MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lufting til ingen nytte (13.3.08, 09:18)

En dom fra Oslo tingrett slår nå fast at såkalt "lufting" for å omgå fast ansettelse, ikke er lovlig.

FAKTA

"LUFTING"...er korte avbrekk mellom arbeidskontrakter som har til hensikt å omgå regler som kan gi arbeidstaker krav om fast ansettelse.

Ved NTNU har det vært tilfeller hvor forskere har korte kontrakter ved SINTEF imellom arbeidsforhold ved universitetet. Ansatte har også blitt bedt om å ta seg en pause – som oftest uformelt - mens en ny arbeidskontrakt venter på dem.

Dommen i Oslo tingrett slår fast at ved et kortere avbrudd ”må det framkomme at arbeidsoppgavene er klart endret og at avbruddet har en meningsfull forklaring.”

Det er en tidligere stipendiat ved Universitetet i Oslo som vant frem med krav om fast ansettelse.

- Dommen er viktig fordi den bekrefter at lufting for å omgå fast ansettelse ikke er lovlig, sier juridisk rådgiver i Forskerforbundet, Brita Alsos til Universitetsavisa. Alsos førte saken i retten på vegne av saksøker.

Personen det gjaldt har valgt å ikke stå frem offentlig. Etter stipendiatperioden har personen jobbet i administrative stillinger.

Sak på NTNU
Forskerforbundet lokalt på NTNU har for tiden en konkret sak på pulten, opplyser Svein Olav Antonsen. Forbundet har hatt flere saker tidligere.

Norsk tjenestemannslag har hatt flere saker opp gjennom årene, også i forhold til teknisk-administrative stillinger, ifølge leder ved NTNU, Sturla Søpstad.

- Det er ingen nye saker berammet for retten i øyeblikket, men jeg kan bekrefte at Forskerforbundet har fått flere henvendelser fra medlemmer etter at dommen ble kjent, sier Alsos.

Ord mot ord
Spørsmålet er når det er et lovlig opphold mellom ansettelser, og når det har skjedd en kalkulert lufting.

- Problemet er at medlemmer ofte får en muntlig beskjed om lufting, og ord står mot ord i en senere konflikt, sier Antonsen.

Et tilfelle ved HF var derimot ganske klart: I en e-post fikk en midlertidig ansatt beskjed om at vedkommende trengte en ”karanteneperiode”. HF er for øvrig verstingen når det gjelder påstander om lufting, ifølge Antonsen.

All tjeneste under ett
Universiteter og høyskoler har relativt vid adgang til midlertidig ansettelse i vitenskapelige rekrutteringsstillinger, som stipendiater og post.doc.-stillinger. Likevel har Oslo tingrett valgt å se ansettelsesperioden under ett i henhold til Tjenestemannsloven.

Tjenestemannsloven opererer med en fireårsregel i sammenhengende tjeneste som grensen for krav om samme stillingsvern som fast ansatte – i praksis at fire års tjeneste er å regne som fast ansettelse.

Rettskraftig dom
Oslo tingrett har dermed også slått fast at ”lufting” – korte avbrekk mellom arbeidskontrakter – ikke er å regne som avbrudd i sammenhengende tjeneste hvis hensikten er å omgå fireårsregelen.

Staten har bestemt seg for ikke å anke tingrettens avgjørelse.

Forklart avbrudd
Dommen har ikke betydning for tidligere stipendiater som er inne i en post.doc-periode, i følge Alsos. Den kan imidlertid ha konsekvenser for tidligere stipendiater som har gått over i andre stillinger.

- En stipendiat som går rett over i en stilling som universitetslektor, kan ha krav på fast ansettelse, sier Antonsen.

En konsekvens av dommen kan bli at universitetene nødig vil ansette stipendiater i midlertidige stillinger rett etter endt disputas.

Over 2000 midlertidige ved NTNU
Ifølge tall fra Organisasjonsavdelingen ved NTNU viste lønningslistene per februar at 2243 personer er midlertidig ansatt av totalt 5074 ansatte.

1801 ansatte er i rekrutteringsstillinger og andre spesielle kategorier. 442 er vikarer, ansatt på prosjekt og lignende.

Mange universitetslektorer
263 er midlertidig ansatt i ”undervisnings- og forskerstillinger” (ikke stipendiater og post.doc). Den klart største gruppen er universitetslektorer. Ca. 79 har hatt ansettelsesforhold i fire år eller mer.

NTNU har ingen oversikt i lønnssystemet over hvor mange som har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år. Ifølge fakultetenes overslag, har i underkant av 30 personer fått fast stilling på grunnlag av fireårsregelen de siste tre år.

Tips gjerne Universitetsavisa om denne typen saker!

Av:Tor H. Monsen