MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Arkitektstudenter på sommersalg (17.3.08, 06:54)

Snart vil arkitektstudenter ved NTNU kunne tilby prosjektering på mindre bygg og anlegg. Gjennom Arkitekthjelpen skal terskelen for bruk av arkitekter i hverdagen senkes.

Lærere og studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst arbeider i disse dager iherdig med å ferdigstille detaljene rundt tjenesten Arkitekthjelpen. Arbeidsgruppen har i et år drevet med pilotprosjektet som på sikt skal spres til arkitektstudenter i Bergen og Oslo.

Studenter i 3. – 5. klasse og nyutdannede studenter skal med kyndig bistand fra NTNU, offentlige myndigheter og arkitektstanden tilby prosjektering på små tiltak og idé-prosjekter.

STARTER TIL SOMMEREN: Med arkitekthjelpen skal mannen i gata også i større grad kunne benytte seg av profesjonell hjelp. Gjengen bak håper nå å kunne starte opp tjenesten fra sommeren av. Fra venstre førsteamanuensis Steffen Wellinger, arkitektstudent Martin Vodde, arkitektstudent Jarle Mjåtveit, arkitektstudent Solvår Nyhavn og universitetslektor Hilde Bøkestad.
Foto: Ane Elise Alsgaard.
Stort behov
Arkitektkontorene har i dag stor etterspørsel og må sende mange kunder på dør. Samtidig tegner arkitektstudenter ved NTNU i dag en rekke små prosjekter på privat basis uten faglig veiledning eller kontroll.

Det er i dette gapet Arkitekthjelpen skal oppstå.

- Det er gode tider for å få praksis i dag, kontorene trenger mye hjelp, men de har derfor også mindre tid til å ta vare på deg. Samtidig er det et krav fra NTNU om praksis, men de har ikke selv tilbud om praksis, sier Solvår Nyhavn, arkitektstudent i prosjektgruppen.

Fra teori til praksis
Steffen Wellinger, førsteamanuensis ved AB-fakultetet, mener det er en lang vei fra teori til praksis.

- Arkitektprosjekter tar lang tid og vi kommer bare 20 prosent på veien i en studiesituasjon. De andre 80 prosentene får vi ikke simulert. Det er her Arkitekthjelpen kommer inn.

Jarle Mjåtveit, student i prosjektgruppen, mener tjenesten er utgangspunktet for en god kombinasjon.

- Vi har et stort basseng med studenter vi kan ta av. Samtidig sitter disse studentene inne med den siste kunnskapen innen miljøtenkning.

Tysk inspirasjon
Modellen er inspirert av det tyske Die Baupiloten i Berlin, som er en arkitekttjeneste for studenter i 4. og 5.klasse. Studentene kan her yte arkitekttjenester med veiledning og overvåkning fra faglig kyndige.

Tjenesten har eksistert siden 2003, og er knyttet til institutt for arkitektur ved Technische Universität Berlin.

Ressursmangel
Til tross for intenst arbeid har prosjektgruppen ikke ferdigstilt prosjektet. Mye av utfordringen ligger i selskapsform og finansiering.

- Vår største utfordring er å finne ressurser. Vi har stort engasjement blant studenter og ansatte, nå mangler vi bare ressursene, sier Wellinger.

Technology Transfer Office (TTO) har tilbudt å stille med aksjekapital. Men akkurat nå er gruppen avhengig av å få tilført midler.

- TTO kan ikke stille med likviditetsressurser. Fakultetet har et vanskelig budsjettår, så lokalt er heller ikke midlene tilstede. Trondheim kommune ville stille arealer til disposisjon, men vi trenger også bidrag til utstyr. Vårt problem er at vi ikke har et produkt, men bare en god idé. Samtidig har ikke vår bransje historie for å støtte slike tiltak, sier Steffen Wellinger.

Juridiske utfordringer
Rent juridisk er også prosessen mangslungen med tiltaksklassifiseringer, forsikring, ansvarsrett og det å finne riktig selskapsform. Studentene skal kunne fylle ut og være ansvarlige for søknader på tiltak i tiltaksklasse 1, samt tiltak som ikke er omfattet av godkjenningsordningen.

Grensene mellom de tre tiltaksklassene settes ofte av skjønn, men tiltaksklasse 1 omfatter i hovedsak prosjekter av lavere vanskelighetsgrad, mindre konsekvenser for HMS ved feilprosjektering, og enkle beregninger og dimensjoneringer, samt ingen krav om spesielle metoder.

- Ingen konkurrent
Arkitekthjelpen skal ikke konkurrere ut de etablerte arkitektkontorene med billig prosjektering, men heller være et bidrag til et marked med stor etterspørsel.

- Vi var i møte med den lokale arkitektforeningen og fikk utelukkende positive tilbakemeldinger. Fordelen for de er at de kan veilede prosjekter og dermed følge studenter som skal ut på markedet. De slipper også å si nei til kunder de ikke har tid til, sier Solvår Nyhavn.

Gruppen ønsker likevel å tilby gratis prosjektering til de som måtte fortjene det.

- Vi må passe på slik at vi ikke blir et billig alternativ som konkurrerer med de lokale kontorene. De som kan betale, skal betale, men hvis noen blir handikappet kan vi for eksempel tilby kostnadsfri prosjektering, konstaterer Steffen Wellinger.

- Vi ønsker å engasjere oss i sosiale problemstillinger. For studenter tror jeg ikke det er aktuelt å drive med REMA 1000-prosjektering, sier arkitektstudent Martin Vodde.

Veien fremover
Selv om utformingen av tjenesten er utfordrende, vet gruppen råd. Til sommeren skal arkitektstudentene tilby en rådgivningstjeneste på Trondheim kommunes Bytorg, og prosjektet kan være en mulig døråpner til permanent etablering.

- Vi skal prøve å få et aksjeselskap på beina i overskuelig fremtid. Til sommeren starter vi et prøveprosjekt med studenter, konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Vi har snust på muligheten til å videreføre prosjektet via NTNU til høsten. Denne tjenesten skal likevel løsrives fra undervisningen og være en selvstendig del, og ikke fullt integrert i NTNU, avslutter Solvår Nyhavn.

Av Dina Aspén

Arkitekthjelpens hjemmeside