MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Reidar Conradi: Publiseringsnivå per faggruppe ved NTNU (23.4.08, 12:36)

Universitetsavisa hadde 10.3 2008 en artikkel om den mest-publiserende forskningsgruppa ved NTNU i 2007. Dette var prosjektgruppen rundt SFF Ships and Ocean Structures, med 5,4 publikasjonspoeng per fast vitenskapelig ansatt og postdoc (kalt forskerårsverk). Jeg gratulerer hjerteligst!

Til informasjon: En tidsskriftartikkel på nivå 1 gir 1,0 publikasjonspoeng, mens en på nivå 2 gir 3,0 publ.poeng. Et bokkapittel (ofte en konferanseartikkel i mitt fagfelt) gir 0,7 publ.poeng ved forlag på nivå 1 og 1,0 poeng ved forlag på nivå 2. Ved medforfatterskap gis det proporsjonal tildeling etter forfatterandeler.

Nest best i 2007 på forskningspublisering ved NTNU var SFF Quantifiable Quality of Service in Communication Systems med 4,4 publ.poeng per forskerårsverk, og nr tre var Norsk senter for barneforskning ved NTNU med 3,3.

De tre beste NTNU-forskningsgruppene lå nasjonalt på hhv. 2de, 4de og 8de plass. Mitt eget datainstitutt (IDI) ligger med sine 2,4 publ.poeng på en niede plass lokalt og en 32. plass nasjonalt. Men hvor er det blitt av SFF-gruppen i Biologisk hukommelsesforskning ved NTNU (v/ ekteparet Moser et Co.) og Simulasenteret på Fornebu på den nasjonale listen?

Jeg tenkte straks at faggruppen vår (en av elleve ved IDI) måtte komme bedre ut enn IDI-snittet. Den eneste måten å avklare dette på, ettersom FRIDA har NTNU-institutt som laveste organisatoriske enhet, var å telle selv! Vår gruppe hadde i 2007 (etter fem kontrolltellinger) 45 tellende publikasjoner og 22 ikke-tellende (!) med i alt 27,8 publikasjonspoeng, dvs. som "tilfaller" vår gruppe iht. vårt proporsjonale medforfatterskap.

Staben ydet i 2007 7,35 forskerårsverk, inkludert fem faste lærere. Dette gir et snitt på 3,78 poeng per forskerårsverk - eller kanskje best av NTNUs "vanlige" institutter og totalt på 3de plass ved NTNU (?). Vi ble kun slått av de to SFFene, med snitt på hhv. 5,4 og 4,4 - men det er nesten "rått løp" å konkurrere med slike! Ellers bør man vel beregne antall forskerårsverk som snitt over de siste fire år (her 2004-2007) for å dempe randeffekten av toårige postdoc-perioder.

Jeg kan berolige mine NTNU-kolleger med at våre "gode tider" ikke vil vare noe særlig utover inneværende år, fordi de statlige forskningsbevilgningene til IKT-grunnforskning har gått sterkt ned de siste fem år.

Til slutt, jeg har en følelse av at vi slettes ikke er unike. Dvs. at det er betydelig, men "usynlig" forskjell i publiseringsvolumet til NTNUs faggrupper under instituttnivået. En enkel endring i FRIDA-oppsettet foreslås herved, enten ved å dele opp instituttnivået i faggrupper slik flere institutter ved UiO har gjort, eller ved en generalisert persongruppe-definisjon. Den siste er vel uansett implementert internt i FRIDA, slik at det bare er snakk om å tilgjengeligjøre denne funksjonen eksternt.

Reidar Conradi

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv