MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

INSTITUTTØKONOMI:
Advarer mot studentflukt (3.4.08, 10:33)

Instituttene ved SVT-fakultetet kutter i undervisningen. – Studentene tåler ikke mer nå, før de søker seg bort, advarer tillitsvalgte.

Sara Mjelva er fakultetstillitsrepresentant for SVT-fakultetet mens Drago Bergholt er tillitsvalgt for Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

SARA MJELVA OG DRAGO BERGHOLT.
Begge er i ferd med å avslutte bachelorgraden i statsvitenskap. De advarer mot svekkelsen i det pedagogiske tilbudet, ved både instituttet og fakultetet som helhet.

- Vi tror de fleste studentene ikke vil tåle mer kutt nå, før vi frykter at det vil gå ut over den videre rekrutteringen, sier Mjelva og Bergholt, som også kan fortelle at de har opplevd en negativ utvikling med tilbudskutt gjennom hele studietiden ved NTNU.

Kuttene i undervisningen kommer til uttrykk på flere vis. Nylig er semesteroppgave 2 strøket ved enkelte institutt. Den var karaktergivende, og telte femte prosent sammen med skoleeksamen. Den første semesteroppgaven er kun bestått/ikke bestått.

Annenhver student slutter
Det er ordre om nedskjæringer fra sentralt hold som er bakgrunnen.

– Instituttene har fått beskjed om å skjerme forskningen. Det aller meste av instituttenes budsjetter går til fastlønn. Da sier det seg selv at det er studietilbudet som rammes, sier de.

Allerede i dag er frafallet stort på lavere grads nivå. Ved bachelorstudiet slutter i snitt annenhver student i løpet av de tre årene studiet varer. Dette kan forverres ytterligere, frykter de to tillitsvalgte studentene.

Ønsker mindre spredning
Selv om utviklingen har vært negativ, gir Mjelva og Bergholt ros til ledelsen ved både fakultet og ISS for å inkludere dem i prosessen.

De deltok på et budsjettseminar nylig, hvor de fikk innsyn i situasjonen, samt anledning til å komme med innspill.

- Vi mener man bør konsentrere seg om færre emner, og samtidig heve kvaliteten på undervisningen innen emnene som gjenstår. I dag er spredningen for stor. Samtidig bør man innføre flere obligatoriske innleveringer, og bedre oppfølgingen av den enkelte student.

Mjelva og Bergholt innser at kutt i emnetilbudet kan føre til at forskere ikke får undervise innenfor sitt fagfelt. Dette kan gå ut over de ansattes motivasjon.

- Som studenter er vi avhengige av engasjerte og motiverte forskere. Vi mener likevel at en slik reduksjon er nødvendig, ikke minst for å styrke fellesskapsfølelsen mellom studentene.

Fragmenterte studiedager
Mens ”gløshaugenstudentene” opplever at de går på skole, med klasserom og mange obligatoriske øvinger og innleveringer, kan studentene på Dragvoll oppleve tilværelsen som fragmentert og lite motiverende.

- Færre emner, flere obligatoriske øvinger og strengere krav vil bøte på dette, tror de to studentrepresentantene.

Tekst og foto: Tore Oksholen