MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYREVALG 2008
Ledige toppverv i kø (2.4.08, 14:18)

I dag onsdag går fristen ut for å melde sitt kandidatur til NTNU-styrevalget i april.

Det er tre styremedlemmer som er på valg nå. Marte Sendstad og Eivind Saga har representert studentene det siste året, mens Lise Lyngsnes Randeberg har talt de midlertidig vitenskapelig ansattes sak i NTNU-styret.

STUDENTENES TALERØR I NTNU-STYRET: Eivind Saga, som til daglig studerer industriell økonomi og teknologiledelse, og Marte Sendstad, tredjeårsstudent i biologi.
Viktig verv
Styret er NTNUs øverste organ. Et kollegium av elleve personer med styreleder Marit Arnstad i spissen treffer de viktige beslutningene på vegne av studenter og ansatte ved universitetet.

Styret er sammensatt av fire eksterne representanter utpekt av Kunnskapsdepartementet, tre valgte representanter for de faste vitenskapelig ansatte, én representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, og én for de teknisk-administrativt ansatte. NTNU-studentene har to valgte representanter i styret.

Alle studenter ved NTNU kan fremmes som kandidat til styrevalget innen midnatt onsdag. Rent formelt fremmes man som kandidat gjennom tre medstudenter som lever sitt forslag til valgstyret.

For å være valgbar som midlertidig vitenskapelig ansatt må man være ansatt i minst 50 prosent stilling i valgperioden fram til 1. august 2009. Også her må forslag være undertegnet av tre stemmeberettigede fra gruppen av stipendiater, forskere og andre midlertidig vitenskapelig ansatte.

En bør merke seg at fristen er noen timer kortere for denne gruppen, da forslag på kandidater må være valgstyret ved Organisasjons- og informasjonsstaben i hende innen klokken 16 i dag, onsdag 2. april.

Selve styrevalget gjennomføres i uke 17, fra tirsdag 22. april til mandag 28. april.

SAMSTEMT DUO: - Men vi er slett ikke enige om alt, avslører Eivind Saga. Blant annet har de to studentrepresentantene ulikt syn på kvotering i forbindelse med nyansettelser.
Får gjennom kampsaker
Dagens studentrepresentanter i NTNU-styret, Marte Sendstad og Eivind Saga, oppfordrer medstudenter til å stille til valg.

Saga forteller om et rush inn på kontoret deres på Stripa av folk som vil høre hva styrevervet innebærer, og flere av disse har sagt at de kommer til å stille, mens andre har sagt at de vurderer det.

Selv har Saga og Sendstad fått sine egne hjertesaker løftet fram på dagsorden i løpet av det knappe året de har vært med på å styre NTNU-skuta gjennom Stjernø-debatt, campusutvikling, budsjettprosesser og studieprogramportefølje – for å nevne noe.

Eivind gikk til valg i fjor med økt satsing på grunnforskning og grønn forskning som personlig kjepphest.

- Føler du at NTNU er på rett vei på miljøområdet?

- Det går sakte, men sikkert framover, sier ind.øk.-studenten og høyrepolitikeren som i forrige uke foreslo å innføre parkeringsavgift for ansatte og avgift på papirutskrifter for studenter.

- Problemet i forhold til å få gjennomført saker er at vi sitter så kort tid, sier Sendstad og Saga, som vil få med seg elleve styremøter i sin valgperiode.

I tillegg til å lede og bli bedre kjent med egen organisasjon, får de unge representantene et bredt innblikk i norsk universitetssektor gjennom møtene i Kollegieforum med studentrepresentantene fra de andre universitetsstyrene i landet.

- Engasjementet har økt eksponensielt med kunnskapen om prosessene, forteller Sendstad og Saga.

- Diskuterer dere sakene på forhånd og blir enige om hva dere vil stemme for under styremøtene, eller kan det skje at dere vil stemme ulikt i en viktig styresak?

- Vi deler kontor, og sitter tett. Vi leser styredokumenter sammen og diskuterer oss ofte fram til et felles standpunkt, innleder Marte, før Eivind tar over stafettpinnen:

- Samtidig er vi individuelle personer. Vi er heller ikke forpliktet av Studenttinget for å stemme i en bestemt retning. Vi unngår å snakke mot hverandre under styremøtene. Vi representerer heller ikke noe parti, i motsetning til ved UiO, der studentrepresentantene i universitetsstyret velges ut fra politiske lister. Selv om jeg er nestformann i Unge Høyre, fører jeg ikke høyrepolitikk i styret.

– Jeg er ikke medlem av et politisk parti, men jeg står nok til venstre for Eivind, svarer Marte på Universitetsavisas spørsmål om politisk tilhørighet.

GRADER AV GEHØR: Lisa gikk til skolen (Eivind) møter Erik Saties Gymnopédies (Marte). Til ære for fotografen trakterer NTNU-styremedlemmene flygelet under styremøtet på Røros i januar.
Foto: Tor H. Monsen / Universitetsavisa
Flere må ut
Ulikt politisk ståsted spiller imidlertid liten rolle for duoen, som har opptrådt samstemt i de fleste styrevedtak så langt.

- Men i saker hvor det kan eksistere interessemotsetninger – jobber dere for studentene eller for NTNU?

- Om man er ansatterepresentant eller fra studentene, skal vi representere NTNUs beste. Selv når noe er en kjempesak for studentene isolert sett, men dårlig for NTNU som helhet, velger vi nok å prioritere å se NTNUs oppgaver og samfunnsoppdrag i en større sammenheng, sier de.

Studentenes beste står likevel, naturligvis, i sentrum for en lang rekke saker som behandles i NTNU-styret hvert år, med studieprogramportefølje, gjentaksregelverket og studentutveksling som gjengangere.

Marte gikk til valg i fjor med økt studentmobilitet og bedre studie- og karriereveiledning som to av hjertesakene, og hun mener at utviklingen har gått i riktig retning:

- Det var viktig for meg at pilotprosjektet på forebyggende veiledning blir videreført og utvidet. Det er et veldig positivt initiativ!

Sendstad sier at det er oppmerksomhet rundt behovet for forbedring knyttet til oppfølging av norske studenter som vil ut og hvordan NTNU tar i mot internasjonale studenter blant annet gjennom SAP-prosjektet. Det skal komme en styresak om det i juni.

Hun er imidlertid ikke fornøyd med det stadig lavere antallet NTNU-studenter som benytter anledningen til å ta ett eller flere semester ved universiteter utenlands.

- Men her må vi også huske på at det faglige må ligge til grunn for å reise ut – NTNU skal ikke være et reisebyrå, sier Marte Sendstad, og understreker viktigheten av å fokusere på gode og relevante utvekslingsvtaler.

- Dette krever god forankring i fagmiljøene og må formidles til studentene, sier Sendstad.

Flere ledige verv
Å delta i styre og stell ved NTNU er tidkrevende, men også givende, skal vi tro de to studentrepresentantene. Man innvilges dessuten en økonomisk kompensasjon for en jobb som i noen grad kan gå utover studieprogresjonen.

I lenkene under kan du lese mer om styrevalget.

Universitetsavisa minner samtidig om at også et annet toppverv skal bekles av en trondhjemsstudent – i kveld klokken 18 er det nemlig valg av leder for UKA 09 på Studentersamfundet, og det er ikke for sent å stille som kandidat.

Av Kenneth Stoltz

Fjorårets studentkandidater
Slik gikk styrevalget i fjor
Intervju med representanten for de midlertidig vitenskapelig ansatte, Lise Lyngsnes Randeberg