MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UH-rikets tilstand (9.4.08, 13:41)

Kunnskapsdepartementet har gjennomgått universitets- og høyskolesektoren med lupe. Resultatet er en tilstandsrapport på nærmere 400 sider.

Kunnskapsdepartementets konkluderer med at det foregår en positiv utvikling sektoren sett under ett.

– Det har blitt oppnådd svært gode resultater innenfor undervisning, publisering og doktorgradsutdanning. Samtidig virker det som Kvalitetsreformen har satt seg, og at institusjonene er i ferd med å finne sin profil, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding onsdag.

Publisering øker mest i norden
Rapporten viser også at norske forskere har hatt den sterkeste veksten i antall publikasjoner i Norden. Også innenfor høyskolesektoren rapporteres det om sterk vekst i publikasjoner. Enkelte norske forskningsmiljøers uttelling i EU-sammenheng er også meget god, skriver KD i sin pressemelding.

Gjennomgangen av høyskolenes kompetanse og FoU-arbeid gir likevel grunn til bekymring i Kunnskapsdepartementet.

– Kompetanseoppbyggingen ved høyskolene går dessverre alt for sakte, noe også Stjernø-utvalget påpekte. Høyskolene klarer ikke å ta en ledende rolle som regional aktør. Svak kompetanse svekker også evnene til å drive god forskning og forskningsbasert undervisning. Dette viser at vi har behov for økt vektlegging av kompetanse for å sette høyskolene i stand til å fylle sin rolle, sier Aasland.

Færre stryker
Rapporten viser videre blant annet:

  • At studentgjennomstrømningen har økt og strykprosenten har gått ned.
  • At den store veksten i nye studietilbud har stoppet opp, og tendensen til å opprette "fancy" studietilbud er mindre tydelig.
  • At kvinneandelen i realfagene har økt med 1,6 prosent fra 2006 til 2007.
  • At Universitetene viser et stort engasjement i arbeidet med å kommersialisere forskningsresultater, og har etablert egne teknologioverføringsenheter (TTO-er). De har også intensivert arbeidet med å sikre eierrettigheter til forskningsresultater, såkalte immaterielle rettigheter.

    Av Kenneth Stoltz

    Hele rapporten
  •