MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mer enn pattedyr og flintøkser (31.3.08, 09:18)

Kunnskapsdepartementet varsler nå om en mer offensiv rolle for landets universitetsmuseer. Vitenskapsmuseet skal inn i kjernevirksomheten ved NTNU.

Fra kontoret sitt har direktør ved Vitenskapsmuseet Axel Christophersen god utsikt mot inngangen til museets utstilling i bakgrunnen. Herfra kan han telle kroner utifra antall besøkende, om stortingsmeldingen følges opp.
Foto: Tor H. Monsen / Universitetsavisa
Et nasjonalt digitalt universitetsmuseum, flere vandreutstillinger, tellekanter for tilskudd og opprusting av magasinene er av de foreslåtte tiltakene fra stortingsmeldingen som nylig ble offentliggjort.

Viktigere – mener Vitenskapsmuseets (VM) leder, Axel Christophersen – er hva regjeringen sier om den strategiske veien videre for de vitenskapelige samlingene.

Hurra!
- Meldingen er manna fra himmelen, sier en engasjert Christophersen.

Begeistringen stammer fra stortingsmeldingen ”Tingenes tale”, som nylig ble lagt fram.

”Departementet mener at universitetsmuseene i større grad må inngå i universitetenes strategiske forskningsplaner.”

Kunnskapsdepartementet (KD) varsler oppfølging og kontroll ved å ha møter med både universitetene og -museene.

Stemoderlig behandling
- Jeg har vært leder her i fem år, vi har kontinuerlig prøvd å fortelle universitetsledelsen hvilken ressurs vi er på forsknings- og formidlingssiden. Vi føler vi er veldig ubrukt, og ønsker et større ansvar for formidling og informasjonsarbeid. Men vi når overhodet ikke fram, sier Christophersen.

Han mener årsaken til den stemoderlige behandlingen ligger i VMs plassering i periferien av hva universitetet driver med. Ingen vet riktig hva Vitenskapsmuseet driver med. Er det forskning? Formidling? Eller et kulturelt forvaltningsorgan?

VM er alt av dette, ifølge professoren i arkeologi.

Ønsker tellekanter velkommen
Universitetsmuseene har også lidd under å være unntatt tellekanter og indikatorsystemet for finansiering. Dette har heller ikke hjulpet VMs strategiske betydning i NTNUs planer. Stortingsmeldingen vil endre på det.

- Dette ser vi bare på som en fordel. VM har lidd under å ikke bli målt på sin innsats, da har vi heller ingen incentiver, sier arkeologen.

Han mener VM særlig har mye krutt på formidlingssiden. Formidlingskomponenten for forskere ble det som kjent ikke noe av i denne omgang, men departementet legger opp til at universitetsmuseene skal få en slik pengepott å konkurrere om. Foreslåtte indikatorer er antall besøk av skoleklasser og antall vandrende utstillinger.

Trenger 4000 kvadratmeter
KD inviterer universitetsmuseene til å sende departementet ønskelister for oppgradert infrastruktur og bydningsmasse. KD ser for seg en ganske massiv opprusting av blant annet magasiner over en 15-20-års periode.

- Det gjelder sikringen av vår nasjonalarv, sier Christophersen.

Det gjenstår å se om pengene følger planene. Det taler for en viss optimisme at Riksrevisjonen har påpekt at samlingene må sikres bedre.

VM sliter med til dels svært dårlige magasinforhold, med fuktproblemer, dårlig tyverisikring og generell mangel på plass. Nåværende planer – uavhengig av KDs siste signaler – innbefatter 4000 kvm mer magasinareal, syv-åtte årsverk og et budsjett på 150 millioner kroner over 10 år, ifølge direktøren.

VM skal gå over alle samlingene, ny katalogisering, registrering og digitalisering. Tiden jobber ikke for Christophersen.

- Innen 2012 vi ha nye magasiner på plass, da trenger vi også friske millioner fra departementet, sier Christophersen.

Tildelt tomt ligger mellom Schøninghuset og HiSTs bygg i Gunnerus gate.

Skilt fra universitetet?
Forut for stortingsmeldingen arbeidet et utvalg med utredningen. Christophersen var selv medlem av utvalget. Et flertall mente universitetsmuseene ville være best tjent med å bli løsrevet fra moderuniversitetet. Mindretallet – som Christophersen tilhørte – protesterte heftig, og mente en skilsmisse ville være ødeleggende for forskningen som disse museene faktisk driver.

Så galt gikk det ikke. KD slår nå fast at universitetsmuseene fortsatt skal være en del av universitetene.

Så får Christophersen fortsette med å prøve å overbevise universitetsledelsen om at Vitenskapsmuseet må mer inn i de ordinære strategiske planene.

Stortingsmelding nr. 15 – ”Tingenes tale”

(Forsidefoto: NTNU Info/Rune Petter Ness)

Av:Tor H. Monsen