens 27 prosent svarte at de hadde et godt til meget godt inntrykk.

Solbjørg mener introduksjonsseminar for referansegruppestudentene er viktig for å få en god start på arbeidet.

- Når det gjelder studentenes opplevelse av at de vet for lite om referansegruppesystemet til å engasjere seg, er det et viktig tiltak at Studenttinget i samarbeid med Studieavdelingen hvert semester holder seminar for referansegruppestudenter hvor slik opplæring blir gitt.

Liten overføring
70 prosent av de som svarte på undersøkelsen som hadde erfaring fra referansegruppesystemet svarte at de aldri avga noen rapport ved slutten av året for bruk til senere referansegrupper.

Solbjørg mener undersøkelsen viser at bedre oppfølging må til fra år til år, og at studentene selv må ta aktivt del i overføringen:

- Studentengasjement er kjempeviktig, og for å beholde det må de få tilbakemelding på hva det er som faktisk skjer for å forbedre undervisningen. Sløyfen må lukkes, man kan ikke bare komme med tilbakemeldinger uten at det skjer en oppfølging. Her kan studentene selv bidra, både ved å påpeke at evalueringen skal oppsummeres i samarbeid med referansegruppen, og ved å etterspørre rapport fra tidligere semester.

Av Dina M. Aspén