MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Hundre tusen færre pappbegre (27.3.08, 07:49)

Det er fasiten etter at 5000 studenter fikk utdelt Miljøkopp med kaffeavtale. Dette og andre miljømessige fremskritt - og tilbakeskritt - fremgår av NTNUs årsrapport for HMS. Rapporten er en av sakene på dagens styremøte.

Helt korrekt er det 105.000 færre pappbeger som ble brukt til kaffe i Samskipnadens kantiner i fjor på grunn av Miljøkoppen.

- Dette har vi god telling på, opplyser prosjektleder Marit Svendsen ved HMS-seksjonen. – Kaffe i miljøkopp ble programmert inn som egen artikkel i Samskipnadens kassapparater.

NTNUS REISEPOLICY er at videokonferanse skal vurderes før reise bestilles, understreker prosjektleder Marit Svendsen. – Bare to av 91 forespurte enheter svarer at de i høy grad gjennomfører dette, sier Svendsen, som legger til at nytt utstyr for fjernkonferanse nå installeres i møterom 201 i Hovedbygningen. – Vi håper ledelsen vil gå foran som et godt eksempel, sier hun.
Farlige kjemikalier fjernet
HMS-aktivisten Svendsen trekker også fram andre områder der NTNU kom et godt stykke videre i miljøarbeidet i året som gikk.

- Innsamling og destruering av 12 tonn farlige kjemikalier var et løft. Vi fikk inn mye mer enn vi trodde, og en medvirkende årsak var nok at alle utgifter forbundet med dette ble dekket fra sentralt hold, opplyser hun.

Av andre gode tiltak trekker Svendsen fram at det holdningsskapende arbeid har gitt resultater – det er blitt en økt bevissthet på miljøspørsmål og avdelingene slutter aktivt opp om tiltakene.

- Bedre skilting og håndtering av avfall er et av områdene der det har vært en markant bedring, mener Svendsen.

Ledelsen mer miljøbevisst
- Miljøtiltak får nå mer oppmerksomhet fra ledelsens side enn da jeg begynte med dette i 2005, opplyser Svendsen. Mer midler til enøk-tiltak betyr penger spart og en netto inntjening over tid.

I forbindelse med anbud og rammeavtaler er NTNU nøye på å stille miljøkrav til aktuelle leverandører.

- Det du krever av andre må du også kreve av deg selv, understreker Svendsen.

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSEN vi gjennomførte i 2007 er en milepæl og et viktig verktøy for å få i gang prosesser, mener Kirsti Godal Undebakke (t.v.) og Anne-Beth Holte. Det blir en ny undersøkelse i 2009.
HMS-sjef Anne-Beth Holte og rådgiver Kirsti Godal Undebakke satt i går og forberedte sin presentasjon til dagens styremøte. De to er spesielt godt fornøyd med at NTNU for første gang har gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse, og at resultatet i all hovedsak er positivt.

Endringstretthet
Spørsmålet som fikk lav score var ”Jeg er tilfreds med måten utvikling og endringer gjennomføres på ved NTNU”.

Undebakke tror at medvirkende årsaker til at de ansatte er lite fornøyd på dette punktet er de mange organisatoriske endringer (enhetlig ledelse bl.a.), campusutviklingsprosjektet og strammere økonomiske rammer.

- Når endringer kommer nærmere deg selv og du blir personlig berørt, gir det grobunn for misnøye, tror Holte.

Miljøsjefen mellomfornøyd
Fakultetsdirektør Erik Lund, leder av miljøutvalget ved NTNU, er ikke helt fornøyd med miljøstatusen.

FAKTA

NTNUs GRØNNE FRAMTID ER IKKE ROSENRØD
- NTNU vil innta en mer offensiv holdning i miljøspørsmål, sa prorektor Astrid Lægreid for et år siden, og reduksjon av energiforbruk var bl.a. et satsingsområde hun nevnte. Men har det gått slik? Nei, dessverre. Årsrapporten viser:

 • Energibruken har økt
 • Transportbehovet har økt vesentlig, både interntransport (+16,5 %) og tjenestekjøring (+8 %)
 • Mer miljøvennlig transport er ikke realisert
 • Avfallsmengden har økt, spesielt restavfall
 • Målet om å redusere energiforbruket med 12 prosent innen 2009 er langt unna

 • - Det er bekymringsfullt at intern transport øker så mye som 16 prosent, spesielt siden det var en økning også fra 2005 til 2006, understreker Lund. Men han har tro på at Teknisk avdeling skal klare å finne årsaken og gjøre noe med det.

  Forbilledlig innsats
  Lund berømmer Teknisk avdeling for det systematiske arbeidet med å kartlegge og gjennomføre enøk-tiltak på områder som oppvarming, elforbruk og vannforbruk.

  – En forbilledlig innsats, mener Lund.

  Kildesortering er et annet område der han mener det er tatt godt grep, og der han forventer ytterligere forbedringer inneværende år.

  Miljødag 5. mai
  - Men vi har fortsatt mye ugjort på det holdningsskapende arbeidet, fastslår Lund, og håper at miljødagen 5. mai med mange aktiviteter skal bli et nytt puff framover når det gjelder bevisstgjøring av de ansatte.

  Tekst og foto Arne Asphjell

  HMS årsrapport 2007 (PDF)
  Les om fjorårets rapport, ”Det grønne universitet”
  Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen