MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lever farlig under fjell (31.3.08, 12:29)

Små bergmasser kan vanligvis lett undersøkes og sikres før utbygging. Men Norge har mye ustabilt fjell som aldri har blitt geologisk kartlagt – også der mennesker bor. Stipendiat Guro Grøneng arbeider med potensielle gigantras.

Borekjerneprøver kan avsløre hvor knusningssonen i et fjell på glid befinner seg.
Foto: NGU
Skal det reises et bygg på eller ved et fjell, og er bergmassene av beskjeden størrelse, vil det nesten alltid være mulig å forutse rasfare. Da kan man også ta nødvendige forholdsregler, ved å sprenge bort ustabilt fjell og/eller sikre.

Enkelte har hevdet at ulykken i Ålesund neppe ville ha skjedd dersom utbyggerne hadde holdt kontakten med geolog i hele utbyggingsfasen, og fulgt hans råd om sikring.

Men store ras i store bergmasser er vanskeligere å forutse. Og i Norge lever mange mennesker langs fjorder og under fjell som aldri har blitt kartlagt.

Når det er snakk om store volum med ustabil bergmasse, er det vanskelig å stabilisere disse, og ras i slike områder kan få katastrofale følger. Desto viktigere er det å holde dem under oppsikt.

- For å unngå store fjellskred ville mye vært vunnet ved en grov kartlegging av de fylkene som er utsatt for fjellskred i Norge, sier Guro Grøneng. Hun er doktorgradsstipendiat ved NTNUs Institutt for geologi og bergteknikk, og forsker på stabilitet av store potensielle fjellskred i Norge.

Mange grunner til skred
Temperatur og nedbør er to faktorer som kan virke destabiliserende på et potensielt skredutsatt område. Ved mindre ras, som i Ålesund, kan frostsprengning sette i gang en prosess med utviding av eksisterende sprekker og dannelse av nye.

I større masser kan vann som trenger inn, særlig under snøsmelting om våren, forårsake eller øke sprekkdannelser.

Andre faktorer er store bevegelser i grunnen, som jordskjelv. Vesentlig er også fjellpartiets generelle beskaffenhet – om det er av harde eller mindre harde bergarter, hvorvidt det er oppsprukket eller ikke, lagdelt eller ikke, om sprekker og slepper er fylt med leire og løsmasser eller ikke.

Fjord, fjell – og kanskje en tsunami
Guro Grøneng arbeider med ett av landets mest rasfarlige fjell: Åkneset i Stranda kommune. I dette sunnmørske fjordområdet har geologer arbeidet siden 1980-tallet, og det er kartlagt mer enn 60 gamle fjellskred.

Halvparten av disse kunne ha forårsaket enorme skader på folk og bebyggelse om de hadde skjedd i moderne tid.

På Åkneset er fjellsiden i bevegelse, og fjellet holdes kontinuerlig under oppsikt. For raser det på verst mulig måte ned i Sunnylvsfjorden, er det snakk om 34-40 millioner kubikkmeter masse. (Til sammenlikning var massen som raste ut i Ålesund, et sted mellom 1000 og 2000 kubikkmeter.)

Resultatet kan bli en tsunamibølge som vil ha konsekvenser for tettsteder som Stranda, Hellesylt og Geiranger, for ikke å snakke om tusenvis av turister som besøker området hver sommer.

- Disse områdene er heldige i den forstand at vi kjenner faren og at det bevilges penger til overvåkingen, sier Grøneng. - Store fjellsider er som sagt vanskelige å stabilisere, men de kan vurderes og overvåkes, og folk får tid til å evakuere hvis de får vite at raset snart vil komme.

Stor verktøykasse
Geologer og geofysikere har ei stor verktøykasse når de kartlegger skredfare. Det kan være borekjerner som viser steinens beskaffenhet nedover i dypet. Eller videokameraer som sendes ned i borehull for å lete etter sprekker og svakhetssoner.

I borehullene kan man også plassere ulike typer instrumenter som følger med på bevegelsene i ulike nivåer, og eventuelle endringer i vanntrykk og elektrisk motstandsevne kan overvåkes.

- Vi bruker både GPS, totalstasjonsmålinger, radar og laser for å si noe om bevegelse i overflaten i dette arbeidet. Vi bruker også ekstensometre, instrumenter som måler små lengdeforandringer over fjellsprekker, forklarer Grøneng.

Kabler som måler bakkens elektriske ledningsevne eller motstand, kan gi todimensjonale bilder av forholdene i dypet: Oppsprukket og tørt fjell gir høye motstander, mens vannfylte deler gir lave motstander. Dette blir brukt til å kartlegge geometrien og utbredelsen av det ustabile fjellpartiet.

Fremragende forskning
På bakgrunn av alle disse målingene prøver forskerne å utarbeide modeller og risikoanalyser med overføringsverdi for alt skredsikringsarbeid.

Overvåkningen av Åkneset er nemlig et samarbeidsprosjekt mellom Stranda kommune og International Center for Geohazards (ICG). ICG ligger under Norges Geotekniske Institutt (NGI) og er ett av de første sentrene for fremragende forskning som ble opprettet i Norge.

Forskningen der dreier seg om alle former for farer knyttet til geofagene, og forskning på fjellskred er ett av flere delprosjekter ved dette senteret.

Samarbeidspartnere ved ICG er Norges geologisk undersøkelse (NGU), Universitetet i Oslo, NTNU og forskningsinstituttet Norsar.

Står på penger
- NGU har en begynnende oversikt over Norges fjell. Mange kommuner ber gjerne om hjelp fra NGU hvis de får informasjon om at noe bør undersøkes med tanke på ustabile fjellsider.

Ved nye utbygginger er det utbygger/kommune som har ansvar for geologiske undersøkelser. Men det står ofte på penger, og det er litt tilfeldig hvilke områder som har blitt kartlagt, sier Guro Grøneng.

Av: Lisa Olstad