MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Storgjødsling fra DNV (12.3.08, 22:00)

- Jeg har utfordret Det Norske Veritas til å gjødsle i allmenningen, og når man gjødsler i allmenningen kan man senere høste. Rektor Torbjørn Digernes oppsummerte millionkontrakten mellom DNV og NTNU i sin tale på Dokkhuset i dag.

DNV støtter nå NTNU med opptil 60 millioner kroner de neste 5 årene.

TAR SAKEN I EGNE HENDER: Henrik O. Madsen og Torbjørn Digernes signerte i dag en kontrakt som sikrer NTNU opptil 60 millioner kroner de neste fem årene. Midlene kommer ifølge Digernes godt med i en tid hvor regjeringen satser lite på forskning og utdanning. - Det har blitt lovet mye og gjort lite, er hans dom.
Samarbeidet er konsentrert om de fire satsningsområdene arktisk teknologi, marin transport, fornybar og miljøvennlig energi og integrerte operasjoner innen petroleumsnæringen.

NTNU vil med midlene kunne opprette tre heltids professorater og sju professor II-stillinger. I tillegg vil DNV bidra med stipendier til doktorgradsstudenter, samt finansiere undervisning og forskning. Til gjengjeld får DNV tettere kontakt med forskningsmiljøet ved NTNU.

Digernes er fornøyd med avtalen:

- Vi har sørget for at det er et stort strategisk sammenfall i avtalen. Dette har alle ingredienser i seg til å bli en solid vinn-vinn allianse for DNV og NTNU.

Dyrt sidespark til regjeringen
Konsernsjef i DNV, Henrik O. Madsen, benyttet i dag samtidig anledningen til å kritisere regjeringens manglende satsning på forskning:

- Flere regjeringer har ignorert dette feltet. Dette er et område som ikke i det hele tatt har blitt tilført midler til kjernevirksomhet.

Digernes bekrefter Madsens kritikk:

- Vi har blitt forbigått i mange år. Det har blitt lovet mye og gjort lite. Det har vært en underdekning av behovet, særlig på forskerutdanningen. Til sammenligning er det i Sverige dobbelt så mange doktorgrader innen teknologi per person enn det er i Norge.

- Ingen forpliktelser
Elisabeth Harstad, senior visepresident i DNV og daglig leder i avdeling for forskning og utvikling, forteller at det er lagt ned mye arbeid i å bygge sammenfallende interesser inn i avtalen:

- Vi har lagt stor vekt på at de områdene vi ønsker å samarbeide på er strategisk viktig for både DNV og NTNU. De områdene vi har valgt å satse på er de områdene vi vil at NTNU skal bli sterkere på. Vi klarer oss ikke uten master- og doktorgradsstudentene.

Avtalen regulerer ifølge Harstad ikke hvordan NTNU skal benytte midlene foruten at de er øremerket de fire satsningsområdene.

- Universitetet har ansvaret for professoratene, og avtalen forholder seg til det regelverket som gjelder for universitetene.

Ifølge Harstad brukte DNV i fjor 500 millioner totalt til forskning og utvikling, hvorav 170 millioner gikk til rene forskningsprosjekter. Avtalen med NTNU er likevel den største DNV til nå har inngått med noe universitet.

IVT godt i gang
Ingvald Strømmen, dekanus ved IVT-fakultetet, er fornøyd med avtalen, og mener det vil tilføre mye til forskningsmiljøet:

- Dette er en gledens dag. Denne avtalen sikrer både kvalitet og relevans i forskningen. Her får vi benytte topp kompetanse på problemstillinger som er aktuelle for både NTNU og DNV.

I første omgang vil de fleste stillingene tilfalle IVT-fakultetet, men Strømmen mener avtalen med tiden også vil innlemme andre fakulteter:

- IVT-fakultetet får nå 3 fulltidsprofessorer og 5 professorater på nivå II, men etter hvert vil også NT-og IME-fakultetet tilføres stillinger.

Strømmen startet allerede i fjor høst med betenkingene til professoratene, og vil snart utlyse stillingene.

- Vi håper å ha professorstillingene på plass tidlig i høst,sier han.

NTNU mottok i 2007 over en milliard kroner i eksterne midler.

Tekst og foto: Dina M. Aspén